Inovativnim podjetjem bo na voljo več kot šest milijonov evrov

Podjetniški sklad nadaljuje s spodbudami na problemskih območjih. Okoli pol milijona evrov za podjetja s področja obdelave lesa.
Objavljeno
24. marec 2016 14.10
Barbara Pavlin
Barbara Pavlin

Ljubljana − Slovenski podjetniški sklad bo letos skozi različne produkte za mlada inovativna podjetja namenil 6,5 milijona evrov. Razpisi bodo objavljeni v prihodnjih dneh na spletni strani sklada in v uradnem listu.

SPS mladim inovativnim podjetjem nudi podporo v prvih dveh fazah razvoja, od zagonske subvencije P2 do semenskega kapitala prek produktov SK75 in SK200, za kateri bo letos na voljo nekoliko manj kot pet milijonov evrov. Po tem sistemu si lahko podjetje v štirih letih pridobi 329.000 evrov finančnih spodbud. Pametno pa je, da dobro premisli, v kateri fazi je in se prijavi na pravega, svetuje Urban Lapajne, organizacijski vodja Iniciative Startup Slovenija.

»Po vzoru zadnjih let tudi letos nadaljujemo podporo mladih inovativnih start-upov v vseh fazah razvoja − od zagona in razvoja minimalno sprejemljivega produkta (MVP) do preverjanja tržnega potenciala, vstopa in širitve na trg ter globalne rasti,« je poudarila direktorica Slovenskega podjetniškega sklada Maja Tomanič Vidovič.

Sodelovanje v tekmovanju Startup Slovenija 2016 je tudi letos nujen pogoj za razpis za zagonsko spodbudo P2, ki podjetjem v prvi razvojni fazi zagotavlja do 54.000 evrov subvencije. Skupaj namerava sklad razpisati 2,16 milijona evrov in podpreti 40 podjetij. Rok prijave v predselekcijski postopek je 5. april.

Semenski kapital za drugo fazo

Produkt SK75 je namenjen podjetjem v drugi fazi. Namenjen je prvim konkretnim podjetniškim korakom pri vstopu na trg, prav tako v to fazo spada nadaljnji razvoj produkta oziroma zaključevanje razvoja prototipa skladno z zahtevami trga. Podjetje lahko pridobi 75.000 evrov v obliki konvertibilnega posojila, pri čemer ni zahteve po sočasni prisotnosti dodatnega zasebnega investitorja. Skupaj namerava SPS razpisati 1,5 milijona evrov semenskega kapitala SK75 in podpreti 20 mladih inovativnih podjetij z željo vstopa na trg.

Nadgradnja SK75 je produkt SK200. Mlado inovativno podjetje lahko pridobi semenski kapital v obliki direktnega kapitalskega vložka SPS v višini do 200.000 evrov na podjetje, pri čemer je prisotna zahteva po zasebnem investitorju, ki mora zagotoviti vsaj 20-odstotni delež zneska, ki ga v podjetje vloži SPS. SPS namerava skupaj razpisati milijon evrov semenskega kapitala SK200 in podpreti pet podjetij.

Predselekcijski postopek za omenjena produkta ni obvezen, je pa dobrodošel zaradi vsebinske podore podjetjem.

Prvič spodbude za lesarstvo

Letos SPS nadaljuje tudi zagonske spodbude na problemskih območjih. V okviru produkta P2R bodo podjetja iz problemskih območij lahko dobila do 20.000 evrov subvencije. Skupno bo v aprilu za ta podjetja na voljo okoli 1,4 milijona evrov spodbud, kar bi zadostovalo za podporo okoli 80 podjetij.

Prvič pa bodo ponudili tudi spodbude za podjetja s področja lesarstva. Okoli pol milijona evrov bi zadostovalo za podporo 13 podjetjem, ki se ukvarjajo s predelavo lesa v izdelke z dodano vrednostjo. Posamezno podjetje bo lahko pridobilo do 40.000 evrov v dveh izplačilih.

Pri vseh treh produktih bodo podjetja poleg pridobljenih finančnih sredstev deležna tudi intenzivnega svetovanja, administrativne podpore, intenzivnih izobraževalnih delavnic in aktivnega povezovanja z zasebnimi investitorji. Prav tako pa se bodo lahko udeležila enega izmed mentorskih programov oziroma si izbrala individualnega mentorja.

Po besedah Tomanič Vidovičeve sklad spremlja napredek podprtih podjetij in je zadovoljen s stopnjo preživetja zagonskih podjetij, ki je 88-odstotna. V desetih letih je okoli 500 podprtih podjetij ustvarilo okoli tisoč novih delovnih mest, povprečni prihodek podjetja pa je osem milijonov evrov. Podrobnejše rezultate desetletne podpore SPS bodo predstavili na konferenci PODIM, ki bo 11. in 12. maja v Mariboru.

Sredstva tudi za podporno okolje

Kot je dejala generalna direktorica Direktorata za podjetništvo, konkurenčnost in tehnologijo Sabina Koleša, so zagonska podjetja ključna za rast gospodarstva in zagotavljanje delovnih mest, zato na ministrstvu nadaljujejo s podporo tem podjetjem. Na voljo so različni viri financiranja, financirali pa bodo tudi razvoj podpornega okolja. Tretjina vseh sredstev bo namenjenih zagonskim podjetjem.

»Ker v svoji zagonski fazi potrebujejo različne oblike pomoči, od finančnih spodbud do različnih vrst svetovanj, jim bomo tudi letos zagotovili sredstva v obliki neposrednih finančnih spodbud prek Slovenskega podjetniškega sklada ter podpore v obliki mentoriranja. Sredstva bomo prek Agencije SPIRIT Slovenija namenili tudi za zagotavljanje spodbudnega podpornega in inovativnega okolja v obliki brezplačnih storitev mreže VEM, pa tudi prek subjektov inovativnega okolja, v katerih lahko inovativni podjetniki realizirajo svoje poslovne ideje,« je povedala Koleša.

Tudi EU je naklonjena spodbujanju zagonskih podjetij, tako bo v obdobju do 2023 zanje na voljo 50 milijonov evrov.