Zamenjava naročniškega paketa 
ni nujno preprosta in poceni

Če želite izvedeti, ali imate najbolj ugoden paket, se pogovorite s svetovalcem.

pon, 22.08.2011, 15:00

Pogosto se z visokimi zneski za mobilno telefonijo preprosto sprijaznimo in se tudi ob bistveno povečanem ali zmanjšanem številu opravljenih klicev ali spremenjeni porabi podatkov ne vprašamo, ali obstoječi naročniški paket še ustreza našim potrebam.

Po raziskavi o mesečnih izdatkih gospodinjstev za storitve elektronskih komunikacij ki jo je za APEK lani pripravila agencija GfK, je oktobra 2010 povprečen izdatek slovenskih gospodinjstev za storitve mobilne telefonije znašal 48,3 evra, 14 odstotkov gospodinjstev pa je v ta namen porabilo več kot 100 evrov. 51 odstotkov anketirancev je ob tem menilo, da je njihov mesečni strošek previsok, velika večina (72 odstotkov) pa bi se ob ponovni izbiri odločila za istega operaterja.

Poleg naših potreb se spreminjajo tudi paketi, ki nam jih na tem področju ponujajo operaterji. Ti se glede na količino vključenih pogovorov v različna omrežja, SMS-ov, MMS-ov in glede podatkovnega prenosa zelo razlikujejo, zato lahko s pravo izbiro svoj mesečni izdatek za mobilno telefonijo občutno zmanjšamo.

O možnostih, ki jih imajo njihovi uporabniki za zmanjšanje mesečnih stroškov, in o načinih menjave naročniških paketov smo zato povprašalli tri največje ponudnike mobilne telefonije pri nas. Na Telekomu in Tušmobilu naročnikom, ki bi radi ugotovili, ali je njihov naročniški paket glede na njihove potrebe in trenutno porabo še optimalna izbira, svetujejo pogovor s svetovalcem v prodajnih centrih. Simobil uporabnikom priporoča spremljanje in analizo porabe prek njihovih temu namenjenih spletnih storitev.

Menjava paketa 
praviloma ni samodejna

Zanimalo nas je, ali oziroma kako mobilni operaterji uporabnike informirajo o ustreznosti njihovih naročniških paketov in ali jih obvestijo, da so izpolnili ali izgubili pogoje za običajno bolj ugodna naročniška razmerja, kot so na primer paketi za mlade ali starejše. Na Telekomu odgovarjajo, da prehod na naročniški paket za starejše zaradi različnih navad in potreb uporabnikov ni samodejen.

Uporabnikov, ki izpolnijo pogoje za takšen paket zaradi varstva osebnih podatkov tudi ne poiščejo vnaprej. Naročnike na možne ukrepe, s katerimi bi si lahko znižali stroške oziroma bolje izkoristili obstoječi naročniški paket, opozorijo ob njihovem obisku prodajnega centra. Pri Telekomu in Simobilu uporabnike, ki ne izpolnjujejo več pogojev za uporabo nekega paketa, obvestijo o potrebni menjavi. Če uporabnik v določenem roku tega ne stori, mu sami vklopijo nov paket in ga o tem obvestijo. V tem primeru je menjava paketa brezplačna. Pri Tušmobilu noben paket ni vezan na starost ali socialni status, zato tovrstnih samodejnih prehodov ne izvajajo.

Cene menjave so različne

Strošek menjave naročniškega paketa pri Telekomu znaša 9, pri Tušmobilu pa 10 evrov. Pri obeh operaterjih mora uporabnik, ki želi zamenjati naročniški paket, pred tem plačati morebiten preostanek ugodnosti za nakup mobilnega aparata po obstoječem aneksu. Uporabnik, ki ni vezan s subvencijo za nakup mobilnega aparata, lahko na Simobilu paket zamenja brezplačno. Če je vezan in želi preiti na paket, kjer bi bila subvencija za njegov aparat manjša, mora pred tem doplačati sorazmerno razliko v ceni aparata. Če uporabnikov paket ni več del aktualne ponudbe, mora ob tem plačati še strošek menjave v višini 20 evrov.

Uporabniki storitev Mobitel lahko naročniški paket zamenjajo pisno, po navadni pošti, elektronski pošti ali na prodajnih mestih, imetniki ustreznega e-certifikata pa ga lahko zamenjajo tudi prek spletnih storitev. Naročniki Simobilovih paketov lahko te spremenijo na spletnem portalu, na prodajnih mestih, ali po telefonu, uporabniki storitev, ki jih ponuja Tušmobil, pa menjavo lahko izvedejo na prodajnih mestih.

Prijavi sovražni govor