Oddajanje apartmajev: stroški lahko presežejo tudi tretjino najemnine

Počitniško stanovanje na Hrvaškem smemo oddajati le prek turistične agencije ali svojega, tam ustanovljenega podjetja.
Objavljeno
01. julij 2012 16.45
Andrej Motl, gospodarstvo
Andrej Motl, gospodarstvo

Ljubljana − Številni Slovenci imajo na hrvaški obali v lasti apartma, ki pa ga uporabljajo običajno največ nekaj tednov na leto. Zanimiva in pogosto izkoriščena možnost je zanje turistično oddajanje apartmaja. Preverili smo, kakšen je postopek prijave te dejavnosti in kakšni so s tem povezani stroški.

Do vstopa Hrvaške v Evropsko unijo slovenski državljani apartmaja, ki ga imajo pri naših južnih sosedih, ne bodo mogli oddajati brez posredovanja tamkajšnje turistične agencije, pravi Suzana Tokič iz družbe ST Konzultacije, ki je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Če se lastnik odloči za to možnost, mora z eno izmed agencij skleniti pogodbo o najemu. Agencija pri pristojnih organih zaprosi za izdajo dovoljenja o izpolnjevanju minimalnih tehničnih pogojev in uredi kategorizacijo apartmaja, nato pa za lastnika apartma tudi oddaja turistom, pojasnjuje Tokičeva. Stroške prilagoditve apartmaja, da ustreza minimalnim tehničnim pogojem, krije lastnik. Plačati mora tudi strošek kategorizacije, ki običajno znaša nekaj sto kun, pravi Marjan Ocepek iz turistične agencije Spert na Hrvaškem.

Po podpisu pogodbe z njihovo agencijo obveznost lastnika ostaja plačevanje televizijskih prispevkov, stroškov elektrike, vode in drugih komunalnih prispevkov, poskrbeti pa mora tudi za čiščenje apartmaja. Z agencijo se dogovori o obsegu del, ki jih bo ta opravljala, in o višini provizije.

Od bruto zneska najemnine, ki ga plača stranka, agencija zaračuna provizijo, od preostalega zneska pa se obračunajo davki. Neto znesek, ki ostane lastniku, pri njihovi agenciji znaša od 63 do 73 odstotkov najemnine. Delež najemnine, ki jo prejme lastnik, je višji, če stranko najde sam.

Ustvarjeni dohodek moramo prijaviti tudi v Sloveniji

Pri oddajanju apartmaja moramo biti pozorni na davčne obveznosti, opozarja Tokičeva. Pogodbo o najemu, ki jo sklene s hrvaško turistično agencijo, mora lastnik apartmaja v osmih dneh od začetka dejavnosti prijaviti pristojnemu davčnemu uradu na Hrvaškem. S to pogodbo namreč postane zavezanec za plačilo davka, podobnega naši dohodnini.

Višino davka hrvaška davčna uprava določi tako, da od najemnine, zmanjšane za 30 odstotkov priznanih normiranih stroškov, odmeri 12-odstotni davek. Skladno z zakonskimi zahtevami mora turistična agencija lastniku apartmaja sredstva nakazovati na račun, odprt pri hrvaški banki. Ocepek pravi, da v njihovi agenciji dohodnino v imenu lastnika plača agencija, ta pa od davčnega urada prejme dokazilo o plačilu.

Prejemanje dohodka na Hrvaškem mora lastnik prijaviti tudi slovenskim davčnim organom. Rok za prijavo je 15 dni od prejema posameznega dohodka, najpozneje pa mora to storiti do 15. januarja za preteklo leto, pravi Tokičeva. Pri napovedi dohodnine oziroma pri ugovoru na prejeto napoved mora lastnik priložiti dokazila o znesku že plačnega davka na Hrvaškem.

Če do roka za vložitev napovedi oziroma ugovora teh dokazil od hrvaških organov še ne prejme, lahko v napovedi navede, da jih bo predložil naknadno. Že plačani davek se zavezancu upošteva pri izračunu dohodnine, vendar največ do zneska, ki bi ga moral plačati, če bi bil ta dohodek obdavčen v Sloveniji.

Ustanovitev podjetja 
je dražja možnost

Namesto najema agencije se lastnik apartmaja lahko odloči, da bo nepremičnino oddajal prek družbe, ki jo zato ustanovi na Hrvaškem. Apartma lahko v družbo vnese kot stvarni vložek ali pa ga družbi proda. Tokičeva opozarja, da takšna rešitev ni vedno optimalna, saj sta ustanovitev in poslovanje podjetja tako stroškovno kot časovno lahko zahtevna.

Upoštevati moramo, da nam mora naše hrvaško podjetje, če kot lastnik sami preživljamo počitnice v apartmaju, za to storitev izdati račun – enako kot drugim uporabnikom. Sogovornica meni, da je za lastnika preprostejša in običajno tudi bolj ugodna pot, da najame agencijo; razen če je oddajanje apartmaja njegova dejavnost in vanj namerava vlagati veliko sredstev. Prednost najema agencije je tudi lažje trženje apartmaja. Jože Podgoršek, predsednik Združenja Fiabci Slovenija, pravi, da imajo zaradi mreže poslovnih partnerjev, medijev in možnosti predstavitve ponudb na svojih spletnih straneh turistične agencije na tem področju bistvene prednosti.

Inšpektor lahko 
apartma tudi zapečati

Nekateri lastniki svoje nepremičnine oddajajo tudi brez dovoljenja pristojnih organov in se s tem izognejo plačilu številnih zakonsko predpisanih obveznosti. Podgoršek opozarja, da je takšno ravnanje zelo tvegano. Apartmaje namreč redno obiskujejo pristojni inšpektorji. Če ugotovijo, da se objekt oddaja brez dovoljenja za opravljanje dejavnosti, lahko lastniku dejavnost prepovedo, mu predpišejo kazen v višini od 5000 do 15.000 kun, apartma pa mu lahko celo zapečatijo.