Precejšnje zanimanje podjetij za spremembe na področju inovacijskih politik

Projekt FINNO za spodbujanje inovativnosti v JV Evropi: 52 odgovorov za spremembe inovacijskih politik.

pon, 16.06.2014, 16:34

Za boljše sodelovanje na področju inovstivnosti je bil leta 2010 ustanovljen konzorcij 12 držav in 15 ustanov v okviru projekta FINNO - Mehanizem za spodbujanje inovativnosti v Jugovzhodni Evropa, katerega član je tudi agencija SPIRIT. V projetku, ki se bo zaključil leta 2014 in ga sofinancira Evropska unija, deluje kot vodilni partner. Na podlagi analize uspešnosti in obstoječih ukrepov na področju inovativnosti v posameznih državah in regiji JV Evrope se razvija skupna metodologija za merjenje stopnje inovativnosti TIAS (Technology Innovation Assessment Scoreboard).

Anketa SAT

Za primerjavo inovacijskega potenciala podjetij s podpornim okoljem partnerskih držav je konzorcij FINNO pripravil kratek vprašalnik za samooceno, t. i. SAT (Self-Assessment Tool), ki je inovativnim podjetjem na voljo kot pilotna spletna aplikacija na spletni strani projekta FINNO). Z vprašalnikom skušajo preveriti potrebe po spremembah v zvezi z (ne)obstoječimi inovacijskimi politikami in strategijami v regiji Jugovzhodne Evrope, da bi spodbudili povezovanje podjetij ter olajšali prenos tehnologij in znanja, so sporočili iz Spirita. Njegov namen pa je tudi podpreti organizacije za javno financiranje pri izboljšanju njihovih dejavnosti, povezanih z zaščito pravic intelektualne lastnine, sodelovanju s podjetji ter utiranju poti za večjo konkurenčnost s pomočjo znanja in novih izdelkov oziroma tehnologij.

52 odgovorov kaže na zanimanje

Na osnovi ugotovljene stopnje TIAS in opredelitve vrzeli v gospodarstvu in politiki bo agencija za odbor FINNO pripravila priporočila glede politik, hkrati pa okrepila zmogljivosti zainteresiranih strani. Agencija je do sedaj prejela 52 odgovorov SAT, ki glede na prve rezultate kažejo na precejšnje zanimanje podjetij za spremembe na področju inovacijskih politik, zlasti v zvezi z vprašanji, kot so: pravice intelektualne lastnine, povezovanje virov znanja za uresničitev inovativne ideje, dostopnost in strokovnost kadra podpornega okolja na področju uveljavljana in zaščite intelektualne lastnine, razpoložljivost ukrepov, ki bi pokrivali celoten inovacijski cikel, dostopnost in zadostna informiranost o finančnih virih in podobno, so povedali na Spiritu in dodali, da še vedno pozivajo podjetja k sodelovanju pri odkrivanju vrzeli na področju inovacijskih postopkov in podpore.

Povezane novice

Le zbornice častijo inovacije
10. junij ob 14:03
Savinjsko-šaleška zbornica letos izmed z zlatom nagrajenih inovacij na nacionalno tekmovanje pošilja dve inovaciji iz BSH Hišnih aparatov.
Prijavi sovražni govor