Projekt

Zakaj

Z mislijo »majhno-lahko-zeleno« se projekt osredotoča na ključne rešitve človeštva z občutkom za okolje in ljudi. Sodelavci projekta verjamejo v sposobnost samoregulacije civilizacije, zato želijo s tem projektom pokazati delček poti v prihodnost.

Na prijazen do okolja in energetsko varčen način kažejo, kakšen je svet izpod neba. Z novimi in vrhunskimi tehnologijami na področju letalstva, zaznavanja v zraku, optike, digitalnih zapisov in predvsem z novim načinom razmišljanja bi radi prispevali drobec k spoznanju, da sta kakovost naravnega okolja in kakovost življenja v tesni soodvisnosti.

Prepričani so, da je ravnotežje v okolju na številnih področjih ključno za prihodnost človeštva. Letošnje meritve črnega ogljika bodo nadgradile tiste, ki jih izvajajo že od leta 2012, od tega dvakrat (v letih 2012 in 2016) med poletom okrog sveta.

Cilji projekta

V projektu bodo poskušali:

  1. zbrati znanstveno uporabne in pomembne podatke za ohranitev okolja;
  2. pokazati, kako je mogoče energijo uporabiti na najbolj racionalen način;
  3. ozavestiti čim širši del domače in tuje javnosti, tudi s pomočjo medijev.

Misija – skrb za planet

Pridobljeni podatki o stanju atmosfere na različnih koncih sveta bodo odprli nove možnosti za zmanjševanje segrevanja ozračja. Človek, ki živi v relativnem udobju (vsaj v večjem delu Evrope), komaj verjame, da obstajajo deli sveta, kjer nimajo dostopa do čiste pitne vode, razmeroma čistega zraka in dobro ohranjene narave. Z aktivnostmi, mislijo in filozofijo projekta in z zbranimi podatki za znanstvene namene želi ekipa opozoriti na ta področja in prispevati del spoznanja o njih.

GLWF 2017: Sredozemlje

Ledeniki v Alpah se pospešeno talijo. Črnoglede napovedi znanstvenikov jim dajejo le še 50 let do popolnega izginotja. Ker so ledeniki vir pitne vode osrednje Evrope in energetski potencial, so življenjskega pomena za prebivalce stare celine. Razlogi za pospešeno taljenje se skrivajo tudi v povečanih koncentracijah črnega ogljika ter saharskega peska, ki se usedajo na belo površino in povečujejo absorpcijo toplote. Hkrati črni ogljik segreva ozračje, saharski pesek pa hladi ali segreva ozračje, odvisno od drugih parametrov.

Meritve transporta črnega ogljika in saharskega peska iz Afrike v osrednjo Evropo bo ekipa GLWF izvajala v spomladanskem času nad Sredozemskim morjem, južno in severno od Alp in nad samim gorskim masivom na različnih višinah. Pokazale bodo, kakšen vpliv ima črni ogljik na taljenje alpskih ledenikov.