Tretji del prevoda Slave vojvodine Kranjske

Nocoj bodo na gradu Bogenšperk predstavili tretji del prevoda, ki ga sestavljajo deveta, deseta in enajsta knjiga.

čet, 24.11.2011, 19:00
Dr. Božidar Debenjak je za spletno Delo razložil, da je želel polihistor predstaviti deželo Kranjsko celotni habsurški monarhiji, v kateri pa je prevladoval nemški jezik. »Želel je, da Evropa spozna posebnosti in lepote te dežele, kakor tudi ljudi in njihove navade,« je prepričan Debenjak.

Bogenšperk - Janez Vajkard Valvasor v tretjem prevodu obravnava ustavo in upravo, sodstvo in plemstvo Kranjske ter zgodovino vojvod in deželnih knezov.

Najbolj znamenita in obširna je knjiga gradov s topografskimi opisi kranjskih mest, trgov, gradov in samostanov.

Obširno delo na 1180 straneh so iz starega nemškega jezika v slovenščino prevedli dr. Božidar, Primož in Doris Debenjak. Založnik in izdajatelj pa je Zavod Dežele Kranjske, ki je prvi izvod knjige izročili gradu Bogenšperk, na katerem je Janez Vajkard Valvasor preživel najbolj ustvarjalno obdobje svojega življenja od leta 1672 do leta 1692.

Drugi izvod bodo podarili knjižnici v Cerknici, ki je Valvasorju z zapisom o presihajajočem jezeru prinesla svetovno slavo, tretjega pa knjižnici v Krškem, kjer je 1693. umrl. V celoti bo Valvasorjeva Slava z izidom četrte knjige v slovenščino prevedena prihodnjo jesen.

»Dejstvo, da bomo po več kot 320 letih dobili zdaj že tretji del slovenskega prevoda Slave vojvodine Kranjske nas navdaja s ponosom in optimizmom. Z optimizmom zato, ker bo tako častitljivo in veliko delo končno na voljo vsem Slovencem, in s ponosom, ker vsi odzivi na prva dva dela prevoda kažejo, da se bo s tem zelo povečala tudi prepoznavnost in zgodovinska vloga Janeza Vajkarda Valvasorja in gradu Bogenšperk,« je povedala direktorica Javnega zavoda Bogenšperk Joži Vovk.

Celotno Valvasorjevo delo obsega 15 knjig, vezanih v štiri dele, ki skupaj obsegajo 3552 strani velikega formata, 24 prilog in 528 bakrorezov.

Prijavi sovražni govor