Komisija za premično kulturno dediščino nepreklicno odstopila

Julijana Bizjak Mlakar ostaja brez petčlanske strokovne komisije. Objavljamo javno odstopno pismo.

pet, 26.02.2016, 11:40

Spoštovana gospa Julijana Bizjak Mlakar, ministrica za kulturo v Vladi Republike Slovenije,

najprej se po tej poti zahvaljujemo za imenovanje v strokovno komisijo za področje premične kulturne dediščine in izkazano zaupanje, saj žal nismo imeli priložnosti, da bi se v preteklih dveh letih z Vami srečali tudi osebno.

Svoje delo pri pregledu in vrednotenju predlogov programov javnih zavodov in NVO za leto 2016 smo tudi letos opravili z upoštevanjem pravilnika o delu komisij ter v skladu z izhodišči in priporočili ministrstva. S poglobljenim pregledom vlog smo tako v vsebinskem smislu (po kriterijih poslanstva posameznega zavoda ter kvalitete, strokovne utemeljenosti in finančne uravnoteženosti posameznih prijavljenih projektov) kot v skladu z razpoložljivimi sredstvi postavke pripravili in utemeljili mnenje, ki je bilo v preteklih letih upoštevano kot izhodišče dodelitve programskih sredstev za uresničevanje letnih programov.

Tako imenovani državni muzeji in ostale pooblaščene institucije za opravljanje javne službe varovanja premične kulturne dediščine v okviru neformalne muzejsko-galerijske mreže Slovenije so v začetku februarja prejele pogodbe o sofinanciranju programov za leto 2016. Po njihovih odzivih smo ugotovili, da se odmerjeni finančni deleži Ministrstva za kulturo na postavkah za program in odkupe zelo razlikujejo od predloga strokovne komisije.

Zavedamo se, da je odločitev o podpori programom (tudi ali predvsem o višini dodeljenih sredstev) Vaša diskrecijska pravica, vendar je letošnji, od predloga komisije radikalno drugačen razrez, s katerim ste posameznim zavodom neutemeljeno odvzeli, drugim pa dodali sredstva, ravnanje, ki je v popolnem nasprotju z dosedanjo prakso ministrstva. Skrbi nas zlasti to, da bodo nekateri muzeji po drastičnem zmanjšanju težko izpeljali program, ki smo jim ga potrdili (naša mnenja so nereflektirano vključena v pogodbe o sofinanciranju). Neupoštevanje predlogov je komisija razumela kot nezaupnico strokovnemu delu in kot diskreditacijo naše kompetentnosti.

Poslali smo Vam vljudno pismo, v katerem smo prosili, da sporočite, ali komisija kot posvetovalno telo sploh še uživa Vaše zaupanje in v čem vidite smisel našega dela. Pričakovali smo, da boste vsaj načeloma pojasnili razloge za precedenčno ravnanje, ker pa v razumnem roku nismo prejeli nobenega odgovora, nam ne preostane drugega kot nepreklicen odstop, z odločitvijo pa bomo v javnem pismu seznanili tudi medije.

Strokovna komisija je s svojimi mnenji zelo izpostavljena pred muzeji in javnostjo, zato smo se trudili, da bi bilo naše delo profesionalno, objektivno in v dobrobit čim boljšega varovanja, prezentacije in promocije slovenske kulturne dediščine v časih, ko so sredstva, ki jih za pomembno javno službo namenja država, iz leta v leto bolj pičla. Zavedamo se, da je delo strokovne komisije le majhno kolesce v mehanizmu, ki oblikuje kulturno podobo Slovenije. Kljub temu v prihodnje nočemo več biti del takšne netransparentne politike in Vam sporočamo, da z današnjim dnem kot člani komisije nepreklicno odstopamo.

Lep pozdrav,

izr. prof. dr. Metoda Kemperl, predsednica

in člani komisije:
dr. Helena Rožman
mag. Rolanda Fugger Germadnik
mag. Jana Šubic Prislan
Marko Košan

Prijavi sovražni govor