Med prioritetami ptujskega muzeja ureditev kompleksa gradu

Direktor muzeja opozoril na lansko podrtje dela obzidja, ki je v zaključni fazi sanacije, a je potrebno poskrbeti še za druge dele.
Objavljeno
20. januar 2016 18.07
začel rušiti.
V. U., STA
V. U., STA
Vodenje Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož je nedavno prevzel novi direktor Aleksander Lorenčič, ki je danes predstavil aktualno dogajanje in načrte za prihodnost. Med prioritetami je ob vsebinski obogatitvi priložnostnih in stalnih zbirk predvsem ureditev kompleksa Ptujskega gradu, osrednjega objekta, s katerim upravljajo, in je v državni lasti.

Na Ptujskem gradu bodo letošnje leto odprli s fotografsko razstavo Topographia Sloveniae modernae, ki jo je pripravil Borisa Farič, temu pa bodo kmalu sledili dogodki ob slovenskem kulturnem prazniku, je povedal Lorenčič.

Med prioritetami razvoja muzeja v naslednjem obdobju je po njegovem ureditev grajskega kompleksa, pomembno bo tudi področje arheologije, saj muzej od leta 2011 nima primernega arheološkega razstavišča. Kot je dejal, bodo najprej našli kratkoročne rešitve, potem pa se bodo resno lotili ureditve področja. Ker so interesi različni, bo po njegovem potrebno najprej poenotiti in zbrati vsa stališča.

Ena glavnih nalog muzeja je predstavljanje premične dediščine, zbirk, ki so na ogled v njihovih prostorih. Zbirke bodo sanirali in dopolnjevali, še posebej zbirko glasbil in orožja.

Med naštevanjem glavnih ciljev letošnjega leta je Lorenčič spomnil na lansko podrtje dela južnega obzidja, ki je zdaj v zaključni fazi sanacije, a bi bilo potrebno poskrbeti tudi za druge dele.

»Posebej je problematično območje v dolžini 50 metrov med obema stolpoma. Upam, da bo odziv ministrstva pozitiven in da bo prišlo do sanacije tudi tega dela, saj verjamem, da si tudi država kot lastnik gradu ne želi, da bi še enkrat prišlo do podobnega dogodka, ki smo mu bili priča lani,« je dejal direktor muzeja.

Prihajajo Gospodarji prostorov

Med večjimi dogodki letošnjega leta se obeta arheološka razstava z naslovom Gospodarji prehodov, ob tem pa bodo dopolnili zbirko glasbil. Načrtujejo izid obsežnejše publikacije s popisom izdelovalcev glasbil na Slovenskem.

Pripravljen je tudi program v Miheličevi galeriji, marca pa načrtujejo ponovno odprtje Salona umetnosti, kjer se bodo predstavili ptujski umetniki 20. stoletja.

Pokrajinski muzej Ptuj Ormož je lani pripravil 15 razstav, z dvema so gostovali v Ljubljani in Zadru. Veliko zanimanja je v Ljubljani požela razstava pohištva, ki na Ptuju ni privabila obiskovalcev. Pripravili so še 59 strokovnih in kulturnih dogodkov. Med pomembnejšimi aktivnostmi muzeja je založniška dejavnost, lani pa so izdali 18 različnih publikacij.

Sicer pa je dogodke in plačljive razstave tudi lani obiskalo okoli 40.000 ljudi, skupaj s tistimi, ki so prišli na grad samo na krajši ogled pa skoraj 70.000 ljudi. Okoli tretjina obiskovalcev je tujcev, ki so lani prišli iz 82 različnih držav.

Prvič so bili med tujci najštevilčnejši Italijani, ki so prehiteli sicer običajno najbolj pogoste Avstrijce, že drugo leto zapored so na tretjem mestu Madžari. Med peterico najbolj pogostih obiskovalcev so še Nemci in Izraelci, precej manj je Hrvatov.

Pokrajinski muzej sestavlja tudi ormoška enota. Tudi tam so lani v celoti uresničili program. Med drugim so izvedli 15 delavnic za otroke in raziskovalna tabora. Ob tem pa pripravili deset razstav, od tega devet lastnih.