Novela zakona o varstvu kulturne dediščine sprejeta

Novela spreminja terminologijo na področju nesnovne dediščine, posega tudi v sofinanciranje njenega ohranjanja.
Objavljeno
25. februar 2016 17.28
*tre* ETNO KARNEVAL
V. U., STA
V. U., STA

Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele zakona o varstvu kulturne dediščine ter ga predložila DZ v sprejetje po skrajšanem postopku, so sporočili z vladnega urada za komuniciranje.

Kot dodajajo, novela ne spreminja načel zakona o varstvu kulturne dediščine, ampak le odpravlja pomanjkljivosti na več področjih varstva žive oziroma po novem nesnovne dediščine.

Spremembe v oznakah dediščine

Novela uvaja sodobnejše izraze oziroma mednarodno in strokovno bolj uveljavljeno terminologijo na področju žive oziroma po novem nesnovne dediščine. Tako se bosta po novem besedni zvezi živa dediščina in živa mojstrovina zamenjali z besednima zvezama nesnovna dediščina in nesnovna dediščina posebnega pomena.

Obenem novela prinaša spremembe sofinanciranja ohranjanja spomenikov nesnovne dediščine iz javnih sredstev, načina določitve pristojne organizacije za varstvo nesnovne dediščine in razglašanja te dediščine. Poleg tega je podrobneje opredeljena tudi uporaba imena in podobe spomenika.

Zakon o varstvu kulturne dediščine velja v evropskem okolju za sodoben in napreden zakon, ki celovito ureja varovanje materialne in nesnovne kulturne dediščine na ozemlju Slovenije, uveljavlja načelo sorazmernosti med javnim interesom in pravicami lastnikov ter prenaša določila ustreznih mednarodnih konvencij in evropskih direktiv v slovenski pravni red, so še sporočili z urada.