Deloskop izpostavlja: Vitrine spomina na Kočevsko

Ljubljana, Muzej novejše zgodovine Slovenije. 14. 2., ob 18. uri.

tor, 14.02.2017, 06:00

V Muzeju novejše zgodovine Slovenije bodo nocoj ob 18. uri odprli razstavo o sedanjih in nekdanjih prebivalcih širše Kočevske, o ljudeh, ki se s tem prostorom tako ali drugače identificirajo. Na ogled bo 22 predmetov, ki so jih zbrali in posodili prebivalci Kočevske (Slovenci in kočevski Nemci) ter Kočevarji iz ZDA, Kanade in Avstrije.

Med slovenskimi pokrajinami ima Kočevska posebno in večkrat tragično zgodovino. V tridesetih letih 14. stoletja so na to redko poseljeno območje Ortenburžani s svojih posestev z vzhodne Tirolske in s Koroške začeli naseljevati podložnike. Na Kočevskem se je tako oblikovalo jezikovno in kulturno mešano okolje, v katerem so Slovenci in Nemci sobivali več kot 600 let.

Konec 19. in na začetku 20. stoletja so se mnogi Kočevarji zaradi revščine preselili v ZDA, po nastanku Kraljevine SHS pa so se selili tudi zaradi političnih pritiskov na nemško manjšino. Ko so Kočevsko zasedli Italijani, se je na temelju sporazuma med Hitlerjem in Mussolinijem med letoma 1941/1942 velik del nemškega prebivalstva preselil v takrat nemško Posavje, na Kočevsko pa so se po drugi svetovni vojni naselili prebivalci drugih slovenskih regij.

Razstavo je pripravila dr. Anja Moric v organizaciji Zavoda Putscherle, centra za raziskovanje, kulturo in ohranjanje kulturne dediščine Stara Cerkev.

Prijavi sovražni govor