Novela ZFPPIPP 
gre v stečaj
čet, 19.04.2012, 21:00
Novela ZFPPIPP 
gre v stečaj
Spreminjanje  insolvenčnega zakona: zdi se, da je jeziček na tehtnici prevesila gospodarska zbornica.
V parlamentu spet lomi jezike poslancev novela zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju; po prvi parlamentarni obravnavi je danes gladko – padla.

Razplet je presenetljiv, če se ozremo nekaj mesecev nazaj. Tedaj je pravosodni minister Aleš Zalar v zadnjem svežnju nujnih zakonskih sprememb predlagal tudi novelo insolvenčnega zakona. Besedilo je bilo, po Zalarju, strokovno povsem usklajeno. Odprto, a naknadno rešljivo je ostalo eno samo vprašanje, vstopni prag v prisilno poravnavo, ki je bilo jabolko spora med gospodarsko in obrtno zbornico. Obravnavo je nato zavrnila tedanja parlamentarna opozicija.

Po volitvah je splošno navdušenje nad novelo splahnelo, kljub temu pa jo je v državni zbor vložila tudi Janševa vlada. Očitno s stisnjenimi zobmi. Ali v prepričanju, da akt ne bo preživel.

Poslanci vseh barv so zdaj predlagateljem sicer priznali nekaj pravilnih potez in dobre namene (če odmislimo namige, da je Zalar spremembe umeril po koži prijateljskih direktorjev Viatorja & Vektorja in Primorja); vsi so se tudi strinjali, da so spremembe nujne. Z insolvenčnim zakonom pod blazino namreč spi čedalje več vodilnih, saj podjetja množično tonejo v insolventnost, veljavna zakonodaja pa jim ne ponuja dovolj močne rešilne vrvi.

Stališča so se razlikovala le toliko, da bi koalicija pripravila nov zakon ali novo celovitejšo novelo, SD in pogojno PS pa bi podprli in ustrezno »amandmirali« obstoječi predlog. Razen omenjene dileme glede vstopnega praga za prisilno poravnavo ni bilo izrazito nasprotujočih si mnenj; večinoma bi predloge dopolnjevali in nadgrajevali v zastavljeni smeri.

Kako je lahko predlog tako grdo pogrnil, ko pa se je z njim več mesecev ukvarjala eminentna delovna skupina, ki ni bila politična, ampak predvsem strokovna in interesna? Zdi se, da je jeziček na tehtnici prevesila GZS. Ta ima najmočnejši interes, da postane zakon čim učinkovitejši, da ohranja zdrava jedra in zaposlenost. Zbornica je, podobno kot pri intervencijskih ukrepih, naredila korak proti vladajoči opciji. Odrekla se je hitenju, da bi dosegla večjo temeljitost in celovitost sprememb, in zlobirala zavrnitev novele. Najbrž je del »trgovine« tudi podpora zborničnim predlogom (nasproti obrtniškim).

Bo to dobro ali slabo? Dobro bo, če bomo dobili predpis, ki bo učinkovit in ga dolgo ne bo treba spremeniti. V Avstriji je bil stečajni zakon sprejet leta 1914, odtlej je bil vsebinsko prvič spremenjen leta 2010! Naša praksa nenehnega, vsakoletnega noveliranja pa povzroča zmedo v postopkih, ki se vlečejo dolga leta.

Slabo pa bo, ker bomo spet čakali, da bo (morda celo ista) delovna skupina strokovnjakov in uporabnikov zakona pripravila novo besedilo, medtem ko se s spremembami mudi. Težko je verjeti, da bo besedilo bistveno drugačno; je pa res, da si bo zasluge za avtorstvo lahko prilastil nasprotni politični pol.


Novela ZFPPIPP 
gre v stečaj

Težko je verjeti, da bo besedilo bistveno drugačno Foto: Igor Zaplatil

Povezane novice

Malo možnosti za novi stečajni zakon
18. april ob 18:28
Poslanci koalicije dosledno kritizirali predlog, ki ga je pripravila še prejšnja vlada, čeprav »so posamezne rešitve dobre«.
Prijavi sovražni govor