Sprevrženost 
na radijskih valovih

V asimetričnem pravu oškodovanec postane dodatna žrtev.
Objavljeno
23. marec 2016 17.14
Boris Šuligoj
Boris Šuligoj

Obstaja realna in vsaj teoretična bojazen, da bi italijanske radijske postaje dosegle utišanje slovenskih postaj na Primorskem. Pri analizi takšne predpostavke, ki so jo poudarili člani medijskega združenja pri GZS, bomo uporabili suhoparno in kolikor se da racionalno matematično metodo, da nam ne bi očitali zanesenosti in pristranskosti. Če lahko radijska postaja XY ene od evropskih držav na sodišču svoje države doseže odškodninsko sodbo na račun druge radijske postaje RC v sosednji državi zaradi domnevnih motenj frekvence, potem (po preprostem silogizmu) lahko 50 drugih radijskih postaj ene države doseže podobne odškodninske sodbe na račun vseh drugih radijskih postaj pri sosedi.

»Prizadete« italijanske postaje prav nič ne zanima, kako je nastala interferenca. In italijanskega pravosodja tudi ne. Toda: tudi RC ima iste argumente kot XY - le, da ji je frekvence podelila slovenska država. To pomeni, da bi morala tudi RC tožiti italijanski radio zaradi intereferenc. In zahtevati od slovenske države pravno varstvo. Tu nastopi prva asimetrija: radio RC ni deležen slovenskega pravnega varstva. In zakaj sta državi podelili isto frekvenco dvema postajama? Zato, ker Italija podeljuje frekvence ne ozirajoč se na mednarodne odnose, veljavne mednarodne sporazume in temeljna demokratična pravila, ki sicer omogočajo urejeno življenje prepletajočih se interesov. Slovenija pa podeljuje frekvence v skladu z mednarodnimi predpisi podeljevanja frekvenc. V takih okoliščinah se tudi matematiki malce zmede, ker mora seštevati konstanto in nenehno spremenljivko. Če eden od dveh v razmerju ves čas sproti spreminja pravila po svojih kriterijih in v to prisili tudi nasprotno stran, si nasprotno stran v celoti podredi. Iz matematike malce po pesniško: Midva bova plesala tako, kot bo igral moj radio.

Takšno logiko je sprejelo tudi okrajno sodišče v Ljubljani, ki je priznalo sodbo tržaškega sodišča. Uporabilo je samo tisti del prava, ki govori, da je evropski pravni red enoten in da dosežena sodba v Italiji velja tudi v Sloveniji. Ne zanima ga, da Italija pri podeljevanju frekvenc ni uporabila evropskega pravnega reda. Skratka: slovensko sodišče je potrdilo, da v Sloveniji velja tržaški pravni red, ki je očitno v nasprotju z evropskim. Torej: v Sloveniji velja neevropski pravni red.

Niti ena slovenska radijska postaja ni tožila italijanskih radijskih postaj, ker so kršile evropski pravni red. Tudi če bi na slovenskem sodišču zmagala, nobeno italijansko sodišče ne bi uveljavilo takšne sodbe. Matematična ugotovitev: italijanski pravni red ni enako evropski pravni red.

V takšnem asimetričnem pravu oškodovanec zlahka postane dodatna žrtev. Predstavniki pravosodne in izvršne veje oblasti v Sloveniji očitno ne razumejo prava in niti osnov matematike. Pesniški odgovor naših oblasti je: že 40 let pritiskamo na Italijo, da bi se nas usmilila. Rezultat: Obstaja realna in tudi resna teoretična bojazen, da bi radijske postaje sosednje države dosegle utišanje slovenskih radijskih postaj na Primorskem.