Pomožni policisti brez urjenja in plačila

Poleg 236 dosedanjih bi v policiji radi še 600 novih pomožnih policistov.

ned, 06.03.2016, 08:00

Zmagovalno vprašanje

V vprašalniku, ki ga morajo izpolniti kandidati za pomožne policiste, je kar nekaj zanimivih vprašanj. Zmagovalno je gotovo to:

Ali ste član/-ica oziroma sodelujete v organizacijah ali skupinah, ki protipravno ogrožajo vitalne interese Republike Slovenije ali držav članic političnih, obrambnih in varnostnih zvez, katerih članica je Republika Slovenija? DA NE

Če ste odgovorili DA, katerih?

Naziv in sedež

Dejavnost

Vaša vloga

Kandidati imajo dovolj prostora, da vpišejo podatke o dveh takšnih organizacijah, katerih člani so oziroma s katerimi sodelujejo.

Od sredine oktobra, ko je Slovenijo resno dosegla begunska kriza, do petka zjutraj je v državo vstopilo skoraj 478.000 ljudi. Med najbolj obremenjenimi so – poleg številnih prostovoljcev in po novem vojakov – policisti. Nove moči iščejo tudi z razpisom za 600 novih pomožnih policistov, ki se bo končal v petek.

Slovenska policija ima velike kadrovske težave. To povzroča preobremenjenost fantov in deklet v modrih uniformah, kar je poleg nizkih plač in slabe, izrabljene opreme, gotovo eden od razlogov za nezadovoljstvo, ki se kaže tudi kot že štiri mesece trajajoča stavka.

Razmere na slovenski meji s Hrvaško so zdaj umirjene, število beguncev, ki jo hočejo prestopiti, je zlahka obvladljivo. Eden od dokazov je včerajšnja nogometna tekma med Mariborom in Olimpijo. Oktobra so jo morali odpovedati, ker je bilo na meji toliko policistov, da jih niso mogli zagotoviti dovolj za varovanje tako rizične tekme na stadionu. V soboto ni bilo težav, v Ljudski vrt so poslali dvestoglavo enoto.

Sveže sile

A razmere se, če se bodo na balkanski begunski poti spet odprla makedonska in še kakšna vrata, hitro spremenijo. Verjetno so zato rejšnji teden na policiji objavili razpis, s katerim iščejo 600 pomožnih policistov. Vsi, ki bi bili včasih, ne pa tudi poklicno, policisti, imajo še pet dni časa za prijavo.

Na policijo smo poslali veliko vprašanj, povezanih z iskanjem novih sil, vendar nam na številna niso odgovorili. Zato lahko samo ugibamo, ali je vzrok za objavo razpisa prav zdaj res strah, da bi ob ponovnem povečanju števila beguncev kadrovsko spet zaškripalo, še posebno ker policisti stavkajo in torej nekako delujejo na nižjih obratih.

Pomožni policisti sicer niso novost. Po podatkih policije jih je 236. Med njimi je tudi 55 nekdanjih in upokojenih mož postaje, ki so uniformo odložili največ pet let pred podpisom pogodbe. Pogoji za vstop med pomožne policiste niso zelo ostri. Kandidati so lahko stari od 18 do 60 let, morajo doseči njihovi starosti primerno število sklec in trebušnjakov v dveh minutah ter v zahtevanem času preteči določeno razdaljo, biti morajo slovenski državljani, imeti morajo srednješolsko izobrazbo ter dovoljenje za vožnjo z osebnim avtomobilom. Poleg tega ne smejo biti obsojeni ali v postopku za nekatera kazniva dejanja. Na vprašanje, ali imajo nekdanji in upokojeni policisti ter ljudje, ki so bolj domači z orožjem, kot so nekdanji vojaki – poklicni vojaki ne morejo postati pomožni policisti –, lovci in strelci prednost pri sprejemu, nam s policije niso odgovorili.

Osnovno urjenje v Tacnu in Gotenici traja mesec in pol, potem pa še pol meseca na policijski postaji, kjer bodo rezervisti. Njihova pooblastila so podobna tistim, ki jih imajo drugi, se pravi poklicni policisti. Tudi delo lahko opravljajo na meji ali v notranjosti države. Praviloma pa ga ne opravljajo samostojno, ampak so v ekipi s poklicnim policistom.

Enkrat v petih letih

Z enim izmed pomožnih policistov smo se pogovarjali o tem, kakšno je njegovo delo. Povedal je, da se je za vstop med policiste odločil, ker je, ko je še obstajal naborniški sistem, vojaški rok služil v policiji. Tako dela ga zanima in zato je podpisal petletno pogodbo.

Z njo se je zavezal, da bo vsako leto določen čas namenil za urjenje za opravljanje policijskih nalog, v zameno pa bo dobil približno 180 evrov plačila za pripravljenost na mesec. Tako je vsaj v teoriji. Praksa je namreč drugačna. Sogovornik nam je povedal, da so imeli včasih urjenje en spomladanski in en jesenski konec tedna v Gotenici, kjer ima policija v opuščeni kočevarski vasi vadbeni center. Vendar je bil tam zadnjič leta 2013.

Varčevanje je pomožnim policistom po besedah našega sogovornika odžrlo tudi mesečno plačilo za pripravljenost. Tega je pred begunsko krizo zadnjič dobil v času, ko so »mrknila« redna usposabljanja. Ko so aktivni, se pravi v uniformi, dobijo podobno plačilo kot (slabše plačani) policisti, služba, ki jo opravljajo sicer, pa jim miruje.

Do lani našega sogovornika nikoli niso vpoklicali v aktivno policijo. To se je spremenilo minulo jesen. Takrat so ga prvič pozvali, naj pride v policijske vrste. Po pogodbi je lahko pomožni policist v aktivni službi največ mesec dni na leto, le v času krize več. Zdaj so seveda razglasili krizne razmere. Sogovornik se je na poziv odzval, vsi njegovi kolegi pa ne. Kolikor ve, se je na mariborskem koncu na poziv odzvala približno polovica pomožnih policistov. Po informacijah, ki jih imajo, jih v uniformo ne morejo vtakniti prisilno, ker niso dobili s pogodbo zagotovljenih plačil za pripravljenost.

Z začetkom letošnjega leta so pomožni policisti, ki izpolnjujejo pogoje, dobili nove pogodbe. Od takrat imajo spet mesečne dodatke za pripravljenost. Pogodbo je za naslednjih pet let podpisal tudi naš sogovornik. Po njegovih informacijah je pogodbe podaljšalo še približno 200 dotedanjih pomožnih policistov.

Na policiji nam niso odgovorili, koliko novih pomožnih policistov nujno potrebujejo. Prav tako je brez odgovora vprašanje, kakšen je odziv na zadnji razpis.

Prijavi sovražni govor