V pričakovanju pravega raja

Dobra skica pri načrtovanju zasaditve še vedno pove več kot vrhunski računalniški 3D-prikaz.

sre, 24.02.2016, 13:00

Zima se zdaj nekaj muza in zapoznelo vrti okrog teh skoraj pomladanskih mesecev. Draga zima, ker si bila letos večinoma daleč od oči, si tudi daleč od srca. Zato te danes izzivam z vso bohoto cvetja.

Živimo v času, ko podoba kroji naše bivanje in življenje bolj kot kdaj prej. V tem kontekstu raje zapišem besedo podoba namesto slika, ker podoba predstavi nekaj resničnega ali pa tudi domišljijskega z likovnimi sredstvi. Podoba lahko nastane tudi v zavesti pozneje kot obnovitev česa videnega ali doživetega. Podobe nas spremljajo na vsakem koraku, ob vsakem pogledu in pri vsakem kliku oziroma dotiku pametnih zaslonov. Imamo virtualne prijatelje v spletni knjigi obrazov in si ustvarjamo vtise ob fotografijah, ki jih delijo z nami. Občudujemo slikovno gradivo na spletnih forumih in platformah. Podobe vsakdanjega sveta oblikujejo javno mnenje. Tudi knjige si zapomnimo po naslovnici ali pa kupujemo na podlagi vid­ne izkušnje, ki ni nujno samo grafična. Kdaj ste nazadnje kupili kuharsko knjigo brez slik? Ali priročnik o ekološkem vrtnarjenju brez razkošnih podob na dišečih straneh tiskovine?

Tudi načrtovanje vrtov, uresničevanje želja in pričakovanj v prostoru, razmišljanje o načinih zasaditev, izbiranje rastlinskega in grajenega gradiva je eno samo ustvarjanje podob. In te podobe morajo združevati kombinacijo tehničnega znanja z umetniškim, lahko rečem tudi z estetskim videnjem. »Svoboda posamez­nega oblikovalca je omejena samo z njegovim znanjem,« sem nekje prebral. To je dober moto!

Vrtove največkrat enačimo s podobo lastnega raja na Zemlji. In zasaditev je vedno tisto, na kar najprej pomislimo ob besedi vrt. Rastlinstvo je vedno bolj prepoznano in poudarjeno kot vitalni del domačega bivalnega okolja in gradnik urbane krajine. Zelene prestolnice in divji vrtovi. Medtem ko v krajinah urbanega poudarjamo največji mogoč pozitiven učinek zelene plasti bivanja – seveda ob kar najmanj vzdrževanja in s čim manjšimi stroški »obratovanja«, v intimnih prostorih vrtov izbor rastlin postaja vedno bolj izraz naturalističnega pogleda na svet. Sodobni naturalizem je danes žal skoraj že razkošje, ki pa ravno zato velikokrat niha na tanki meji med naravo in dekoracijo. Podoba raja se spreminja, ker se spreminja človekov pogled na podobo spontanosti v naravnem okolju. In se zgodi, da se celo od listopad­nih dreves pričakuje, da imajo vedno zeleni značaj. Danes poskušamo vse uokviriti, ker je tako lepo pod nadzorom.

Tudi v procesu načrtovanja vrtov je podoba največkrat najpogostejši medij sporazumevanja med načrtovalcem in naročnikom. S podobami poskušamo prepričati, usmerjamo razmišljanje in raziskujemo meje dosegljivega ali pričakovanega. Vedno je tu vprašanje, kako svojo odlično idejo, tako odlično, kot je v naših glavah, predstaviti tistim na drugi strani. Medtem ko arhitekturna stroka danes postreže z izvrstnimi rea­lističnimi prikazi ideje oblikovanja volumnov, lupine in notranjosti objekta, je živo naravo bodočih vrtov in krajinskih ureditev še vedno zelo težko zakodirati v izrazoslovje zapletenih računalniških povezav. Dobra skica v krajinski arhitekturi še vedno pove več kot vrhunski računalniški prostorski 3D-prikaz. In tako vedno iščemo nove rešitve, sveže pristope pri oblikovanju podob vrtov, ki nastajajo v glavi načrtovalcev.

Podobe, ki jih danes delim z vami, so nastale čisto naključno, po nekem notranjem vzgibu, in so ravno zaradi te spontanosti doživele presenetljiv odziv bodočih lastnikov vrta. Takole se je zgodilo. Z izjemno prijetno, a zahtevno dvojico sredi prejšnjega poletja snujem njun novi vrt. Celovita zasnova tlakovanih površin, vrt­nih elementov, robov in prostorskih poudarkov je potrjena. Ko se lotim prikaza koncepta zasaditve posamez­nih vrtnih »sob«, dobim idejo, da bi kombinacije trajnic, okrasnih trav, grmovnic in vedno zelenih rastlin prikazal na drugačen način od ustaljenega. Kako prikazati zamišljeno ubranost, hierarhijo, sorazmernost in raznovrstnost? Teksture, strukture, barve in oblike? Vizualni eksperiment brez meni poznane znanstvene podlage sem poimenoval kar herbarijski kolaž. Sveže ujet v objektiv. Enkratno in neponovljivo. Druga dimenzija in pogled zunaj okvirja. Zanju upodobitev sanj o vrtu, zame potrditev o pravilnosti razmišljanja. Zdaj vsi trije čakamo pravo podobo njunega raja.

Prijavi sovražni govor