V šolski delavnici tudi ob sobotah

Dijaki lesarstva so uresničili ideje študentov arhitekture in oblikovanja.
Objavljeno
22. februar 2016 12.17
press-DOTIK LESA
Mateja Kotnik
Mateja Kotnik
Dijaki lesarskih programov Srednje šole v Slovenj Gradcu in študenti arhitekture v Ljubljani so si po uspešno končanem projektu pred dvema letoma, ko so s skupnimi močmi oblikovali in izdelali večinoma stole, znova podali roke. Študenti so tako kot prvič prispevali ideje za uporabne predmete iz masivnega lesa, dijaki pa so njihove načrte izvedli v šolski delavnici. Sodelovanje je bilo za oboje neprecenljivo.

Dijaki so se spoznali z oblikovanjem

»Pri praktičnem pouku se ukvarjamo predvsem s tehniko, kako kaj narediti, z oblikovanjem pa seveda ne. V tem smislu dijaki ne ustvarjamo. Izdelati predmet po idejni zasnovi študenta arhitekture je bil zato za vse nas velik izziv. Med ogledom idejnih zasnov mi je takoj padla v oči skeletna klop v obliki črke G, ki sta jo pripravili študentki Karin Bulovič in Maša Bogataj. Največji izziv pri izvedbi so bili koti, tako da smo morali med izdelavo poiskati kar nekaj kompromisov,« je raz­ložil dijak Blaž Zabukovnik, doma iz Andraža nad Polzelo, ki je klop izdelal skupaj s sošolcem Rokom Grobelnikom. Vsak od njiju je prispeval polovico skeletne klopi in mize, narejene iz javorja in češnje. Ko sta oba dela »zložila« drug v drugega, je nastal izjem­no lep in uporaben izdelek. Dijaki, ki so sodelovali v projektu, so poleg običajnih ur, ki jih preživijo v šolski mizarski delavnici, tja prihajali še ob sobotah. »Če tega ne bi storili, bi težko vse dokončali v dogovorjenem roku,« je razložil Blaž Zabukovnik in omenil še nepogrešljivo pomoč učiteljev praktičnega pouka. Med izdelki, ki so jih pripravili tokrat, so bile tudi nevid­ne stopnice – kombinacija predelne stene in stopnic –, otroška posteljica Rastem s teboj, iz katere lahko otrok pozneje naredi šotor, lesena ambientalna svetila, različne moderne kredence, miza v ravnotežju, klubska mizica s skrivnim sefom ter regali in omare.

Skupaj v učilnici, nato v delavnici

Učiteljica strokovnoteoretičnih pred­­metov na lesarski šoli v Slovenj Gradcu Milena Škodnik je povedala, da znajo dijaki v šolski delavnici narediti zelo kakovostne izdelke, a so s sodelovanjem s študenti arhitekture želeli priti do izdelkov z večjo dodano vrednostjo in sodobnim dizajnom. »Tokratno sodelovanje med dijaki in študenti je bilo zelo konstruktivno, komunikacija med njimi pa obojestranska. Študenti so večkrat prišli v Slovenj Gradec in skupaj z dijaki iskali rešitve za izdelavo izdelkov. Najprej so sodelovali pri pouku, ko so iskali čim boljše konstrukcijske rešit­ve, nato še pri delu v šolski delavnici. Marsikateri detajl so rešili med procesom izdelave, kar je razumljivo, saj je šlo za unikatne izdelke,« je povedala Škodnikova.

Bernard Kresnik, ravnatelj sred­nje šole v Slovenj Gradcu, ki pod svojo streho združuje bodoče lesarje, gostince in turistične delavce, trgovce, ekonomiste, okoljevarstvenike in vzgojiteljice, je nad projektom navdušen. Na šoli si želijo, da bi s fakulteto za arhitekturo sodelovali še naprej, čemur je profesorica s fakultete, Maruša Zorec, naklonjena. To je namreč lepa priložnost, da študenti arhitekture pobliže spoznajo les, njegove lastnosti in uporabnost v konstrukcijske namene, je prepričana.

Les do dobili v dar

Na slovenjgraški srednji šoli so tudi tokrat les dobili v dar od Pahernikove ustanove, ki deluje že od leta 2005 na pobudo Vide Ribnikar, rojene Pahernik, lastnice več kot 500 hektarov velikega gozdnega posestva na severnem pobočju Pohorja med Vuh­redom in Veliko Kopo. Pahernikova ustanova finančno podpira tudi študente gozdarstva, raziskovalce in različne projekte, povezane z gozdom. V šolskem letu 2015/2016 je podelila šest štipendij, v petih letih delovanja pa že petintrideset. Na srednji šoli v Slovenj Gradcu so veseli te podpore, si pa želijo, da bi se našel denar, s katerim bi šola pokrila še druge materialne stroške.

Slovenjgraški lesarji težko pričakujejo novo šolsko delavnico. Če bo šlo vse po načrtih, bodo leta 2018 ob vznožju Štibuha zgradili novo šolsko stavbo in jo povezali z matično, v njej pa bodo dobili nove prostore tudi drugi dijaki srednje šole. »Z opremo v lesarski delavnici nimamo težav. Vsako leto kupimo kakšen stroj, vreden več tisoč evrov,« je povedal ravnatelj Kresnik, ki si želi, da bi bile boljše mož­nosti za praktično delo in projekti, kakršen je Dotik lesa s fakulteto za arhitekturo, dodaten magnet za mlade pri vpisu v njihove programe. A še bolj kot to je po njegovih besedah pomembno, kakšne so zaposlitvene možnosti na trgu dela. »Pogoj za vpis na našo šolo in druge lesarske šole po Sloveniji so delovna mesta v lesnopredelovalni verigi,« je opozoril. Na srednji šoli v Slovenj Gradcu v različnih lesarskih programih v letošnjem šolskem letu izobražujejo 80 dijakov iz Koroške in širše.