Avtošoli in inštruktorjem pogojne kazni

Avtošolo Alfa-R, v kateri so delali po domače, preiskujejo še zaradi goljufije in ponarejanja listin.

pet, 27.12.2013, 11:06

Krško – Po spremenjeni obtožbi, ko je tožilka zaradi pomanjkanja dokazov umaknila obtožbe za več kaznivih dejanj ponarejanja listin, so bili na pogojne zaporne kazni obsojeni inštruktorji Bernard Pintarič, Milan Kučič, Bernarda Tušar Pintarič in Milenko Erkić. Sodba še ni pravnomočna.

Obdolženi inštruktorji so bili obsojeni zaradi ponarejanja listin in poslovnih listin, avtošola Alfa-R pa je bila spoznana za odgovorno kolektivnega kaznivega dejanja ponarejanja listin in poslovnih listin. Zastopnik avtošole Bernard Pintarič je bil obsojen na enotno pogojno kazen dve leti zapora s preizkusno dobo treh let, Milan Kučič na 18 mesecev zapora s triletno preizkusno dobo, Milenko Erkić na pet mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let in Bernarda Tušar Pintarič na šest mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let. Avtošoli Alfa-R, podružnici Krško, je bila določena denarna kazen dvajset tisoč evrov s preizkusno dobo treh let. Inštruktor Ivan Molan je bil oproščen vseh obtožb.

Do izpita po skrajšanem postopku

Spomnimo, pred tremi leti je inšpekcija dobila anonimno prijavo, da v omenjeni avtošoli iz Novega mesta, ki ima podružnico v Krškem, izobraževanje voznikov ne poteka tako, kot bi moralo, predvsem naj bi se ne opravljalo teoretično usposabljanje v višini štiridesetih ur, na listinah pa je bilo prikazano, kot da je bilo usposabljanje opravljeno. Priče, ki jih je zaslišala inšpektorica, so z veliko primeri potrdile »skrajšani« postopek, tudi pregled dokumentacije je pokazal posamezne nepravilnosti, prav tako niso bili brez napak dnevniki razvida voženj kandidatov za voznike.

Pred dvema letoma je bil na Okrajno sodišče v Krškem vložen obtožni predlog zoper osem fizičnih oseb in eno pravno osebo, vse zaradi ponarejanja poslovnih listin, a je lani poleti sodišče obtožni predlog zavrglo z obrazložitvijo, da navedene listine nimajo narave poslovnih listin. Tožilstvo se je pritožilo in višje sodišče je pritožbi ugodilo.

Na predobravnavnem naroku letos poleti nihče ni priznal krivde. Nato je tožilstvo v izogib nepotrebnemu povzročanju stroškov za kazniva dejanja, ki jih ne bo mogoče dokazati, umaknilo obtožni predlog zoper tri fizične osebe. Priče, ki so jih na glavni obravnavi zaslišali v zvezi domnevnimi kaznivimi dejanji treh inštruktorjev, namreč niso potrdile izjav, ki naj bi jih dale policiji.

Tako je tekel postopek le zoper pet fizičnih oseb in eno pravno, avto šolo Alfa-R. Ob zaključku postopka pa je tožilka Mateja Roguljič spremenila obtožni predlog in nekatere očitke umaknila, saj večina zaslišanih prič ni potrdila navedb, ki naj bi jih pred tem dale policiji.

Eno ovadbo zavrgli, sume iz druge preiskujejo

Na Okrožnem državnem tožilstvu Novo mesto, kjer je sedež omenjene avtošole, so povedali, da so v zvezi z njo obravnavali dve ovadbi. Ena je bila vložena zoper dve osebi zaradi suma storitve kaznivega dejanja ponarejanja poslovnih listin, a je bila zavržena, ker ni bil podan utemeljen sum, da sta osumljenca storila očitano kaznivo dejanje.

Druga ovadba pa je bila vložena zoper dve osebi in pravno osebo Alfa-R, avtošola, trgovina in storitve. »V tej zadevi smo v začetku tega leta na Okrajno sodišče v Novem mestu vložili predlog za posamezna preiskovalna dejanja zaradi kaznivega dejanja goljufije v nadaljevanju ter za petnajst kaznivih dejanj ponareditve poslovnih listin,« so pojasnili na tožilstvu v Novem mestu.

Prijavi sovražni govor