Gradbinec neodplačana vozila odjavil in prodal

Srečko Hribšek iz Sevnice je menda deset tovornih vozil, ki jih še ni odplačal lizinški hiši, prodal v Nemčijo.

čet, 25.02.2016, 08:00

Krško – Občinski nagrajenec in nekdaj uspešen gradbinec Srečko Hribšek iz Sevnice, ki je v osebnem stečaju, v stečaju pa so tudi vsa njegova podjetja, se je znašel na sodišču zaradi prikrivanja. V Ljubljani proti njemu teče še postopek zaradi oškodovanja upnikov.

Srečku Hribšku očitajo, da si je v letih 2011 in 2012 protipravno prilastil deset tovornih vozil mercedes-benz in s tem oškodoval družbo Daimler AC Leasing za najmanj 126.000 evrov. Za vsa tovorna vozila, letnika 2008, ki jih je potreboval za svojo gradbeno dejavnost, je kot samostojni podjetnik Horizont inženiring podpisal pogodbo o finančnem lizingu in vozila dobil v uporabo in posest, pred štirimi leti pa je vozila, ki niso bila odplačana, namesto da bi jih vrnil Daimler AC Leasingu, prodal v Nemčijo.

Pred tem je družbi Sava avto v Dolenjem Boštanju brez soglasja lastnika in v nasprotju s pogodbo podal predlog za odjavo vozila in dosegel, da so bila vsa vozila dejansko odjavljena iz prometa.

Če bi Hribšek dejanje priznal, bi tožilstvo zanj predlagalo dveletno pogojno zaporno kazen s štiriletno preizkusno dobo. Pripisalo bi mu tudi pet tisoč evrov stranske denarne kazni, saj naj bi dejanje storil iz koristoljubja. Dodatni pogoj pa bi bil, da mora v dveh letih po pravnomočnosti sodbe poplačati dolg do lizinške hiše.

Krivde ne priznava

Vendar Hribšek krivde ne prizna. Že v preiskavi naj bi povedal, da ni šlo za prilastitev, ampak naj bi med njim in takratnim direktorjem Daimler AC Leasinga Urošem Biberjem obstajal ustni dogovor o prodaji vozil (Hribškova prodaja vozil v tujino sicer nekako sovpada z obdobjem, ko se je Daimler AC Leasing odločil za umik s slovenskega lizinškega trga in je nehal sklepati nove pogodbe).

V nadaljevanju sojenja bodo menda zaslišali stečajnega upravitelja Silva Zorca, da bo povedal, kakšne so bile Hribškove možnost poplačila teh terjatev.

Po besedah Hribškovega zagovornika je lizinška hiša vedela za njegovo slabo finančno stanje, saj je vozila že prej odplačeval iz svojega premoženja, torej ne gre za nikakršen naklep. Prav tako naj bi oškodovana družba na krškem sodišču umaknila tožbo za vrnitev vozil, ki jih je imel Hribšek v uporabi. Vedela naj bi tudi, da je Hribšek vozila odjavil iz prometa. Lizinška pogodba namreč zahteva, da lizingojemalec vsako leto registrira avto, sklene zavarovanje in predloži dokumentacijo o temu. Če tega ne stori, mora lizinška hiša sama skleniti zavarovanje in obremeniti kupca ali pa odstopiti od pogodbe. Po mnenju zagovornika Daimler AC Leasing nikoli ni plačal nobenega zavarovanja, niti ni odstopil od pogodbe. Od nje je odstopil šele takrat, ko se je začel stečaj Hribškovih podjetij. To je bil edini razlog, ne pa neplačilo obrokov, opustitev plačevanja ali registracije, je prepričan Hribškov zagovornik, ki bo dokazoval, da odjava vozila ni bila možna brez soglasja lizingodajalca. Prav tako naj odjava vozila ne bi bila možna brez direktorice družbe Sava avto Andreje Jamšek, zato bodo zaslišali še njo.

Proti Hribšku, njegovemu sinu Denisu in še enemu obtožencu bo stekel postopek tudi na ljubljanskem okrožnem sodišču. Očitajo jim kazniva dejanja oškodovanja upnikov in ponarejanja ali uničenja poslovnih listin. Hribšek naj bi skupaj s partnerji v času insolventnosti z asignacijami preusmerjal denarne tokove in v ugodnejši položaj spravljal izbrane upnike. Svoje obveznosti naj bi prednostno poplačeval predvsem dvema gospodarskima družbama, v katerih je bil tudi sam odgovorna oseba.

Prijavi sovražni govor