Izgubil oko zaradi napačnega izvida radiologa

Radiolog spregledal tumor očesnega živca; pacientu grozi, da bo ostal tudi brez drugega očesa.

sob, 14.04.2018, 06:00
Diagnoza ni bila pravočasno postavljena zaradi nepopolnega izvida radiologa

 

Radiolog ni ravnal v skladu s sprejeto zdravstveno doktrino

 

Pacient in žena zahtevata 53.800 evrov odškodnine, sodišče bo o višini odškodnine odločalo v posebnem postopku

Ljubljana - Zaradi nepopolnega izvida Medilabovega radiologa pacientu niso pravočasno postavili pravilne diagnoze, posledično ni bilo pravočasnega ukrepanja, zato je ostal brez desnega očesa, grozi pa mu tudi izguba vida na levem. Ljubljansko okrožno sodišče je z vmesno sodbo odločilo, da je Medilab odgovoren za posledice, ko bo ta pravnomočna, bo odločalo še o znesku odškodnine.

Ljubljančan trdi, da je ostal brez očesa zaradi napake radiologa ljubljanskega diagnostičnega centra Medilab, ki jo je zagrešil v izvidu preiskave glave z magnetno resonanco (MR), in posledične zamude pri zdravljenju tumorja.
Zaradi suma optičnega nevritisa vidnega živca oziroma suma na multiplo sklerozo ga je na preiskavo oktobra 2011 napotil nevrolog nevrološke klinike ljubljanskega kliničnega centra.

Po ponovni preiskavi z magnetno resonanco je radiolog Medilaba maja 2012 v izvidu zapisal, da na posnetkih ni našel sprememb, značilnih za multiplo sklerozo, prav tako ni ugotovil posebnosti v orbitah oziroma očesnih jamicah, zato je nevrologinja v kliničnem centru predlagala kontrolo čez leto dni. A ko je zaradi izrazitega slabšanja vida Ljubljančan obiskal oftalmologa, je ta oktobra 2012 postavil sum na tumor, kar je nato potrdila preiskava z MR v kliničnem centru januarja 2013.

Zdravnik se je opravičil

Primerjava posnetkov na nevrološki kliniki je pokazala, da je bila že na sliki iz Medilaba maja 2012 vidna močna sprememba oziroma odebelitev živca. Gliom je sicer začel rasti leta 2011, ko so že bile vidne začetne spremembe na vidnem živcu, toda po ugotovitvah izvedenca nevrokirurgije dr. Janeza Ravnikarja z mariborskega kliničnega centra, ki je izdelal strokovno mnenje po nalogu sodišča za potrebe pravde, radiolog tega takrat ni mogel trditi, saj slika še ni bila dovolj karakteristična. Je pa bila slika za optični gliom na MR dovolj karakteristična maja 2012, a je radiolog to spregledal, za kar se je kasneje pacientu tudi opravičil. Pacient trdi, da je zaradi tega izgubil osem mesecev, ki bi jih lahko namenil zdravljenju.

Tumor se je razširil

Zaradi hitro napredujočega in razširjenega glioma optičnega živca so mu morali februarja 2013 odstraniti celoten živec in zrklo, ker pa se je tumor razširil, mu grozi popolna izguba vida še na drugem očesu. Možnost, da bi se vid na desnem očesu ohranil, če bi ukrepali pravočasno, je bila sicer majhna, saj bi do izgube vida najverjetneje prišlo tudi, če bi radiolog maja 2012 izdal pravilen izvid.

Toda po izvedenčevem mnenju bi bilo ob pravočasnem ukrepanju vsekakor možno, da bi tumor kompletno odstranili tudi v delu, ki sega proti drugemu očesu, s čimer bi bolnik imel možnost popolne ozdravitve, tako pa je samo dobro zazdravljen in ostaja verjetnost širitve na levi vidni živec. Če bi pravilno diagnozo postavili prej, bi bile mogoče še druge oblike zdravljenja, kot sta drugače izvedena operacija in obsevanje. Tako pa Ljubljančan ob vsakem kontrolnem pregledu in mučnem čakanju na izvide trepeta zaradi strahu, da se bo bolezen ponovila še na drugem očesu.

V Medilabu napake pri izvidu sicer ne zanikajo, zavračajo pa odgovornost in krivdo za sedanje stanje. Trdijo, da napaka ni bila storjena pri pregledu, temveč pri izpisu izvida, odgovornost pa so poskušali prevaliti na nevrologinjo kliničnega centra, pri kateri je Ljubljančan opravil kontrolni pregled mesec dni po sporni preiskavi z magnetno resonanco.

Odločitev za operacijo je bila pravilna

A nevrologinja po mnenju sodišča, ki je svojo odločitev oprlo na izvedensko mnenje, ne more biti odgovorna, da ni opazila napake v izvidu, saj se je zanašala na izvid radiologa, zato je bolnika tudi napotila na magnetnoresonančno preiskavo. Prav tako iz izvedenskega mnenja izhaja, da je nevrokirurg tisti, ki mora pregledati slike MR in ne le prebrati izvida, medtem ko to ni nujno pri delu nevrologa, ki se običajno zanaša na mnenje radiologa. Radiolog je bil zavezan izdati pravilen izvid in vsa potencialna škoda izvira iz njegove napake, je jasno sodišče.

S tem ko je izdal napačen izvid, ki se ni ujemal s slikami MR, ni ravnal v skladu s sprejeto zdravstveno doktrino oziroma v skladu z drugimi strokovnimi in etičnimi kodeksi.

Zaradi nepopolnega izvida mu niso pravočasno postavili diagnoze optičnega glioma in tako niso pravi čas ukrepali. Posledica je bila radikalna operacija februarja 2013, ki je bila po izvedenčevem mnenju pravilna in strokovno najustreznejša, saj bi se v nasprotnem tumor razširil še na levi vidni živec.
S tem je izvedenec ovrgel trditve Medilaba, da je bolniku trajna in takojšnja škoda nastala z operacijo in odstranitvijo očesnega živca, češ da je bila odločitev za operativni poseg v kliničnem centru morda napačna in prenagljena.

O odškodnini

Bolnik, ki ga zastopa odvetnik David Sluga, s tožbo zahteva 49.300 evrov odškodnine, njegova žena, na katero je prešlo partnerjevo breme družinskega življenja, pa zaradi duševnih bolečin kot posledice posebno težke invalidnosti moža terja 4500 evrov. Odvetnik je odškodninski zahtevek naslovil na toženo zdravstveno ustanovo in zavarovalnico Adriatic Slovenica, pri kateri ima ta sklenjeno zavarovanje.
Kolikšna odškodnina jima pripada, bo sodišče ugotovilo v posebnem postopku, ko oziroma če bo vmesna sodba, s katero je odločilo o temelju zahtevka, pravnomočna.

Povezane novice

Pacient toži, ker je zdravnik v izvidu zagrešil napako
8. december ob 10:00
Pacient trdi, da je zaradi napake v izvidu preiskave z magnetno resonanco in posledične zamude pri zdravljenju tumorja ostal brez očesa.
Prijavi sovražni govor