Sodišče o Blejskem otoku še ni reklo zadnje

O sporu med državo in cerkvijo glede Blejskega otoka je kranjsko sodišče ugodilo zgolj ugovoru Župnije Bled.

pet, 29.06.2012, 18:00

Kranj – Na Blejskem otoku so v teh dneh pričakovali odločitev kranjskega sodišča o tožbi, ki jo je država vložila proti blejski župniji in ljubljanski nadškofiji. A kot so za Delo pojasnili na državnem pravobranilstvu, ki v sporu zastopa državo, sodišče dokončne odločitve ni sprejelo.

Državno pravobranilstvo je prejelo sklep kranjskega sodišča, a ne glede zahteve za ničnost sporazuma, je sodišče ugodilo ugovoru Župnije Bled in zavrglo tožbo zoper prvotoženo stranko – župnijo Bled. Ta je namreč po vložitvi nove tožbe pravobranilstva (proti župniji in nadškofiji) na kranjsko sodišče podala ugovor, da gre za že razsojeno stvar, saj je sodišče lani že zavrnilo tožbo za razveljavitev sporazuma o Blejskem otoku.

Spor med državo in cerkvijo sega v leto 2008, ko je neposredno pred zamenjavo oblasti tedanji kulturni minister Vasko Simoniti podpisal sporazum, s katerim je država objekte na Blejskem otoku dala v last blejski župniji oziroma ljubljanski nadškofiji, otok pa v najem za 45 let. Ministrstvo za kulturo je nato pod Majdo Širca s tožbo zahtevalo razveljavitev sporazuma.

Kranjsko sodišče je lani tožbo zavrnilo, saj bi jo državno pravobranilstvo moralo vložiti zoper oba podpisnika sporazuma, župnijo Bled in nadškofijo Ljubljana, in ne le proti župniji.

Država je nato vložila novo tožbo, prejšnja vlada pa si je prizadevala za prednostno obravnavo zadeve, a se to ni zgodilo, saj je sodišče o njej začelo odločati letos.

Konec aprila je bila na kranjskem okrožnem sodišču razpisana glavna obravnava, vendar te ni bilo, saj sta pravdni stranki soglašali s preklicom obravnave. Zato je sodnica Janja Roblek stranke pozvala, naj v 30 dneh podajo dodatne pisne pripombe ali predloge, nato pa je imelo sodišče še 30-dnevni zakonski rok za izdajo in vročitev pisne sodbe, ki se je iztekel te dni.

Prijavi sovražni govor