Za dečka je bila usodna voda, okužena z E. coli

Strokovnjaka o oporečnosti vode in odgovornosti komunalnega podjetja za smrt 10-mesečnega malčka.
Objavljeno
16. februar 2016 16.14
onesnazena voda Lož Stari trg 24.08.2011 foto:Igor Mali
Iva Ropac
Iva Ropac
Ljubljana – Starši še ne leto dni starega Jakoba, ki je 17. avgusta 2011 umrl po zapletih zaradi okužbe z bakterijo E. coli, odgovornost terjajo od cerkniškega komunalnega podjetja. Da je bila voda iz zajetja Obrh, s katero se je okužil malček, daleč od neoporečne, so ugotovili tudi na Inštitutu za vode RS, kjer so za potrebe pravdnega postopka izdelali izvedensko mnenje.

Jakob se je z bakterijo Escherichia coli okužil z zaužitjem vode neposredno iz pipe v začetku junija 2011. Kljub vsem naporom in zdravljenju, ki je trajalo dobra dva meseca, najprej na ljubljanski infekcijski kliniki, nato na kirurški in pediatrični kliniki, mu zdravniki niso mogli pomagati. Utrpel je akutno ledvično odpoved, ki je predvsem posledica osnovne bolezni hemolitičnega uremičnega sindroma (HUS), med nadomestnim zdravljenjem ledvic pa se je pri dečkovem oslabljenem in za okužbe dovzetnem organizmu razvila sepsa oziroma septični šok, ki je bil neposredni vzrok smrti, pojasnjuje odvetnik Jožef Klavdij Novak iz Odvetniške družbe Čeferin in partnerji, ki zastopa starše.

Onesnaženo zajetje

Nekaj mesecev prej se je v občini Loška dolina s to bakterijo zaradi onesnaženega zajetja vode okužilo več kot 200 ljudi – slabo so se počutili, imeli so povišano telesno temperaturo, bruhali so in imeli drisko. Prve ukrepe na območju Loške doline so uvedli na začetku junija 2011, ko je Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto (ZZV) po večjih nalivih čez konec tedna 7. junija 2011 odvzel vzorce vode, za katere so dan pozneje neuradni podatki kazali na sum velike fekalne onesnaženosti. Zdravstveni inšpektorat je 23. junija 2011 z odločbo cerkniškemu komunalnemu podjetju prepovedal uporabo vira Obrh za napajanje vodnega sistema Stari trg - Lož, štiri dni za tem pa mu je naložil določene ukrepe. Med drugim, da uporabnike pitne vode obvešča o načinu uporabe vode oziroma da dopolni obstoječi načrt, opravi analizo dejavnikov tveganja in podobno; uvedli so prepoved pitja vode in njeno prekuhavanje.

Ker je vzrok za okužbo in posledično smrt dečka onesnažena voda iz zajetja Obrh, ki ga upravlja Javno podjetje Komunala Cerknica, je slednje po trditvah odvetnika odgovorno za tragični dogodek. Zato je nanj v imenu štiričlanske družine umrlega malčka sprva naslovil odškodninski zahtevek, ko pa je komunalno podjetje zahtevek zavrnilo, je vložil tožbo; poleg komunalnega podjetja se je v tožbi znašla še Zavarovalnica Triglav, pri kateri ima podjetje zavarovano odgovornost. Komunala je očitek zavrnila, češ da ni možno dečkove okužbe z ustrezno gotovostjo povezati s pitjem vode iz javnega vodovodnega omrežja, ter je trdila, da je ravnala z vodovodnim sistemom z ustrezno skrbnostjo, do onesnaženja pa da je prišlo zaradi nepredvidljivega zunanjega vzroka.

A ugotovitve Inštituta za vode RS, ki mu je ljubljansko okrožno sodišče zaupalo izdelavo izvedenskega mnenja (strokovnjakinji biologije ter izvedencu za kemijo in ekologijo), ne govorijo v prid toženim. Iz dokumentacije v spisu in letnega poročila o zdravstvenem nadzoru pitne vode v občinah Cerknica in Loška dolina, ki ga je izdelal ZZV Novo mesto, je razvidno, da je bila voda v zajetju Obrh pogosto kontaminirana – od 22 vzorcev jih je bilo kar 19 mikrobiološko oporečnih, 7. junija 2011 pa so v vodi zaznali prekoračenje kriterija za vsebnost E. coli. Ker stanje površinskih voda vpliva na kakovost podtalnice na območju zajetja Obrh, je »velika vsebnost bakterij E. coli in drugih organizmov v vodnem zajetju Obrh po našem mnenju posledica obilnega deževja v tem obdobju«, voda pa je bila po ugotovitvah izvedencev čezmerno onesnažena z E. coli tudi v letih 2008 do 2010 oziroma do 2012.

Odgovornost upravljavca

Ker imajo na kraškem območju padavine velik vpliv na kakovost vode na vodnem zajetju, je pri vodovodnih sistemih, kakršen je Stari trg - Lož, po mnenju strokovnjakov pričakovano, da bo prišlo ob vsakih povečanih padavinah do mikrobiološkega onesnaženja vode na vodnem zajetju. Na prispevnem območju Obrha je veliko razpršenih virov onesnaženja vode na vodnem zajetju (kmetijska proizvodnja, prebivalstvo, razpadlo listje itd.), na katerih se spirajo organska onesnaževala in mikroorganizmi, dodajata izvedenca, zato je na vseh takšnih in podobnih vodovodnih sistemih treba zagotoviti ustrezno pripravo pitne vode. Obilne padavine zato strokovno skrbnemu upravljavcu vodovodnega omrežja nalagajo izvedbo meritev onesnaženosti vode, in sicer bi jih morali po mnenju izvedencev na vodovodnem sistemu Stari trg - Lož izvajati v povprečju pogosteje kot enkrat na mesec.

Sicer pa po njihovem mnenju večina upravljavcev malih in srednjih vodovodnih sistemov v Sloveniji te ne upravlja dovolj skrbno, v letu 2011 pa JP Komunala Cerknica ni bila slabši upravljavec vodovoda Stari trg - Lož od ostalih upravljavcev vodovodov pri nas, od cerkniške komunale pa glede na splošno stanje pri upravljanju vodovodnih sistemov »nismo pričakovali drugačnega ravnanja« pri upravljanju vodovodnega sistema Stari trg - Lož. »Če bi upravljavec vodovoda dosledno upošteval določila 20. in 21. člena pravilnika o pitni vodi, bi prenehal dobavljati pitno vodo, za katero je obstajal sum, da je zdravstveno oporečna«, s čimer bi preprečili okužbo z E. coli, med drugim ugotavljata izvedenca.