Cvetličarna ovira prenovo Zaloške

Zasebni lokal stoji na mestni zemlji, MOL pa šele zdaj razmišlja, kako in kam ga prestaviti. Zapora Zadobrovške ceste aprila.
Objavljeno
26. januar 2016 16.48
Janez Petkovšek
Janez Petkovšek
Ljubljana – Preureditev Zaloške ceste iz dvo- v štiripasovnico bo trajala nekoliko dlje, kot je bilo najprej predvideno. Zapleta se namreč tako s podizvajalci gradbenih del kot lastniki posameznih objektov, ki so na trasi širše Zaloške oziroma v njeni bližini napoti gradbincem.

Četudi na štirih odsekih gradbišča človek dobi vtis, da delo teče nemoteno, saj je povsod videti delavce, težko mehanizacijo in tovornjake izvajalskih in podizvajalskih podjetij (KPL, Prenova), pa bo sodeč po poročilih gradbenega odbora za Zaloško cesto treba pred koncem prve faze gradnje rešiti še več težav.

Cvetličarna je napoti

Kot je razvidno iz zapisnika sestanka tega odbora, ki je bil sredi decembra, je trenutno največji problem cvetličarna Milavec. Ta namreč stoji skoraj v križišču Zaloške in Zadobrovške ceste in bi jo morali zaradi širitve križišča odstraniti.

Gradbeni odbor, ki ga vodi Anton Podobnik, podpredsednik sveta četrtne skupnosti Polje, je predlagal, da bi v projekt razširitve poljskega pokopališča umestili tudi cvetličarno. Predstavnik mestnega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet (OGDP) Darko Drole je dejal, da je željo odbora že sporočil kolegici, ki skrbi za izvedbo OPPN za širitev pokopališča, in povedal, da bo občina željo upoštevala in v območju namenila prostor za cvetličarno.

Drole je še opozoril, da bi bilo treba cvetličarno odstraniti takoj, če bi že v januarju začeli urejati območje okoli šole. Lahko pa bi s tem počakali do pomladi (enkrat po 8. marcu), saj taka odločitev še ne bi vplivala na končni rok dokončanja Zaloške ceste. Poleg tega ima cvetličarstvo svoje časovne posebnosti in poslovne dogodke, ki da jih je treba upoštevati (novo leto, valentinovo, 8. marec).

So pa že ugotovili, da prestavitev montažnega objekta na novo lokacijo v bližini pokopališča ne pride v poštev. Ta je namreč preveč dotrajan, lokacija pa da je dvomljiva tudi zaradi možnosti priključitve na komunalne vode.

Goran Vignjevič iz KPL je takrat dejal, da bi lahko stala še do začetka marca, če dela decembra ne bodo prekinili. Nazadnje so sklenili, da se bodo vsi trije navedeni pogovorili z lastnico cvetličarne in skušali najti rešitev.

Trenutno stanje

Med ogledom terena smo ugotovili, da cvetličarna še stoji, pod njo pa je vse razkopano. Lastnica je povedala, da so se s predstavniki občine, četrtne skupnosti in izvajalcev že pogovarjali o nadomestnih lokacijah, toda zanjo primerne rešitve še niso našli. Zaveda se, da bo enkrat morala oditi, vendar poudarja, da ne brez odškodnine ali nadomestnega lokala. Ta sicer res že 43 let stoji na mestni zemlji, a je njihov in je bil postavljen z gradbenim dovoljenjem.

Podobnik je v nadaljevanju seje pohvalil gradbince, češ da delajo dobro, Drole pa je povedal, da bodo delo v letu 2016 nekoliko upočasnili, saj se bodo lotili gradnje kanalizacijskih priključkov. Do konca januarja naj bi oddelek za ravnanje z nepremičninami o načrtovanih posegih obvestil vse lastnike hiš, ki jih bodo priključili neposredno na kanalizacijo z Zaloške ceste, medtem ko bodo ulice, ki se navezujejo na Rjavo cesto, priključevali v naslednji fazi. Opozoril je še, da je glede na to, da je za izvedbo komunalnih priključkov potrebna vrsta opravil in soglasij, nujno pospešiti aktivnosti za pridobitev vseh soglasij.

Na koncu so sklenili, da naj OGDP pred priključitvijo objektov na direktni kanalizacijski priključek z Zaloške preveri lastništvo ulic. Če je zemljišče v zasebni lasti, mora od lastnika vnaprej pridobiti pisno soglasje oziroma zagotoviti služnost in s tem možnost priključka na komunalno infrastrukturo tudi drugim objektom.

Poročilo nadzornika

Nadzornik del Jože Herga iz DRI je povedal, da redno nadzirajo in spremljajo kakovost in izvedbo del na Zaloški. Ta po njegovem za zdaj potekajo brez večjih težav in po časovnem načrtu. Težave so le pri gradnji ponikovalnega polja. KPL je zaradi neodzivnosti pogodbenega podizvajalca namreč moral izbrati novega (Prenova), ki pa je že začel delati.

Marko Dimnik, član gradbenega odbora in stanovalec ob poljski poti, ki naj bi bila v prihodnosti podaljšek Zadobrovške do Litijske, je bil precej kritičen do gradnje ponikovalnice za meteorno vodo s prihodnje Zaloške ceste. Vesel je, da bo zaradi nje pot med hišami zdaj razširjena na pet metrov, mu pa ni prav, da po njej ne bodo polagali plinskih cevi, češ da zanje ni prostora zaradi velikih cevi za meteorno in fekalno kanalizacijo. Namesto tega jim ponujajo plinovod, ki naj bi ga pripeljali po njivah zahodno od njihovih hiš, ne po prej omenjeni poti. Kar zadeva cvetličarno, po njegovem ni prav, da občina rešitve išče šele zdaj, saj bi morala ta in podobne probleme reševati, preden se je lotila prenove Zaloške. Ker pa vse počne sproti, rešitve išče na horuk, kot denimo pri prestavitvi spomenika NOB pri Govednikovih.

Član gradbenega odbora Boris Doltar je opozoril še na problem velikih tresljajev v okoliških hišah, ki jih povzročajo vibracijski valjarji. Predstavnik izvajalca je dejal, da bo poskušal pripombe krajanov upoštevati.

Letošnji načrt

Po trenutno veljavnih načrtih naj bi dela na južnem delu Zaloške končali v maju, zatem pa bi začeli povezovati kanalizacijske vode. Od aprila do srede maja je zaradi gradnje kanala predvidena popolna zapora Zadobrovške ceste. Gradbeni odbor je zato dal pobudo, da izvajalec uporabnike te ceste vnaprej obvesti o zaprtju. In da pri pokopališču v Polju postavi obvestilne table.