Iniciativa »Tržnice ne damo« poslala ovadbi na KPK in NPU

Zaradi možnega oškodovanja javnega interesa pri gradnji garaže pod tržnico iniciativa ovadila župana, njegovega sina in ZVKDS.

čet, 28.03.2013, 06:00

Ljubljana – Civilna iniciativa Tržnice ne damo je pri protikorupcijski komisiji in nacionalnem preiskovalnem uradu prijavila sum velikega oškodovanja javnega interesa in sum zlorabe položaja javnih oseb, povezane z gradnjo garaž pod tržnico.

Iniciativa je na oba organa prijavi poslala zato, ker sumijo, da je mestna oblast prekoračila svoja pooblastila. Očitajo ji, da nerazumno vztraja pri gradnji garaž pod Vodnikovim trgom, četudi temu nasprotujejo številni strokovnjaki, SAZU in več meščanov.

Za ohranitev tržnice v zdajšnjem stanju ali z morebitno predstavitvijo celote tega pomembnega dobro ohranjenega kompleksa arheološke dediščine se, navajajo, zavzema tudi strokovna komisija arheologov za spremljanje raziskav ljubljanske tržnice. Zavodu za varstvo kulturne dediščine pa očitajo, da je v nasprotju s tem strokovnim mnenjem pripravil kulturnovarstveno soglasje, ki kaže, »da je zavod podlegel načrtom kapitala, da se na tem prostoru zgradijo garaže«.

Od KPK in NPU pričakujejo, da bodo pri tem preverjali, kaj piše v zapisniku 12. seje strokovnega sveta ZVKDS z dne 3. oktobra 2008, v katerem na drugi strani preberemo, »da se gradnja garaž pod tržnico načrtuje zaradi hotela Kresija«.

Preverite govorice

Hkrati naj enkrat za vselej preverijo govorice, da bo Kresija prodana Rusom, a s pogojem, da ima poleg garažo. Kasneje so menda ti pogodbo razveljavili, ker se je izdaja soglasja za gradnjo garaž preveč zavlekla. Prav tako so opozorili, da se je po Ljubljani takrat govorilo, da naj bi Kresijo od Rusov odkupil Jankovićev sin oziroma da naj bi povrnil Rusom plačano akontacijo. In da je pred leti Radio Slovenija menda poročal, da je EU namenila 800.000 evrov nepovratnih sredstev za obnovo fasade Kresije v lasti ciprskega ali grškega lastnika. Zaradi tega po prepričanju iniciative obstaja sum, da so lastniki Kresije člani županove družine. To bi lahko bil po njihovem tudi razlog, da se nerazumno vztraja pri garaži pod tržnico.

Ker je dosedanje raziskovanje terena pod tržnico potrdilo Schemerlov načrt in arhivske podatke za to območje, iniciativa sumi, da z izborom lokacije izkopavanj na kraju, kjer ni ostankov zgradb, »hočejo vplivne osebe nadaljnja izkopavanja samo zato, da bi na silo oziroma na sporen način dokazali, da ni na tem prostoru nič vrednega in se zato lahko tu gradi. Ob tem se poraja sum, da nekdo pričakuje, da bodo strokovne osebe izdelale dokument o ugotovitvah izkopavanj na način, ki bi omogočal gradnjo podzemnih garaž. Iz dosedanjega dogajanja je razvidno, da je stroka v zameno za financiranje nepotrebnega arheološkega raziskovanja pripravljena sprostiti območje s srednjeveškimi ostalinami za gradnjo garaže«.

Sum po mnenju iniciative utemeljuje dejstvo, da je ZVKDS kot osnovo gradbenega dovoljenja za garaže izdal kulturnovarstveno soglasje, ne da bi projektant, kot je zahtevano v pogojih, revidiral projekt in ohranil in situ ostaline cerkve, srednjeveškega obzidja, mestnih vrat in trdnjave, kar da je v nasprotju z zakonom o gradnji objektov in zakonom o varstvu kulturne dediščine.  

Jih bodo obravnavali resno?

Od obeh organov pričakujejo, da bosta navedbe čim prej preverila in tudi ukrepala proti osumljenim, če ti zlorabljajo pooblastila in zavajajo javnost. Ugotovitve naj objavita, saj da je čas, da se govorice javno ovržejo ali potrdijo.

Gradnja garaž na Vodnikovem trgu je po mnenju članice iniciative Marinke Kurilić tudi v nasprotju z načrti MOL, da za promet zapre Slovensko cesto. Čeprav se mora promet zaradi onesnaženosti zraka v mestu zmanjšati, hočejo izsiliti gradnjo garaže v samem osrčju. Sprašuje se, ali le zaradi potreb hotela v Kresiji in Mahrovi hiši.

Prijavi sovražni govor