Ko je Keops gradil piramido, so bili na Špici koliščarji

Kulturna dediščina: na Špici je še mogoče predstaviti del naselbine koliščarjev, sta prepričana arhitekta Milan Kovač in Peter Kerševan.

Thu, 12.01.2017, 08:00

Ljubljana – Ljubljanska občina kot vodilni partner s še šestimi iz Slovenije in Hrvaške pripravlja prijavo na razpis Interreg za projekt arheoloških najdišč v mokrih okoljih, ki bo vključeval tudi predstavitev predurbane poselitve Ljubljane s poudarkom na kolišču Špica.

V Muzeju in galerijah mesta Ljubljane (MGLM), ki je eden o partnerjev, pravijo, da bodo prijavo oddali v tretjem delu razpisa, predvidoma marca. Na mestnem oddelku za kulturo pa so povedali, da bodo projekt, če ga bodo uspešno prijavili, predvidoma izvajali od letos do leta 2020. Kdaj bodo izvedli razpis za projektiranje in oblikovanje prezentacije na Špici, bodo določili v načrtu izvedbe projekta, ko bo potrjen. K prijavi na razpis vabijo tudi arhitekta Milana Kovača in Petra Kerševana, ki si že dobrih sedem let prizadevata za ohranitev kolišča Brkatega soma na Špici in situ, tako kot vse druge arhitekte, v skladu z razpisnimi pogoji, so zapisali.

Razpis bi moral iziti pred sedmimi leti

Ob tem se Kovač in Kerševan sprašujeta, zakaj občina ni podala vloge za takšen razpis že leta 2009 ali vsaj v prvih mesecih leta 2010, še preden so kolišče s prenovo tega območja izkopali in odstranili ostaline. Kot pravita, je razpis zdaj, ko je mogoča le delna rekonstrukcija že uničenega kolišča, skoraj sedem let prepozen. Lani sta v samozaložbi izdala zvezek in na 49 straneh popisala predloge in pobude za zaščito in predstavitev koliščarjev na Špici s predstavitvijo kolišča Brkatega soma in situ v podzemnem muzeju, pri tem pa poudarjata, da nimata nobenih osebnih in finančnih interesov, gre jima predvsem za ohranitev kulturne dediščine.

Arhitekta pravita, da sta že konec leta 2009 mestni občini, MGLM in zavodu za varstvo kulturne dediščine (ZVKDS) predstavila predloge o ohranitvi koliščarske dediščine, a da so jih na občini zavračali ter niso dovolili niti predstavitve v javnosti. Takrat sta tudi opozorila, da je občinski projekt, ki je bil izdelan pred ugotovljeno lokacijo kolišča, neizvedljiv, če nameravajo ohraniti kolišče, ter predlagala natečaj, ki bi zagotovil njegov obstoj in prilagodil izvedbo parka arheološkim najdbam. V knjižici objavljata mnenja več strokovnjakov s področij arheologije, kulture prostora in lesarstva, ki so podprli njun predlog, med njimi tudi akademikov.

Čeprav na mestnem oddelku za kulturo menijo, da so bili ob izkopavanju na Špici skladno s kulturnovarstvenimi smernicami in uveljavljenimi mednarodnimi standardi izvedeni vsi potrebni ukrepi za zaščito in ohranitev kolišča in situ, arhitekta pravita, da to ne drži. Povedala sta, da so ob njunem obisku ležali razmetani in odrezani koli in kamnite plošče, ob nadaljevanju izkopavanj pa so odrezali in odstranili kolišče do polžarice, ne da bi upoštevali temeljne predpise o zaščiti pri izkopavanju mokrega arheološkega lesa, izmerili vlažnost in odvzeli paleobotanične vzorce, kot sta ugotovila tudi strokovnjaka za mikrobiologijo, dendrologijo in paleobotaniko.

Ni še prepozno

Kovač in Kerševan menita, da še ni prepozno in da je z malo volje na Špici še vedno mogoče urediti predstavitev manjšega dela naselbine Brkatega soma in arheološki park, povezan z botaničnim vrtom. Pravita, da je mogoča rekonstrukcija in situ na podlagi zavrženih kolov in arheološke dokumentacije, ki jo zagovarja tudi Icomos. Po njunem mnenju je mogoče urediti leseni tlak s predstavitvijo lokacije požaganih kolov, predstaviti silhueto koliščarske naselbine in še vedno urediti arheološki park na podlagi arheobotaničnih raziskav na drugih istodobnih koliščih, za to pa je potrebna odločitev občine. Predlagata manjši podzemni muzej, koliščarsko otroško igrišče, poleg tega bi skupaj z botaničnim vrtom lahko posadili rastlinje iz koliščarskih časov.


Želite brati več?
Cenik
NAROČI
NAROČI
NAROČI
NAROČI
NAROČI
NAROČI
NAROČI
* Naročnina po preteku prvega meseca naročnine se obračuna po veljavnem ceniku Delo d.o.o.
Preberite posebne pogoje, povezane z digitalnimi naročninami.
Prijavi sovražni govor