Končno začeli prenavljati most do Kodeljevega

Dotrajano moščansko brv ob Zaloški cesti bodo delavci CGP temeljito prenovili v treh mesecih
Objavljeno
10. marec 2016 15.21
Janez Petkovšek
Janez Petkovšek
Ljubljana – Z večmesečno zamudo so le začeli prenavljati močno dotrajan in več kot 55 let star most za pešce čez Ljubljanico v Mostah. Izvajalsko podjetje CGP, ki ga je občina izbrala na javnem razpisu že konec lanskega poletja, ga je zaprlo za promet prav na dan žena. Dela bodo trajala približno tri mesece.

V Mostah je tako po lanski rekonstrukciji mostička za pešce pri Štepanji vasi in Štepanjskem naselju zdaj na vrsto prišel še 46 metrov dolg betonski most, ki povezuje Kodeljevo z moščansko tržnico oziroma lokalno upravno središče z zaledjem na južni strani Ljubljanice. Kot smo poročali že konec lanskega julija, se je občina za temeljito prenovo mostu med Zaloško cesto in ulico Ob Ljubljanici odločila predvsem zaradi njegove starosti in načetosti vseh betonskih in kovinskih delov.

Ograje ni več

Na terenu smo videli, da so delavci takoj po postavitvi gradbenih zapor že odstranili skoraj sto metrov zarajavele kovinske ograje in z mosta demontirali luči javne razsvetljave. V nadaljevanju jih čaka zahtevna postavitev gradbenega odra nad vodo, da bodo lahko most zatem »olupili«.

Odstraniti bo treba še do 14 centimetrov debelo betonsko pohodno ploščo in asfalt na levem podaljšku mostu, kovinske nosilce in jeklene tirnice ter zaščititi komunalne vode, skrite pod mostom. Na osnovno konstrukcijo bodo potem vgradili nove jeklene nosilce in naredili novo pohodno konstrukcijo. Betonska plošča bo tudi malenkost debelejša od prejšnje, v most pa bodo vgradili požiralnike za odvajanje padavinske vode. Na koncu bodo namestili še novo pocinkano ograjo s šestimi svetilkami in preplastili armiranobetonsko ploščo. Pod mostom bodo očistili in z injektiranjem sanirali betonske podpornike ter utrdili brežine Ljubljanice v okolici mostu.

Zapore cest in ulic

Zaradi prenove mostu bo nekaj časa delno oviran tudi promet na Zaloški in v ulici Ob Ljubljanici. Iz dovoljenja za popolne in delne zapore ter prekope javnih prometnih površin, ki ga je mestni oddelek za gospodarske dejavnosti in promet izdal 8. marca, je razvidno, da gre le za dopolnitev vloge, predložene že 6. novembra lani.

Ker del po osnovnem dovoljenju niso začeli, je bilo treba spisati novo dovoljenje za zapore in prekope. Na splošno bodo zapore veljale do 9. junija, sicer pa bodo prilagojene posameznim fazam projekta. Na Zaloški cesti bo promet oviran predvsem v okolici cvetličarne Eli in gostinskega lokala Pri podkvi, kjer bo začasni gradbiščni uvoz in izvoz. Na drugi strani pa bodo v zadnji fazi prenove poleg siceršnje delne zapore posameznih delov ulice Ob Ljubljanici izvedli tudi popolno zaporo v križišču s Pugljevo ulico. Dele ceste, pločnika in kolesarske steze bo tam treba namreč prekopati in na novo asfaltirati.

(Pre)nizka cena?

Od predstavnika podjetja CGP smo zvedeli le to, da imajo rok za izvedbo vseh del konec maja, o drugih podrobnostih pa da ne smejo govoriti. Besedno skopi so bili tudi na občini. Povedali so le, da se je postopek oddaje javnega naročila zaradi pogajanj o končni ceni med več ponudniki zavlekel v september, podpis pogodbe pa v november. Ker je potem sledilo obdobje slabega vremena, so se odločili, da bodo začetek del prestavili na konec zime. Mimogrede pa so nam razkrili še pogodbeno vrednost rekonstrukcije »moščanske brvi«, kot ji pravijo v enem od dokumentov. Ta je samo 150 tisoč evrov, kar se zdi glede na zahtevnost del in primerjavo s ceno prenove precej krajše brvi v podaljšku Povšetove ulice dampinška cena. Isti izvajalec je namreč brv v Gruberjevem prekopu prenovil za 240 tisočakov.