Ljubljani naslov zelene prestolnice Evrope za leto 2016

Ljubljana je žirijo prepričala s strategijo Vizija 2025, s številnimi okolju prijaznimi ukrepi in impresivnim prometnim omrežjem.
Objavljeno
24. junij 2014 14.45
lvu/Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana

Ljubljana − Komisar Janez Potočnik je danes v Københavnu razglasil dobitnika naslova zelena prestolnica Evrope za leto 2016. To bo naše glavno mesto, je objavljeno na spletni strani evropske komisije. Slovenska prestolnica je žirijo prepričala s krepitvijo zavedanja o pomenu okolja med prebivalci, s svojo trajnostno strategijo Vizija 2025, z implementacijo številnih okolju prijaznih ukrepov in "impresivnim" prometnim omrežjem, so v evropski komisiji zapisali v sporočilu za javnost.

"V veliko veselje mi je razglasiti Ljubljano za Zeleno prestolnico Evrope za leto 2016,"je ob razglasitvi poudaril Potočnik, ki je izpostavil, da je tudi sam prebivalec Ljubljane. Mestu je za njegove okoljske dosežke čestital "z neizmernim ponosom". Poudaril je, da vsa mesta, ki so se uvrstila v finalni izbor, predstavljajo odlične primere, kako so lahko okolje, visoka kakovost življenja in gospodarska rast uspešno združeni.

Župan izpostavil trajnostne projekte

Župan Zoran Janković je ob zmagi povedal, da mu je naziv v izredno čast in veselje ter da je izjemno ponosen na trajnostne dosežke vseh v Ljubljani, saj ne le, "da odlično skrbimo za najlepše mesto na svetu, ampak smo v Københavnu dokazali, da so trajnostni projekti zelene Ljubljane lahko vzor mnogim evropskim mestom. Priznanje Evrope nas je postavilo med najboljše. Zmaga Ljubljane dokazuje, da je naša trajnostna usmeritev in naše skupno delo priznano in vse bolj cenjeno tudi izven naših meja."

Podžupanja Tjaša Ficko pa je dejala, da častni naziv pomeni Ljubljani ne le prizanje za dosedanje delo, ampak nov zagon, nove izzive, nove možnosti za izboljšanje kakovosti življenja v mestu in seveda dokaz, da so na pravi poti. "Naziv Ljubljano postavlja na evropski zemljevid in nudi nove možnosti sodelovanja z ostalimi evropskimi mesti." Ob tem se je zahvalila veliki mestni družini za odlično delo in nevladnim organizacijam, podjetjem, Ljubljančankam in Ljubljančanom za njihov neprecenljiv prispevek in sodelovanje na poti k trajnostni in zeleni Ljubljani.

Prepričala vizija 2025 in promet

Žirijo je Ljubljana navdušila z uresničevanjem svoje trajnostne strategije, imenovane Vizija 2025, ki je bila sicer sprejeta že leta 2007 in zasleduje celovit pristop k upravljanju z okolje. V viziji mesto združuje načrt za zaščito okolja, načrt trajnostne mobilnosti, načrt trajnostne oskrbe z energijo in strategijo za elektromobilnost. Ljubljana je tudi napravila velik napredek na področju zelenih javnih naročil, ki so bila uresničena za 70 odstotkov vseh mestnih nakupov, so zapisali v evropski komisiji.

Izpostavljajo tudi, da se je promet v Ljubljani v zadnjem desetletju "dramatično" spremenil. "V mestu, v katerem so prevladovali avtomobili, se je sedaj pozornost obrnila k okolju prijaznejšim alternativam." Ljubljana je leta 2013 spremenila prometne tokove ter omejila motoriziran promet, prednost pa je dala pešcem, kolesarjem in javnemu prometu. Povečuje se tudi število kolesarjev, pri čemer komisija izpostavlja tudi sistem Bicikelj, v katerem so zabeležili že prek 1,6 milijona prevozov.Izpostavljajo še "obetavne načrte" iz prometne strategije, ki jo je mesto sprejelo leta 2012 in s katero načrtujejo, da bodo do leta 2020 dosegli enakomerno delitev mobilnosti: tretjino bo predstavljal javni prevoz, tretjino pešci in kolesarji, tretjino pa avtomobili.

Ljubljana je bila letos drugič v ožjem izboru. Med finaliste za naslov zelene prestolnice Evrope za leto 2016 je žirija izmed 12 prijavljenih poleg našega glavnega mesta uvrstila še nemški Essen, nizozemski Nijmengen, norveški Oslo in švedsko Umeo.

Ključna področja

Nagrado podelijo mestu, ki dosega visoke okoljske standarde in je zavezano ambicioznim ciljem za nadaljnje okoljske izboljšave in trajnostni razvoj. Komisija strokovnjakov najprej oceni mesta glede na 12 okoljskih kazalnikov, potem pa ovrednoti, koliko mesta izpolnjujejo visoke okoljske standarde, njihovo zavezanost trajnim in ambicioznim ciljem za nadaljnje izboljšanje varstva okolja in trajnostni razvoj ter koliko lahko ta mesta delujejo kot vzor drugim in spodbujajo najboljše prakse v drugih evropskih mestih.

Med kriteriji za izbor so prizadevanja v boju proti podnebnim spremembam, kakovost politike javnega prometa, zelena urbana območja, kakovost zraka, omejevanje hrupa, ravnanje z odpadki, poraba vode, ekološke inovacije, upravljanje okolja in energetska politika.

Dosedanji zmagovalci

Ljubljana se je tako pridružila šestim evropskim mestom, ki so naziv zelene prestolnice Evrope že nosili ali ga še bodo. Prvi zmagovalec izbora je bil leta 2010 Stockholm, leta 2011 je zelena prestolnica postal Hamburg, nato španska Vitoria-Gasteiz in francoski Nantes, letos pa se z naslovom ponaša København, prihodnje leto bo zelena prestolnica Evrope angleški Bristol.