Ne verjamejo Elesu, bojijo se sevanja

Transformator v Beričevem. V dolski občini nočejo nadgradnje, čeprav pri Elesu in na Arsu pravijo, da bo vpliv na okolje majhen.

sob, 07.04.2018, 06:00
V Dolu pri Ljubljani nasprotujejo nadgradnji RTP v Beričevem.

 

Eles: Neizvedba bi pomenila tveganje za razpad sistema.

 

Župan: Javnost mora biti vključena v postopek.

Dol pri Ljubljani – Načrtom Elesa, da v sklopu evropskega projekta Sincro.grid nadgradi razdelilno transformatorsko postajo (RTP) v Beričevem, nasprotujejo dolski občinski svetniki, ki jih skrbi, da bodo okolje in občani še dodatno obremenjeni z elektromagnetnim sevanjem.

V dolski občini so prepričani, da je Beričevo že zdaj čezmerno prepredeno z napravami in električnimi žicami, zato bi tak projekt še poslabšal bivanjske razmere. Na Elesu so začudeni nad odklonilnim stališčem in zagotavljajo, da bo tako imenovana kompenzacijska naprava znotraj ograje stikališča RTP v Beričevem, zato dodatnih zemljišč ne bo treba pridobiti. Sincro.grid je sicer investicijski projekt na področju pametnih omrežij in je iniciativa štirih partnerjev, dveh iz Slovenije (Eles, Sodo) in dveh iz Hrvaške (Hops, Hep-ODS). Namen projekta je z uporabo naprednega upravljanja moči izboljšati kakovost napetosti, povečati prenosne zmogljivosti vodov, zagotoviti učinkovitejše vključevanje obnovljivih virov energije v elektroenergetski sistem ter povečati varnost in zanesljivost oskrbe. Projekt je vreden 90 milijonov evrov. Evropska komisija ga je uvrstila na seznam prednostnih projektov in ga bo podprla s 40,5 milijona evrov. V okviru projekta namerava Eles infrastrukturo v RTP Divača nadgraditi z novim transformatorjem, s čimer se bo povečala zanesljivost napajanja z električno energijo za celotno Primorsko. Zataknilo pa se je v Dolu pri Ljubljani, kjer so občinski svetniki soglasno proti.

»Zelo nenavadno je, da presoja vplivov na okolje ni potrebna. Občina je prepredena z visokonapetostnimi daljnovodi, imamo centralno stikališče za celo državo, a se jim ne zdi sporno postaviti še eno dodatno napravo,« pravi dolski župan Janez Tekavc, sicer pravnik. Po njegovem je nenavadno tudi, da jih o projektu nihče ni obvestil, saj so za investicijo zvedeli po naključju. Eles je namreč v nekem dopisu zapisal številko projekta in na podlagi tega je nato občina zahtevala vključitev v postopek, toda že pred tem je bil izdan sklep, da presoja vplivov na okolje ni potrebna, zahtevo pa so zavrnili z razlago, da se »občine to ne tiče«.

Na Arsu so za Delo povedali, da ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, ker nameravani posegi ne bodo imeli pomembnih vplivov na okolje. Dolska občina je podala predlog za obnovo postopka, vendar so ga na Arsu zavrgli. Občina se je na ta sklep pritožila, zadeva je zdaj v pritožbenem postopku.

Bi bili prebivalci na boljšem ali na slabšem?

Na naše vprašanje, kaj bi za slovensko energetiko pomenila neuresničitev projekta, so na Elesu povedali, da bi prišli do paradoksalne situacije, ko bi zaradi omejitev v okolju preprečili realizacijo pametnih omrežij. Pametna omrežja so namreč za prebivalce in energetiko zanimiva prav zato, ker zagotovijo boljšo ceno in kakovost elektrike brez degradacije okolja. To je tako, kot če bi prometnik dobil prepoved postavitve semaforja v nevarnem križišču, so se slikovito izrazili na Elesu. Če bi ustavili projekt v Beričevem, bi se povečalo obratovalno tveganje in tveganje razpada sistema, kar bi dolgoročno negativno vplivalo na prebivalce. Pri Elesu so še opozorili, da bi se zmanjšale možnosti za prehod s fosilnih na obnovljive vire, zaradi slabših napetostnih razmer na daljnovodih pa bi bili elektromagnetni vplivi na prebivalce celo večji. Prepričani so, da je »akcija župana uperjena proti interesom prebivalcev njegove občine in Slovenije«.

Občinsko vodstvo napoveduje uporabo vseh pravnih sredstev za preprečitev projekta. Ali občina lahko ustavi projekt? Na Elesu odgovarjajo: »Bomo videli.«

Prijavi sovražni govor