Občina vabi k najetju kar 442 vrtičkov na Rakovi jelši

Razpis: Vrtičke bo občina oddala za nedoločen čas, prednost bodo imeli bližje živeči Ljubljančani z daljšo stalnostjo bivanja.
Objavljeno
15. januar 2016 15.37
Maša Jesenšek
Maša Jesenšek
Ljubljana – Na južnem območju Rakove jelše, južno od obvoznice, čaka na najemnike 442 vrtičkov. Občina zbira ponudbe občanov za najem do sredine februarja. To je daleč največji vrtičkarski razpis v Ljubljani doslej.

Javno zbiranje ponudb, ki ga je včeraj objavila ljubljanska občina, bo trajalo mesec dni. Občina bo upoštevala ponudbe, ki bodo poslane s priporočeno pošto z žigom do dne 15. februarja ali najkasneje isti dan oddane na občinskem vložišču na Mačkovi 1. Upravičenci za pridobitev vrtička v zakup so »osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju MOL in nimajo v lasti primernega zemljišča za pridelavo vrtnin na območju MOL oziroma takega zemljišča nima v lasti tudi kdo izmed njihovih članov gospodinjstva«. Letna najemnina bo odvisna od velikosti vrtička in znaša 70 centov na kvadratni meter, poleg tega bodo morali najemniki plačevati sorazmerni del obratovalnih stroškov in stroškov rednega vzdrževanja.

Obvestila do konca marca

Ali jim bo občina dodelila vrtiček, bodo kandidati izvedeli v 30 dneh po odpiranju ponudb, ki bo 23. februarja. Če bo kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje, več, kot je na voljo vrtičkov, bodo imeli prednost tisti, ki živijo bližje območju z vrtički in ki imajo stalno bivališče v glavnem mestu dalj časa. Stalno bivališče, od vrtičkov oddaljeno do dva kilometra, bo kandidatu prineslo sto točk, oddaljenost od dva do pet kilometrov 80 točk, več kot pet kilometrov oddaljeno bivališče pa 60 točk. Podobno je s stalnostjo bivanja: tisti, ki v Ljubljani živijo več kot dvajset let, bodo dobili 110 točk, nato se število točk zmanjšuje, do tistih, ki imajo v glavnem mestu stalno prebivališče manj kot pet let in bodo zato dobili le 20 točk.

Na voljo bo 442 vrtičkov. Največ, dvesto, jih ima površino 50 kvadratnih metrov (zanje bodo torej najemniki plačali 35 evrov zakupnine na leto). Najmanjši so vrtički s 25 kvadratnimi metri (skupaj 102), letna cena zanje pa bo 17,5 evra. Na voljo je tudi 45 vrtičkov s površino 30 kvadratnih metrov (zakupnina 21 evrov) in 72 takih s površino 40 kvadratnih metrov (28 evrov). Največjih vrtičkov, s površino 75 kvadratnih metrov, je 23, zanje bodo najemniki plačevali 52,5 evra na leto. Razpis določa, da bodo vrtički oddani v zakup za nedoločen čas.

Največ vrtičkov doslej

Kot smo že pisali, bodo vrtički urejeni na 1,3 hektara mestne zemlje južno od območja, kjer Barjanska cesta prečka obvoznico, oziroma vzhodno od parka Rakova jelša. Gre za drugo fazo urejanja tega parka, v okviru katere bo izvajalec na prej degradirani zeleni površini poleg vrtičkov uredil tudi vso spremljajočo opremo ter parkovno površino z urejenimi potmi. Občina je razpis za izvajalca objavila poleti, kot najugodnejša ponudnika pa je izbrala Trgograd in Javno razsvetljavo, ki bosta dela izvedla za 824 tisoč evrov (z davkom). Po pogodbi bi morala biti končana februarja.

Kot so pred časom pojasnili na občini, bodo posamezni vrtički del dolgih vrtov, ki spominjajo na barjanske njive, med njimi pa naj bi bili urejeni sadovnjaki. Šlo bo za največje vrtičkarsko območje, doslej urejeno na občini. Kot je znano, je MOL leta 2010 v Dravljah uredila 47 tipskih vrtičkov in 14 v Štepanji vasi. Pred dvema letoma so nasproti Glinškove ploščadi uredili 50 vrtičkov. Ta teden pa se je iztekel razpis, s katerim so poskušali oddati skoraj 6000 kvadratnih metrov veliko neurejeno zemljišče med Savo in Ulico koroškega bataljona. Najemnik bi moral zemljišče najprej urediti za potrebe vrtičkarstva, posamezne vrtičke pa bi nato lahko oddajal občanom. A iz tega projekta še nekaj časa ne bo nič, saj se, kot so sporočili z občine, na razpis ni javil nihče.