Petina učencev se ne šola v svojem šolskem okolišu

Vpis prvošolcev: šest let bo letos dopolnilo 3253 ljubljanskih otrok, koliko jih bo šlo v šolo, bo znano marca.
Objavljeno
05. februar 2016 16.44
Andreja Žibret
Andreja Žibret
Ljubljana – Na ljubljanskih javnih šolah bo jutri in v četrtek od 8. do 12. in od 16. do 19. ure potekal vpis v prvi razred za prihodnje šolsko leto. Vpisujejo otroke, rojene leta 2010, po trenutnih podatkih pa bo šest let letos dopolnilo 3253 ljubljanskih otrok.

Te otroke morajo starši po zakonu o osnovni šoli obvezno vpisati v osnovno šolo. Vendar bodo število otrok, ki bodo tudi zares obiskovali prvi razred v prihodnjem šolskem letu, lahko napovedali šele marca, še bolj natančno pa konec junija, ko bodo izvedeni vsi vpisni postopki oziroma postopki o odložitvi šolanja, je povedala Marija Fabčič, vodja mestnega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje.

Odlog in šolanje na domu

Če otrok pri dopolnjenih šestih letih ni pripravljen na vstop v šolo, lahko namreč šolanje na predlog staršev, zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje odložijo za eno leto. V šolskem letu 2013/2014 je to storilo dvesto učencev, marca lani je bilo 207 napovedi odložitev šolanja. Starši lahko za svojega otroka organizirajo tudi šolanje na domu, vendar mora biti vpisan v eno od osnovnih šol, ki vodi dokumentacijo o njegovem izobraževanju na domu. V šolskem letu 2013/14 se je doma šolalo 41 otrok, v naslednjem pa 70.

Starši lahko vpišejo otroka v prvi razred tudi v šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, če se šola, kamor ga želijo vpisati, s tem strinja. V letu 2013/2014 se je zunaj svojega šolskega okoliša vpisalo 661 otrok ali 22 odstotkov vseh vpisanih otrok v ljubljanski občini, od tega 95 otrok iz drugih občin. Kot pravi Fabčičeva, se je v šolskem letu 2015/2016 zunaj svojega šolskega okoliša vpisalo 527 otrok ali 18 odstotkov vseh vpisanih v ljubljanski občini, od tega 65 otrok iz drugih občin. Pojasnjuje, da zaradi tega v šolah ni večjih sprememb, saj zaradi vpisa otrok iz drugih šolskih okolišev šole ne smejo oblikovati dodatnih oddelkov. Ta delež se zadnja leta giblje okoli 20 odstotkov.

Prvošolčki v treh zasebnih šolah

V Ljubljani delujejo tudi tri zasebne šole. V waldorfski so začeli informativne prijave za vpis v šolskem letu 2016/17 zbirati že septembra 2015, nato pa so za starše šolskih novincev pripravili pet informativnih srečanj, na katerih so jim predstavili program in življenje šole, je povedala vodja vpisa Branka Strmole Ukmar. Od 16. do 25. januarja so sprejemali potrditve prijav, zdaj pa bodo začeli individualne pogovore. V prihodnjem šolskem letu bodo vpisali dva oddelka prvošolcev, skupaj 50 otrok, tako kot lani, predlanskim jih je bilo 48. Pogoj za vpis je sprejemanje programa in dela waldorfske šole, prednost pri vpisu pa imajo mlajši bratje in sestre že vpisanih otrok ter otroci iz waldorfskih vrtcev. V osnovno šolo imajo sicer vpisanih 379 učencev, skupaj z vrtcem in srednjo šolo pa 612 otrok.

Na osnovni šoli Alojzija Šuštarja, ki deluje v okviru Zavoda sv. Stanislava, vpis pravkar končujejo, je povedala ravnateljica Marina Rugelj. Za prihodnje šolsko leto bodo vpisali 50 prvošolcev v dva oddelka, tako kot vsako leto. Posebnih pogojev za vpis ni, trenutno pa je v osnovni šoli skupaj 421 učencev.

V zasebni osnovni šoli Montessori, ki deluje v okviru Montessori inštituta, so predvpis in pogovore s starši in otroki začeli že oktobra, ta mesec pa otroke vpisujejo, je povedal ravnatelj Pavel Demšar. Letos bodo v prvi razred vpisali 20 otrok, lani so jih 18 in predlanskim 16. Prednost imajo otroci, ki so obiskovali vrtec montessori. V vse razrede je letos vpisanih 81 otrok.