Po sprehajalni aleji do prenovljene postaje

Država bo gradila postajo v Grosuplju, podhoda in nadvoza, občina garažno hišo. Nova podoba Kolodvorske bolj prijazna pešcem.

sre, 04.04.2018, 09:00

• Prenovili bodo nadvoz med Taborsko in Župančičevo cesto.

• Zgradili bodo nov nadvoz pri Sončnih dvorih.

• Prenovljen bo tudi postajni objekt in zgrajen podhod pod tiri.

•  Kolodvorska ulica bo sprehajališče brez avtomobilov.

• Občina bo ob železniški postaji zgradila garažno hišo.

Grosuplje – Območje med Taborsko cesto in železniško progo bo v dveh letih povsem spremenilo podobo. Direkcija za infrastrukturo namerava posodobiti dotrajano progo in zgraditi dva podhoda, občina pa načrtuje gradnjo parkirne hiše na zdaj neuglednem makadamskem parkirišču.

V sklopu projekta nadgradnje grosupeljske železniške postaje je za potrebe tovornega in potniškega prometa načrtovana gradnja petih glavnih tirov in slepega tira. Pod tiri bodo zgradili podhod, ki bo prilagojen funkcionalno oviranim in invalidnim osebam. Novi podhod bodo namesto zelo nevarnega nivojskega prehoda čez tire, zavarovanega zgolj z andrejevim križem, uporabljali tudi prebivalci naselij Sončni dvori in Brezje za pešpot v mesto.

Direkcija namerava povsem prenoviti in posodobiti tudi postajni objekt, urediti parkirišča ter porušiti nakladalne klančine in skladišča. Ker bodo razširili in poravnali del proge od postaje v smeri Novega mesta, bodo porušili nadvoz pri družbi Motvoz, ki povezuje Taborsko in Župančičevo cesto, in zgradili novega. »Poleg novega nadvoza bo treba urediti del nove povezave Taborske in Industrijske ceste pod nadvozom,« je za Delo povedala višja svetovalka na sektorju za železnice pri direkciji za infrastrukturo Leonida Klasinc. Teh del se bodo lotili konec leta, gradnja bo trajala dobro leto. Naložba bo stala 14 milijonov evrov.

Dela za nadvoz že potekajo

Že jutri pa bodo položili temeljni kamen za nadvoz čez železniško progo do Sončnih dvorov in Brezij, kar je pogoj za opustitev nevarnega nivojskega cestnega prehoda čez tire. Zemeljska dela za ta del projekta sicer že potekajo med trgovskima centroma Spar in Hofer. Po besedah direktorja občinske uprave Dušana Hočevarja bo objekt zgrajen najpozneje oktobra. Vrednost tega dela naložbe je ocenjena na dobrih 2,5 milijona evrov, pri čemer bo 90 odstotkov denarja prispevala država.

Garažna hiša in območje za pešce

Grosuplje bo dobilo tudi novo podobo mestnega središča, saj namerava občina Kolodvorsko cesto preurediti v sprehajališče za pešce, ki bo povezovalo dva trga; prvega pri knjižnici in drugega pri železniški postaji. Zdaj parkirano jekleno pločevino na Kolodvorski pa nameravajo preusmeriti v novo garažno hišo na območju med Taborsko cesto, progo, železniško postajo in občinsko zgradbo, kjer je zdaj makadamsko parkirišče. Občina, ki bo financirala gradnjo, je pridobila sklep agencije za okolje, da ji za ta projekt ni treba pridobiti okoljevarstvenega soglasja in pripravljati ocene vplivov na okolje, tako da že v prihodnjem tednu pričakujejo gradbeno dovoljenje.

Garažna hiša bo imela poleg kletne in pritlične etaže še štiri nadstropja. Po Hočevarjevih besedah bo na voljo 220 parkirnih prostorov, od tega jih bo 160 namenjenih parkiranju po sistemu P+R, kar pomeni, da se bodo vozniki v službo ali šolo odpeljali z vlakom ali avtobusom, preostala parkirišča pa bodo javna.

Za izdelavo investicijsko-tehnične dokumentacije, arheološke raziskave in začetek gradnje je v letošnjem občinskem proračunu predvidenih 130.000 evrov. Naložba bo stala tri milijone evrov, pri čemer Hočevar upa, da bodo polovico pridobili s kandidaturo na razpisu ministrstva za infrastrukturo.

»Garažna hiša bo rešila nemalo težav za vse tiste, ki bi se radi v službo v Ljubljano odpeljali z javnim prevoznim sredstvom, kar je zdaj zaradi premalo parkirnih prostorov v Grosupljem težko izvedljivo,« pravi Hočevar.

Prijavi sovražni govor