Poostren nadzor ladjic na Ljubljanici odkril le malo kršitev

Mestna plovba: Občinski inšpektorji niso izrekali glob, državni v zadnjem letu na Ljubljanici nekoliko bolj dejavni.

sre, 06.01.2016, 12:00
Popularizacija plovbe

 

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT), ki poleg pristanišča na Špici upravlja tudi vstopno-izstopna mesti ob Žitni brvi, Mesarskem mostu, Ribjem in Dvornem trgu, Cankarjevem, Gallusovem in Grudnovem nabrežju, ob Prulskem mostu in v osi ulice Privoz, si je v poslovnem načrtu za novo leto kot cilj postavilo tudi »popularizacijo plovbe po Ljubljanici kot enega od množice projektov Zelene prestolnice Evrope«. Načrtujejo, da bo upravljanje pristanišča in vstopno-izstopnih mest v prvem letu delovanja prineslo slabih deset tisočakov izgube.

Ljubljana – Čeprav po Ljubljanici pluje precej več ladjic, kot je uradnih privezov, in je tudi po odprtju mestnega pristanišča marsikatero plovilo še vedno zasidrano tam, kjer ne bi smelo biti, inšpektorji med poostrenim nadzorom, izvedenim v drugi polovici minulega leta, skoraj niso odkril kršitev.

Občinski inšpektorat je septembra napovedal začetek poostrenega nadzora nad plovbo na reki Ljubljanici. Kot so zapisali v obvestilu, so bile razlog zanj spremembe odloka o določitvi plovbnega režima, s katerimi je občina določila, da je pristanišče za plovbno območje na Ljubljanici v Gruberjevem prekopu na območju Špice. »V ta namen je zgradila in uredila priveze na območju pristanišča, kjer je zagotovljenih novih dvanajst privezov za rečne ladje, 2500 kvadratnih metrov novih površin pristanišča in dva komunalna priveza za potrebe gasilcev in policije ter objekt za servis in vzdrževanje plovil,« so zapisali. Pristanišče je občina, kot je znano, odprla lani poleti.

Poostren nadzor so izvedli konec septembra in še enkrat decembra. Kot so pojasnili na inšpektoratu, so v sodelovanju s skrbnikom plovbnega območja, to je mestni oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, javnim podjetjem LPT kot upravljavcem pristanišča in vstopno-izstopnih mest, inšpektorjem za plovbo po celinskih vodah in inšpektorjem za okolje in naravo opravili dva skupna inšpekcijska ogleda. »Po prijavah smo izvedli štiri samostojne oglede, enega po uradni dolžnosti, vsak teden pa izvajamo redne nadzore,« dodajajo.

Iz pristojnosti mestnega inšpektorata so ugotovili le eno nepravilnost, in sicer glede določil 5. člena odloka o določitvi plovbnega režima. Ta govori o mestih, kjer smejo biti privezana oziroma usidrana plovila. Kot pravijo na inšpektoratu, so izdali opozorilo z rokom za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, postopek pa da še poteka.

En inšpektor za vse celinske vode

Po navedbah mestnega inšpektorata so ugotovili tudi kršitev zakona o plovbi po celinskih vodah iz pristojnosti pomorske inšpekcije in tej odstopili prijavo. Ker nas je zanimalo, za kakšno kršitev je šlo in kako so ukrepali, smo se z vprašanji obrnili na pomorsko inšpekcijo, kjer pa so zapisali, da omenjene prijave inšpektorata ljubljanske občine niso prejeli.

V zvezi z nadzorom na reki Ljubljanici pa je inšpektor za plovbo po celinskih vodah Jože Klemenčič pojasnil, da v letih 2011, 2012 in 2013 na Ljubljanici niso evidentirali kršitev in sankcij. »V letu 2014 je bilo pri opravljenih sedmih inšpekcijskih pregledih enkrat izrečeno opozorilo, v letu 2015 pa pri devetih inšpekcijskih pregledih enkrat začasna prepoved plovbe do odprave nepravilnosti, enkrat opozorilo, enkrat je inšpektor določil rok za odpravo nepravilnosti, v dveh primerih pa izrekel globo (417 in 125 evrov). Najpogostejše pomanjkljivosti in kršitve se nanašajo na neizpolnjevanje pogojev za plovbo iz 23. in 25. člena zakona o plovbi po celinskih vodah,« je pojasnil Klemenčič. Prvi člen določa, kateri čolni morajo biti vpisani v vpisnik čolnov, drugi pa pogoje za izplutje čolna (ali je ugotovljena njegova sposobnost za plovbo, ali je bil izdan vpisni list in ali ga upravlja usposobljena oseba).

Na pomorski inšpekciji dodajajo še, da inšpekcijski nadzor nad varnostjo plovbe po celinskih vodah na območju celotne države opravlja le en inšpektor po usklajenih prednostnih zadevah, za nadzor nad izvajanjem občinskega odloka o določitvi plovbnega režima pa so pristojni občinski inšpektorji in redarji.

Z decembrsko akcijo se je poostreni nadzor končal, pravijo mestni inšpektorji, ki so sicer septembra zapisali, da se bo nadaljeval, »dokler ne bodo odpravljene vse nepravilnosti, ki se pojavljajo na reki Ljubljanici«. Bodo pa še naprej »izvajali skupne in samostojne nadzore in si prizadevali za odlično medsebojno sodelovanje vseh deležnikov«.

Prijavi sovražni govor