Cankarjevo cesto bodo prenavljali vse do konca aprila

Podaljšanje roka: KPL bi moral dela že končati, a Vodovod-Kanalizacija pripravlja aneks.
Objavljeno
12. januar 2016 16.34
Maša Jesenšek
Maša Jesenšek

Ljubljana – Aneksi med mestom in koncesionarjem KPL za projekte v središču prestolnice se v zadnjih dneh kar vrstijo. V javnem podjetju Vodovod-Kanalizacija (Vo-Ka) napovedujejo aneks k pogodbi za prenovo Cankarjeve ceste, s katerim bodo pogodbeni rok za izvedbo del skoraj podvojili.

Konec julija lani je Vo-Ka objavila javno naročilo za obnovo vodovoda s sočasno ureditvijo cestišča po Cankarjevi cesti, na odseku med Beethovnovo ulico in Bleiweisovo cesto. Ob kratkem roku za oddajo ponudb sta prispeli le dve, a je le ponudba KPL izpolnjevala razpisne pogoje. Sredi avgusta je občina tako posel oddala mestnemu koncesionarju, in sicer za slabih 1,6 milijona evrov z davkom.

Podaljšanje roka namesto pogodbene kazni

Razpis je določal 120-dnevni rok za izvedbo del, enako tudi pogodbe, ki jih je KPL podpisal s tremi naročniki, poleg Vo-Ke tudi z ljubljansko občino in Energetiko Ljubljana. Pogodbe sicer nimajo istega datuma, vse pa so bile podpisane v prvi polovici septembra in v vseh je določeno, da 120-dnevni rok velja od dneva sklenitve pogodbe. Dela na Cankarjevi cesti bi torej morala biti že končana, a gradbišče v zadnjih dneh bolj sameva, kot da bi delavci hiteli z zaključkom del.

Zato smo na Vo-Ko naslovili vprašanja, ali so KPL podaljšali pogodbeni rok ali bodo zaradi zamud uveljavljali pogodbeno kazen. Ta je v pogodbi z Vo-Ko in Energetiko za vsak koledarski dan zamude določena v višini 0,5 odstotka, v pogodbi z občino pa v višini 0,2 odstotka pogodbene vrednosti; skupno to pomeni slabih 7 tisočakov na dan.

A kazni naročnik, kot kaže, ne bo uveljavljal. V Vo-Ki so namreč odgovorili, da jim je KPL 22. decembra poslal prošnjo za podaljšanje roka z navedbo objektivnih razlogov za podaljšanje: »Kontinuirana izvedba gradbenih del (betoniranje) je bila na posameznih odsekih prekinjena, ker ni bila možna izvedba popolne cestne zapore za posamezne dele trase. Prav tako je bilo v delih zajeto vgrajevanje posebnih materialov (kompaktorit), ki pri vgradnji zahtevajo temperaturne pogoje nad 5°C. Na podlagi navedenih objektivnih razlogov je v teku postopek sklepanja aneksa, s katerim se bo izvajalcu podaljšal rok dokončanja pogodbenih del do 30. aprila 2016,« utemeljujejo v Vo-Ki. Prenova Cankarjeve bo tako namesto 120 dni trajala skoraj 240 dni, čeprav bi težko trdili, da so bile vremenske razmere neugodne – tako november kot december sta bila nadpovprečno topla z majhno količino padavin.

Aneksi kot po tekočem traku

To je tako že tretji aneks, ki ga v teh dneh s KPL usklajujejo na občini oziroma v Vo-Ki. Spomnimo, konec leta smo poročali, da bo MOL izvajalcu del podaljšala rok za prenovo južnega dela Slovenske ceste do konca marca, v začetku leta pa so na Vo-Ki sklenili, da KPL za isti odsek odobrijo podražitev del za 240 tisočakov (brez davka). Ker so med razlogi za podražitev na južnem odseku Slovenske ceste navajali tudi to, da ni bila možna popolna zapora ceste, nas je zanimalo, ali bo tudi v primeru Cankarjeve ceste prišlo do kakšnih podražitev. Na Vo-Ki so odgovorili, da »s podpisom tega aneksa ne bo prišlo do spremembe vrednosti pogodbenih del po osnovni pogodbi«. Kar pa seveda ne izključuje možnosti, da v prihodnje ne bo sklenjen kak dodaten aneks.

Skoraj dvakratno podaljšanje roka sicer ni kakšno presenečenje, pač pa skoraj že postaja pravilo pri cestnih investicijah v središču mesta, kjer sodeluje KPL. Spomnimo, tudi prenova osrednjega dela Slovenske ceste je namesto 105 dni trajala skoraj enajst mesecev. Precej nenavadno za občino, ki je zavezana zakonu o javnem naročanju ter transparentnemu poslovanju, pa je potekala tudi prenova Cankarjeve med Slovensko in Beethovnovo, ki jo je KPL začel izvajati že aprila lani, pogodbo o vrednosti in rokih za izvedbo del pa so z izvajalcem podpisali šele avgusta, ko so bila dela večinoma že končana.