Prostori Ljubljanskega gradu se bodo širili tudi pod grad

Zavod in občina pripravljata dokumentacijo za ureditev območja Stolbe. V zapuščenem objektu dva apartmaja za gostujoče umetnike.

sre, 10.02.2016, 08:00

Ljubljana – Med naložbami, ki so jih v javnem zavodu Ljubljanski grad napovedali za letos, je tudi projekt Stolba. Občina in zavod naj bi uredila zapuščen objekt na koncu istoimenske ulice na grajskem griču.

Eden od zapuščenih in propadajočih objektov v lasti ljubljanske občine bo v prihodnjih dveh letih dobil vsebino in bil znova v uporabi. Tako vsaj napovedujejo v javnem zavodu Ljubljanski grad, kjer so kot eno od načrtovanih investicij za letos navedli »začetek projekta ureditve Stolbe«. Predstavnica za odnose z javnostmi Janja Rozman je pojasnila, da projekt zajema celostno ureditev območja in objekta na naslovu Stolba 8 za potrebe upravljanja in tehnične podpore javnega zavoda Ljubljanski grad. V letošnjem občinskem proračunu je za pridobivanje projektne dokumentacije in izvedbo pripravljalnih del predvidenih sto tisoč evrov. »Izvedba gradbenih del je predvidena v letu 2017,« pravi Rozmanova.

Zemljišče, kjer stoji objekt, je intervencijska in evakuacijska pot za potrebe tirne vzpenjače. Sodeč po zemljiški knjigi je občina postala lastnica objekta leta 2001, menda ga je kupila prav zaradi gradnje vzpenjače, vendar od nakupa po znanih podatkih ni bil v uporabi.

Na naša dodatna vprašanja o vsebini prenove je Rozmanova povedala, da je v hiši predvidena ureditev delavnice za vzdrževanje gradu in vzpenjače, dela upravnih prostorov za potrebe javnega zavoda in tudi dveh manjših apartmajev za gostujoče umetnike. Kot pojasnjuje, so pripravo dokumentacije zaupali biroju Ambient, ki trenutno pripravlja idejno zasnovo in dokument identifikacije investicijskega projekta. Vrednost celotnega projekta tako še ni znana, pravijo v javnem zavodu.

Četrtna skupnost brez informacij

Celovito ureditev območja Stolbe oziroma ureditev dostopa na Grad z vzhodne strani je med prednostne naloge uvrstil tudi svet četrtne skupnosti Center. A ko smo na četrtni skupnosti poizvedovali, ali so seznanjeni z aktivnostmi zavoda in občine pri tem projektu in ali načrtujejo kakšno srečanje, na katerem bi o tem obvestili prebivalce območja, ki jih projekt najbolj zadeva, nismo bili uspešni. Z aktivnostmi zavoda v četrtni skupnosti niso seznanjeni. Predsednica sveta Mateja Špan je zgolj poudarila, da mora prenova upoštevati potrebe stanovalcev območja in obiskovalcev Ljubljanskega gradu, tako da bo varna in prijazna za vse uporabnike, in dodala, naj se za druge informacije obrnemo na občino.

Predlog stanovalcev: stopnice s Krekovega trga

Stanovalci ulice Na Stolbi sicer ureditev tega območja pričakujejo že vrsto let, prav tako je bil projekt med prednostnimi cilji četrtne skupnosti že v prejšnjem mandatu, vendar ni bil uresničeno, čeprav se s predstavniki občine, tudi z županom in podžupanom Janezom Koželjem, o tem pogovarjajo že vse od leta 2008.

Idejno zasnovo za ureditev širšega območja Stolba so leta 2014 pripravili že v biroju Atelier arhitekti. V njej so iskali možnosti ureditve dostopa z vozili in stoječega prometa za stanovalce ulice Na Stolbi in ureditve javnega dostopa na Ljubljanski grad z vzhodne strani, za kar so predvideli novo stopnišče od začelja Mestnega doma, kjer ima sedež Lutkovno gledališče, do zgradbe Na Stolbi 8. S tem bi vzpostavili novo pot na Grad iz središča mesta, saj se ne dogaja redko, da turisti, ki se z Gradu spustijo proti vzhodni strani in pridejo do Streliške, ne vedo, v katerem delu mesta so se znašli.

Po besedah arhitekta Jurija Kobeta so povzetek predlagane ureditve že leta 2014 predali pristojnim na občini, a niso dobili nobene povratne informacije. Projekt, ki ga zdaj pripravlja biro Ambient, pa zajema predvsem ureditev hiše in ploščadi ob njej, smo izvedeli v biroju. Prav tako je predvideno, da občina ob prenovi hiše in njene okolice uredi tudi širšo okolico.

Stanovalci pri tem pravijo, da se veselijo izboljšanja okolice, saj so, kot pravijo, neurejene tako cesta kot poti na grad. Vendar bi o načrtih občine želeli biti obveščeni in tudi sodelovati pri iskanju najboljših rešitev.

Slabe rešitve za parkiranje

Pred dvema letoma je občina postavila zapornico na začetku Lončarske in uvedla plačljivo parkiranje. Kot nam je povedala stanovalka ulice Na Stolbi, so najprej lahko kupili dovolilnico za Streliško ulico, ki je zajemala tudi ulico Na Stolbi in Lončarsko, čeprav tam ni označenih parkirnih prostorov. S tem so bili zadovoljni, a je občina letos parkirno območje brez vednosti stanovalcev spremenila. »Zdaj moramo izbirati med Streliško in ulico Na Stolbi z daljinskim upravljalnikom. To je velik problem: če imaš dovolilnico za Streliško brez daljinca, nimaš dostopa do hiše za odlaganje stvari in ljudi, če imaš dovolilnico za Stolbo z daljincem, pa lahko ostaneš brez možnosti parkiranja, ker je parkirišč precej manj kot stanovalcev,« je nezadovoljstvo s spremembo pojasnila sogovornica.

Zato predlagajo dovolilnice, ki bi zajemale obe parkirni območji. Hkrati pa bi želeli biti obveščeni o novi vsebini hiše na Stolbi 8, kako bo urejen dostop do nje oziroma kaj to pomeni za prometnost ceste, speljane tik ob njihovih hišah, ali bodo uredili stopnišče mimo Lutkovnega gledališča, kot je predlagal Kobetov projekt, želijo pa si tudi ureditve parkirnih prostorov, potopnega količka, obnovo pešpoti do poti Ovinki na Grad, sanacijo ulice in opornega zidu ob Lončarski stezi in oživitve zapuščenih stopnic med Lončarsko in ulico Na Stolbi.

Prijavi sovražni govor