S prizidkom med petimi največjimi šolami v državi

Nove učilnice in kabineti težave OŠ Mengeš le omilili – Začetek gradnje večnamenske športne dvorane spomladi
Objavljeno
05. september 2017 17.28
Janez Petkovšek
Janez Petkovšek
Mengeš – Tik pred začetkom novega šolskega leta so odprli vzhodni prizidek k mengeški osnovni šoli z več novimi učilnicami in kabineti. Čeprav je to pomembna pridobitev, pa prostorska stiska v eni največjih slovenskih šol še ni rešena. Zato bodo v naslednji fazi zgradili še veliko športno dvorano in preuredili staro telovadnico.

Po energetski sanaciji šolskega poslopja, ki so jo s pomočjo evropskega kohezijskega sklada izvedli pred nekaj leti, so nedavno končali gradnjo vzhodnega prizidka, v katerem je šest novih učilnic, več kabinetov in pomožnih prostorov. Zagotovili so tudi manjkajoči rezervni izhod oziroma požarno stopnišče za primer požara ali nujne evakuacije. Gradbena dela je podjetje SGP Graditelj začelo izvajati konec lanskega junija, pred tem pa so potekala še predhodna arheološka izkopavanja, saj šola stoji na območju Gobavice, znanega arheološkega najdišča. Prvega septembra so za prizidek, ki ga je projektiralo podjetje IBE, dobili uporabno dovoljenje.

Vsi prostori s skupno prostornino 826 kvadratnih metrov so opremljeni po najnovejših standardih (v računalniški učilnici imajo 20 računalnikov, v učilnici za tehnični pouk in gospodinjstvo sodobno kuhinjsko opremo). Vrednost naložbe z opremo vred je skoraj 893 tisočakov, OŠ Mengeš pa tako postaja ena od petih največjih šol v Sloveniji.

Dvorana za šolo in krajane

Ker pa se v mengeško občino priseljuje veliko mladih družin, prostorska stiska tako v vrtcih kot osnovnih šolah še ni rešena. Projekcije prebivalstva namreč kažejo, da bi se število vpisanih učencev s 736, kolikor jih je v tem šolskem letu, v bližnji prihodnosti lahko povišalo celo na 850. Zato bodo po skoraj dvajsetih letih od prvih zamisli prihodnje leto začeli graditi še večnamensko športno dvorano.

Kot smo zvedeli na občini, je večmilijonski projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja že izdelan, prav tako je zanj zagotovljen potreben denar v proračunu za letošnje in prihodnje leto (hkrati bodo oddali vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev). Razpis za izvajalca del bodo objavili še pred koncem leta, začetek gradbenih del pa je predviden spomladi. Pri tem bodo žrtvovali del sedanjih zunanjih igrišč, a ohranili vse zelene parkovne površine. Na južni strani dvorane bodo še naprej športna igrišča in tekaška steza.

Objekt, ki so ga projektirali v biroju Košorok-Gartner arhitekti, bo imel poleg pritličja in nadstropja še galerijo. Tlorisna neto površina bo dobrih 2700 kvadratnih metrov. Na novo bodo uredili zunanje parkirišče, kjer bo 71 parkirnih prostorov, od tega štirje za invalide, preostalih 139 bo zagotovljenih na bližnjem parkirišču pri kulturnem domu. Nova športna dvorana bo namenjena potrebam osnovne šole, prilagojena pa bo tudi za organizacijo šolskih športnih tekmovanj. Poleg tega se bodo z njo že v letu 2019 odprle nove možnosti za razvoj organiziranega (društvenega) športa v mengeški občini in za rekreacijo krajanov.

Prenova stare telovadnice

V naslednjih letih, oziroma proti koncu novega mandatnega obdobja 2018–2022, bo sledila še preureditev sedanje telovadnice. Tam bodo v pritličju uredili precej večjo kuhinjo in jedilnico ter garderobe za učence, v dodatnem nadstropju pa knjižnico in dodatne kabinete. S tem bo preurejanje šolskih prostorov v OŠ Mengeš končano, saj dodatna širitev ni več mogoča zaradi arheoloških ostalin, prav tako ne bi radi žrtvovali lepo urejenega parka pred šolo. Če bodo potrebe po novih učilnicah in kabinetih še naraščale, bo treba zgraditi novo šolo.