Slaba polovica ne izpolnjuje pogojev za odpis dolga

Da je prispelih vlog manj, kot so pričakovali, ugotavljajo pri občinskih službah in podjetjih v MOL.
Objavljeno
20. januar 2016 16.25
Mojca Zabukovec
Mojca Zabukovec

Ljubljana − Mestni stanovanjski sklad, šole in vrtci, katerih ustanoviteljica je občina, in podjetja javnega holdinga bodo odpisali dolgove vsem, ki so podali vlogo za odpis in za to izpolnjujejo zakonske pogoje, ki so jih določili na ministrstvu za delo. Od skupaj 459 prejetih vlog jih je takšnih nekaj več kot polovica.

Da je prispelih vlog za odpis dolga manj, kot so pričakovali, tudi po končanem zbiranju ugotavljajo pri vseh občinskih službah in podjetjih Javnega holdinga Ljubljana (JHL). Skupaj so v Snagi, Vodovodu - Kanalizaciji in Energetiki prejeli 190 vlog, pogoje za odpis pa izpolnjuje manj kot polovica dolžnikov. Na zadnji dan leta 2014 so v Energetiki našteli 3146 dolžnikov, v Vodovodu - Kanalizaciji 1929 in v Snagi 2978.

Ker podpisovanje dogovorov še poteka, pravijo pri JHL, bodo končne podatke o številu odpisov in vsoti sporočili po izteku roka za sklenitev dogovorov, to je konec meseca. »Vsem dolžnikom, ki v zvezi z dolgom izpolnjujejo zakonske pogoje, bo ta odpisan v celoti,« pravijo v holdingu in hkrati opozarjajo, naj se prosilci za odpis odzovejo na poslana vabila. »Ugotavljamo, da veliko prosilcev priporočene pošte ne prevzame, prav tako se dogaja, da se prosilci, ki so vabilo za podpis dogovora prejeli, nanj ne odzovejo.«

Problem so pogoji

Glede na zakonodajo in sprejeti sporazum o odpustu dolgov, kot so ga pripravili na ministrstvu za delo, pridružili pa so se mu tudi na ljubljanski občini, so lahko za enkratni odpis dolga do konca oktobra zaprosili le tisti dolžniki, ki so bili kadarkoli v prvi polovici prejšnjega leta prejemniki denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, veteranskega dodatka ali otroškega dodatka iz najnižjih dohodkovnih razredov. Odpišejo se lahko le dolgovi, nastali do 31. decembra 2013, znesek pa določi posamezni upnik. In če so vsi zahtevani pogoji izpolnjeni, upnik in dolžnik, kot nalaga zakon, skleneta dogovor o odpisu, kar se mora zgoditi najpozneje do konca tega meseca.

Čeprav so v Zvezi prijateljev mladine Moste - Polje podprli ukrep ministrstva, so hkrati opozorili, da bo vključil premalo ljudi. Da vsi, ki živijo pod pragom revščine, ne izpolnjujejo pogojev za odpis, in to je eden od vzrokov za majhno število vlog, je že pred časom opozorila tudi raziskovalka Ajda Pistotnik. Po njenem je problem tudi, da se od posameznika pričakuje, da je pobudnik lastnega odpisa, s čimer država odgovornost prelaga nanj. Sporno pa je po njenem tudi, da je to prostovoljni odpis, ko se podjetja sama odločijo, ali bodo dolgove sploh odpisala in v kakšnem znesku. »To je povsem v nasprotju s pomenom odpisa dolga,« je dejala raziskovalka. »Odpis dolga pomeni, da se dolžniku povrne moč in tako ni več v podrejenem položaju. Tega pa zakon ne naredi.«

O vsoti na mestnem svetu

V vrtcih in osnovnih šolah, katerih ustanoviteljica je ljubljanska občina, so skupaj prejeli 192 vlog za enkratni odpis dolga, od tega jih zakonskim merilom ustreza 151. V javnih vrtcih tako ocenjujejo, da bodo odpisali za približno 80.000 evrov dolgov zaradi neplačila vrtca, v osnovnih šolah pa za nekaj manj kot 50.000 evrov dolgov zaradi neplačila šolske prehrane. O predlagani višini odpisa bo v ponedeljek odločal mestni svet.

Po podatkih občinskega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje vse odprte terjatve do osnovnih šol, ki bi jih po zakonu lahko odpisali, znašajo okoli 116.000 evrov, na podlagi poslanih vlog pa bodo odpisali manj kot polovico te vsote. Podobno kažejo tudi podatki za javne vrtce. Vsota vseh odprtih terjatev do vrtcev v MOL je skoraj 415.000 evrov. Od te bi po zakonu lahko odpisali le okoli 178.000 evrov, glede na prejete vloge pa bo v resnici odpisana zgolj slaba polovica. V vrtcu Pedenjped so prejeli največ, to je trinajst vlog za odpis dolga. Dvanajst jih po besedah Alenke Štepic, ki tam skrbi za knjigovodstvo oskrbnin, izpolnjuje zakonske pogoje. Skupaj bodo tako, glede na prejete vloge, odpisali približno 5600 evrov dolga, čeprav bi ga lahko nekaj več kot 13.000 evrov. Trenutno stanje odprtih postavk do vrtca po besedah Štepičeve znaša več kot 60.000 evrov.

V skladu dolgove že odpisali

Drugače kot pri javnih vrtcih in šolah pa o odpisani vsoti dolgov do mestnega stanovanjskega sklada ne odloča mestni svet, temveč nadzorni svet sklada. Kot so sporočili, so odpise tudi že izvedli. Vsega skupaj so prejeli 77 vlog, dolgove pa so odpisali 43 dolžnikom, saj jih je toliko izpolnjevalo pogoje. Tako so odpisali nekaj več kot 110.000 evrov, medtem ko skupna vsota vseh odprtih terjatev, ki bi po zakonu lahko bila odpisana, znaša več kot 130.000 evrov.

»Odpisali smo ves dolg na obratovalnih stroških socialno ogroženim dolžnikom, ki so podali vlogo za odpust,« so še sporočili iz mestnega stanovanjskega sklada. Medtem pa je na zadnji dan lanskega leta znašal dolg iz neplačane najemnine – ta po zakonu ne more biti odpisan – več kot milijon evrov, pri čemer znaša povprečni dolg posameznega najemnika okoli tisoč evrov. Manjši dolg od tristo evrov ima 790 najemnikov, večjega od povprečja pa kar 234.