Šola v Polju poka po šivih, občina kupuje zemljišča

 Projekte bo občina naročila šele po pridobitvi zemljišč. Letos in prihodnje leto bodo dela predvidoma potekala še v Zadobrovi, Zalogu, Šentvidu in Črnučah.
Objavljeno
02. marec 2016 17.55
Andreja Žibret
Andreja Žibret
Ljubljana – Kaže, da investicije v poljsko osnovno šolo, ki zaradi gradnje novih stanovanjskih sosesk Polje III in IV napoveduje prostorsko stisko že v prihodnjem šolskem letu, še nekaj časa ne bo. Na občini namreč pravijo, da bodo morali pridobiti zemljišča več solastnikov, ki živijo pri nas in v tujini.

Osnovno šolo v Polju nameravajo zaradi prostorske stiske spremeniti iz dvooddelčne v trioddelčno, sicer ni mogoče zagotoviti dodatnih prostorov za pouk. Že lani so popolnoma izkoristili zmogljivosti v šolski zgradbi in preuredili glasbeno učilnico v učilnico za redni pouk, je povedala vodja mestnega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Marija Fabčič.

OŠ Polje: letos vmesni projekt

Širitev šole je predvidena v dveh fazah, letos bodo izvedli vmesni projekt, v katerem bosta ti fazi, skupaj z organizacijo pouka, podrobneje razdelani. Prva vključuje odstranitev velike telovadnice s spremljajočimi prostori, nov šolski prizidek z učilnicami in ureditev severnega dovoza in parkirišč. V drugi fazi naj bi odstranili malo telovadnico in zgradili večjo, skupaj s pripadajočimi prostori. Do konca naj bi uredili zunanjost in promet, na zahodni strani, južno od nove telovadnice, pa je predvideno tudi novo igrišče.

Lani je bil končan projekt prostorsko-urbanistične preveritve z evidentiranjem prostorov šole ter izvedena idejna zasnova prostorske reorganizacije, dozidave in nadzidave. Za pridobitev dodatnih prostorov je površina šolskega zemljišča premajhna. Nujni pogoj za načrtovani poseg je odkup dela zemljišča na severni strani šole. Po sprejetju letošnjega mestnega proračuna so naročili izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP). Izdelali so več različic za razširitev šole in se odločili za najboljšo. Na podlagi tega dokumenta bodo začeli postopek pridobivanja zemljišč, za katerega pa je težko napovedati, kdaj bo končan, saj vključuje več solastnikov zemljišč iz Slovenije in tujine, pojasnjuje Fabčičeva. Šele nato se bodo lahko lotili dozidave in rekonstrukcije šole po projektih, ki jih bodo naročili po pridobitvi zemljišč; lastništvo je namreč pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja. Prav tako še ne morejo dati podatkov o ceni investicije, njena ocena pa bo znana po izdelavi DIIP.

OŠ Zadobrova: v letu in pol

Zaradi prostorske stiske je predvidena tudi širitev šole v Zadobrovi. Te pa ne morejo enostavno dozidati, ker je večji del razpoložljivega šolskega območja kategoriziran kot gozd, kjer gradnja ni dovoljena, pravi Fabčičeva. Tako so se odločili za rekonstrukcijo objekta z nadzidavo na severozahodnem delu, s štirimi učilnicami v nadstropju. Javni razpis za dokumentacijo naj bi po načrtih izšel že prejšnji mesec, izdelana pa bo predvidoma do jeseni. Takrat bi lahko izvedli javno naročilo za gradnjo, to pa lahko pomeni težave za nemoteno izvajanje pouka. Na mestnem oddelku zadevo skupaj s šolo še proučujejo. V novih prostorih naj bi šola delovala v šolskem letu 2017/2018.

OŠ Zalog: junija nove učilnice

Še najbolje jo bo odnesla šola v Zalogu, na kateri bo dozidava treh učilnic, zaradi povečanega vpisa in preselitev otrok iz dislociranega oddelka nazaj na matično šolo, predvidoma končana do junija. Lani so na občini novelirali dokumentacijo (PZI in PGD), v tem času pa je bilo tudi že pridobljeno gradbeno dovoljenje. Trenutno poteka javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del. V mestnem proračunu je za dozidavo zagotovljenih 470.000 evrov.

OŠ Franca Rozmana Staneta: prva faza med počitnicami

V osnovni šoli Franca Rozmana Staneta načrtujejo dodatne šolske prostore z notranjo preureditvijo ter gradnjo in adaptacijo kuhinje ter jedilnice. Kot je povedala Fabčičeva, je bila dokumentacija PGD in PZI za rekonstrukcijo celotne šole nared konec februarja. Gradbeno dovoljenje je v pridobivanju. Po načrtih se bo prva faza rekonstrukcije in statične sanacije začela takoj po koncu pouka, tako da bo šola lahko že na začetku prihodnjega šolskega leta uporabljala tri nove učilnice. Sicer je v štirih fazah v obdobju štirih let predvidena protipotresna sanacija celotne šole z rekonstrukcijo za pridobitev več učilnic in selitvijo kuhinje in jedilnice. Po oceni bodo vse faze skupaj stale približno štiri milijone evrov. Prva, izvedena letos, je ocenjena na 482.000 evrov.

OŠ Maksa Pečarja: konec leta

Za letos je načrtovana tudi investicija v osnovni šoli narodnega heroja Maksa Pečarja. Najprej nameravajo zgraditi novo športno dvorano za potrebe šole in črnuške četrtne skupnosti z zunanjo ureditvijo ter parkiriščem, v nadaljevanju pa še športno in otroško igrišče. Celotna naložba bo vredna 6,8 milijona evrov. V mestni službi za razvojne projekte in investicije so povedali, da trenutno pridobivajo projektno dokumentacijo. Predvidevajo, da bo gradnja lahko stekla konec leta. V sprejetem proračunu imajo za to naložbo letos zagotovljenih 366.500 evrov, od tega 300.000 evrov za gradnjo.