Sparov center v Zalogu bo končan do oktobra

Objekt hitro raste, težave s parkiranjem lastnikov poslovnih prostorov iz sosednjega bloka pa pravno še niso rešene.

tor, 05.01.2016, 06:00

Ljubljana – Na Agrokombinatski so že vidni obrisi poslovno-upravnega centra Zalog, ki ga v javno-zasebnem partnerstvu z občino gradi trgovsko podjetje Spar Slovenija. Čeprav spori z lastniki sosednjega poslovnega bloka na Zaloški 269-Agrokombinatski 2 a zaradi nekdanjih in nadomestnih parkirišč še niso rešeni, gradnja teče nemoteno.

Gradnja, ki se je sredi maja začela z rušenjem dotrajane nekdanje trgovine Spar in krajevnega kulturnega doma, je zaradi mile zime vse do zdaj lahko tekla zelo hitro. Tik pred koncem leta so namreč že začeli prekrivati veliko kovinsko konstrukcijo, tako da tudi novoletni sneg ne bo huda ovira za nadaljevanje del. Ker so glavna dela (betoniranje garažne kleti in stopnic ter postavljanje nosilne kovinske konstrukcije) v glavnem končana, zdaj najbrž ne bi smelo biti več razlogov, da izvajalci del ne bi končali v predvidenem roku.

Rok podaljšali za pol leta

Kot je dejal vodja mestne službe za lokalno samoupravo Vojko Grünfeld, so rok za končanje centra, ki je bil najprej marca letos, spremenili že 20. julija. Takrat sta namreč občina in Spar sklenila dodatek k pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu za gradnjo zaloškega centra. Z njim so najprej popravili časovni načrt gradnje objekta. Po Grünfeldovih besedah so ga spremenili zaradi pritožb etažnih lastnikov sosednjega objekta Agrokombinatska 2a/Zaloška 269 na izdano gradbeno dovoljenje. Ker je to postalo pravnomočno šele 23. aprila, so bili prisiljeni podaljšati rok za dokončanje del do konca septembra letos. Obenem so popravili napako pri površinah zemljišč v osnovni pogodbi, za katere so zasebnemu partnerju podelili stavbno pravico za čas gradnje. Pri vpisu površine stavbne pravice so navedli le 2985 kvadratnih metrov namesto dejanskih 4199.

Nazadnje so povečali še občinski finančni vložek v projekt. Ta je po novem višji za 101.675 evrov. Kot je razložil Grünfeld, je zasebni partner po pogajanjih »izbral ponudnika, ki je ponudil najnižjo ceno gradnje objekta, a je ta za 250.000 evrov presegla vrednost investicije, dogovorjene s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu«. Posledično se je povečala tudi pogodbena vrednost, določena z delilnikom.

Dokler na Agrokombinatski ne bo zgrajen novi poslovno-upravni center, v katerem bodo v pritličju večja Sparova trgovina, v prvem nadstropju pa knjižnica, glasbena šola, dnevni center za starejše občane, prostori za četrtno skupnost Polje in lokalna društva ter dvorani za kulturne in druge prireditve ter rekreacijo, bodo Založani prisiljeni večje nakupe opravljati na Novih Fužinah, kjer je Spar konec preteklega leta odprl velik supermarket. Ali pa v BTC. Hkrati bodo morali stanovalci bližnjih blokov in lokalov zaradi gradbišča potrpeti zaradi omejenega in oteženega parkiranja, hrupa in prahu.

Kako bo urejen parkirni režim, pa bo odvisno predvsem od tega, kako bo rešen spor med občino in Sparom na eni strani ter lastniki sosednjega objekta na Agrokombinatski 2 a oziroma Zaloški 269. Zadnji so namreč na sodišču vložili predlog za določitev pripadajočega zemljišča k objektu. Pred tem jim ni uspelo doseči, da bi pravico do nadomestnega parkiranja v podzemni garaži v novem centru vpisali v zemljiško knjigo.

Prijavi sovražni govor