Spomladi na črnuški šoli nova telovadnica

Osnovna šola Maksa Pečarja: nova telovadnica bo ena največjih šolskih investicij. Začenjajo energetsko sanacijo obeh zgradb.
Objavljeno
07. september 2017 18.18
Andreja Žibret
Andreja Žibret

Ljubljana – Učenci in učitelji črnuške Osnovne šole Maksa Pečarja bodo po več letih čakanja vendarle dobili novo telovadnico. Čeprav je bilo gradbeno dovoljenje izdano že maja lani, je izbrani izvajalec Dema plus začel graditi šele letos poleti, predvidoma bodo dela končana do spomladi.

S prostorsko stisko pri pouku športa se soočajo že od 70. let prejšnjega stoletja, v zadnjih letih pa je začelo primanjkovati tudi učilnic, je povedala ravnateljica Zlatka Vlasta Zgonc. Šola deluje na dveh lokacijah: na Dunajski 390, leta 1978 pa je bila zgrajena nova šolska zgradba na Črnuški 9; zaradi pomanjkanja denarja pa je bila takrat zgrajena samo polovica telovadnice s površino 337 kvadratnih metrov. V začetku 80. let je bilo na šolo vpisanih tudi več kot 1300 učencev, v zadnjih dvajsetih letih pa jih je bilo v povprečju 800. V letošnjem šolskem letu je na šoli 825 učencev in 110 zaposlenih.

Velika dvorana s tremi vadbenimi prostori

Več let so pouk športa s soglasjem ministrstva za izobraževanje, znanost in šport organizirali v večjih skupinah, kot določa normativ. Ob slabem vremenu so telovadili v premajhni telovadnici, pouk športa pa je potekal tudi po kabinetih in hodnikih šole, pravi ravnateljica. Zato na šoli s še toliko večjim veseljem pričakujejo novo telovadnico in zagrajeno parkirišče. Telovadnica bo imela imela 3829 kvadratnih metrov površine, urejeno klet, pritličje in mansardo. Velika dvorana bo sprejela okoli 1500 obiskovalcev, imela bo tri vadbene prostore, ki jih bodo lahko pregradili z ločilnimi zavesami.

Pred telovadnico 50 parkirišč

V kleti sta predvideni še manjši dvorani za borilne športe in ples. Stavba bo imela tudi prostore za pisarne, garderobe, sanitarije, sejno sobo in druge spremljevalne prostore. Pred šolo so že na novo uredili dovoz in 50 parkirnih mest za zaposlene na šoli in bodoče popoldanske uporabnike telovadnice. Ko bo telovadnica zgrajena, bodo za njo uredili šolsko športno igrišče. Dosedanjo telovadnico pa bodo preuredili v prostore za knjižnico in učilnice za pouk računalništva, umetnosti, gospodinjstva, biologije in glasbe ter individualni pouk.

Še dve dodatni učilnici na stari šoli

Med gradnjo bo pouk športa na šoli potekal tako kot do zdaj, pravi ravnateljica, ob lepem vremenu pa si bodo učenci drugega in tretjega triletja z mlajšimi učenci delili igrišče ob šolski stavbi na Dunajski 390. Zaradi povečanega vpisa otrok v prihodnjem letu predvidevajo tudi zgraditev dveh dodatnih učilnic za učence prvega triletja v stavbi na Dunajski 390.

Dvojna energetska sanacija

Prav tako predvidevajo tudi energetsko sanacijo obeh stavb, ki bo na novi šoli potekala do sredine letošnjega decembra, na stari šoli pa predvidoma od konca prihodnjega avgusta do novembra. Obnovili bodo fasado, streho in deloma stavbno pohištvo, sistem ogrevanja ter osvetlitev prostorov. Sanacija bo financirana iz sredstev evropskega kohezijskega sklada, pravi ravnateljica.

»Učenci naše šole ves čas dosegajo izvrstne rezultate na vseh področjih znanja, kulture in športa. Z novimi prostorskimi možnostmi bo njihovo veselje do različnih oblik športnih aktivnosti uresničeno. Kot šola z nazivom Kulturna šola pa bomo v novi telovadnici lahko za vse učence sočasno izvajali kulturne in druge prireditve, ki so doslej potekale v šolski jedilnici ali v bližnjem kulturnem domu,« dodaja Zlatka Vlasta Zgonc.

Telovadnica bo pomembna pridobitev tudi za Črnuče, za obiskovalce vadb različnih športnih društev, športnih tekmovanj in drugih prireditev.