Stadion spet na začetek

Na Arsu zbirajo pripombe na nov osnutek okoljevarstvenega soglasja za prenovo Plečnikovega stadiona

sob, 14.04.2018, 08:00

Ljubljana – Agencija za okolje je začela ponovni postopek za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za nameravano preureditev Plečnikovega stadiona z okolico. Javnost lahko odda svoje pripombe do 11. maja.

V ponovnem postopku, ki se je za javnost uradno začel v četrtek, si lahko vsakdo ogleda vso dokumentacijo na sedežu bežigrajske izpostave Upravne enote Ljubljana na Linhartovi 13, pripombe na osnutek okoljevarstvenega soglasja, projekt in poročilo o vplivih na okolje pa odda na Arso na Vojkovi 1b. Kdor bi rad v postopku sodeloval kot stranski udeleženec, pa mora vlogo poslati najkasneje do 16. maja.

V zgodbi o prenovi stadiona po zamislih podjetnika Joca Pečečnika, ki se vleče že desetletje, je izdaja okoljevarstvenega soglasja le ena izmed številnih nujnih sestavin za začetek 250-milijonskega projekta.

Odziv iz Fondovih blokov

Od predstavnikov Fondovih blokov smo zvedeli, da sta Pečečnikov načrt in presoja vplivov na okolje doslej doživela že veliko popravkov, še vedno pa njegovi snovalci niso predložili popolne presoje vplivov na okolje. MOL že več let vleče tudi spor okoli lastništva zelenice na severni strani stadiona. Po besedah prebivalcev postopek podaljšujejo nenehne nove vloge in pritožbe občine. Ne razumejo pa, zakaj zavod za varstvo kulturne dediščine vztraja pri pozitivnem mnenju za projekt, ki očitno krši varstveni režim spomenika in bi po njihovem mnenju pomenil dokončno uničenje Plečnikovega dela. Ta vsak poseg podreja spomeniku, njegovemu ohranjanju in prepoveduje gradnjo v vplivnih omočjih, če ta posega v integriteto spomenika. Projekt Bežigrajskega športnega parka pa na nedovoljen način posega tako v spomenik kot njegova vplivna območja. Njegova uresničitev bi pomenila dokončno uničenje integritete Plečnikovega stadiona, saj bi Pečečnikov načrt ohranil le še pet odstotkov spomenika.

Zato si bodo še naprej prizadevali, da bi stadion obnovili v izvirni obliki in ga zatem namenili rekreativni in turistično-spomeniški dejavnosti. Menijo, da je zmota, da je prenova po Pečečnikovih načrtih edina in najboljša možnost za prenovo Plečnikovega spomenika.

Prijavi sovražni govor