Stanovalci Reboljeve v bitki za zemljišča

Za vhoda 9 in 11 bo v nepravdnem postopku določeno pripadajoče zemljišče.

čet, 14.01.2016, 08:00

Ljubljana – V bežigrajski soseski BS 3 se letos pospešeno nadaljujejo postopki v zvezi z določanjem pripadajočih zemljišč tudi v nepravdnih postopkih. Nedavno je bil tako opravljen sodni terenski ogled v okolici stanovanjskih blokov na Reboljevi 9 in 11.

Četudi je primer omenjenih dveh med seboj povezanih blokov (pravzaprav gre za dolge nize blokov z ločenimi vhodi) na severni strani soseske BS 3 eden lažjih primerov določanja pripadajočih zemljišč v tej velesoseski, okrajnega sodnika čaka še veliko dela. V tem območju resda nimajo težav s podzemnimi hodniki kot med stolpnicami v osrednjem delu BS 3 in uzurpacijo skupnih prostorov ali zemljišč, vendar je že jasno, da brez izvedenke urbanistične stroke ne bo šlo.

Sodnik Jure Likar je namreč ugotovil, da bi lahko resničnost navedb, predloženih v zvezi z zemljiščem na zahodni strani Reboljeve 9 in pod stopniščem pri vhodu, potrdila le urbanistična izvedenka. Ker je na torkov narok na terenu ni bilo, je novega določil za 22. februarja.

V pogovoru med geodetom, sodnikom, predstavniki stanovalcev, njihovim upravnikom iz podjetja Terca in zastopniki občine smo lahko slišali veliko predlogov in pomislekov. Kar zadeva zadnje, je bilo več različnih mnenj, kako in do kod določiti pripadajoče zemljišče k posameznemu bloku oziroma kje naj se začne skupno zemljišče, ki bi pripadalo vsem stanovalcem soseske med dvema nizoma blokov v Reboljevi ulici.

Odvetnik Rok Koren, ki zastopa interese občine in je tudi sicer eden najboljših poznavalcev problemov soseske (srečujemo ga na pravdnih in nepravdnih sodnih postopkih, povezanimi z BS 3), je dejal, da bi kot del pripadajočega zemljišča k Reboljevi 9 lahko določili tudi del ob stopnicah k temu bloku. Tam naj bi bil rezervat za dvigalo, ki bi ga lahko v prihodnosti zgradili ob stopnicah. Veliko ostarelih stanovalcev je namreč že reklo, da si ga želijo. Toda s tem bi posegli na del notranje povezovalne poti oziroma hodnika, ki ga uporabljajo tudi stanovalci sosednjih blokov. Če ga ne dodelijo temu bloku, bi za gradnjo dvigala kasneje morali imeti dovoljenje vse soseske.

Na vzhodni strani bloka pa je neki stanovalec postavil ograjo in uredil pritlični atrij. S tem je posegel v skupno last in povzročil težavo pri določanju meje pripadajočega zemljišča. Podobna dilema je na drugi strani, kjer geodetska meja v enem primeru sledi zunanji meji balkona, v preostalih pa ne. Stanovalce pozneje čakata še zemljiškoknjižno urejanje soseske (v nekaj delih še pisane na Giposs) in predvsem rešitev problema parkiranja. Makadamsko parkirišče ob Vojkovi ne zadošča, divje parkiranje pod okni pa tudi ne bo sprejemljivo v nedogled.

Prijavi sovražni govor