Štipendije MOL na voljo dijakom še do septembra

Rok za prijavo se dijakom izteče 5. septembra, študentom pa 5. oktobra.

čet, 16.08.2012, 15:00

Razpisane štipendije:

• 16 štipendij za dijake,
• 30 štipendij za študente dodiplomskega izobraževanja in enovitega magistrskega študija v Sloveniji,
• 10 štipendiji za študente podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Sloveniji,
• 2 štipendiji za dodiplomski študij v tujini,
• 2 štipendiji za podiplomski študij v tujini.

Mestna občina Ljubljana ima za šolsko oziroma študijsko leto 2012/2013 razpisanih 60 štipendij za nadarjene dijake in študente.

Dijaki lahko prijave z vsemi potrebnimi dokazili oddajo le še do 5. septembra 2012, sicer pa je za šolsko oziroma študijsko leto 2012/2013 razpisanih 60 štipendij.

Na razpis se lahko prijavijo dijaki od vključno drugega letnika srednješolskega izobraževanja, študenti dodiplomskega in enovitega magistrskega izobraževanja v Sloveniji od vključno drugega letnika.

Prijavo lahko podajo tudi študenti podiplomskega (razen enovitega magistrskega) izobraževanja v Sloveniji in študenti, ki študirajo v tujini (kandidati za podiplomski študij in za študij v tujini se lahko prijavijo že v prvem letniku), če izpolnjujejo pogoje zapisane v besedilu razpisa za štipendije MOL 2012/2013.
Dijaki se lahko prijavijo do 5. septembra 2012, študenti pa do 5. oktobra 2012.


Prijavi sovražni govor