Tudi v Novih Jaršah bitka za parkirišča

Stanovalci Beblerjevega trga bi radi parkirišča predvsem zase, toda občina mora ohraniti tudi javna.
Objavljeno
24. marec 2016 17.30
Janez Petkovšek
Janez Petkovšek
Ljubljana – Etažni lastniki velikih stanovanjskih sosesk v Novih Jaršah, ki so jih gradili konec sedemdesetih, že nekaj let ločeno vlagajo zahtevke za določitev pripadajočih zemljišč k posameznim blokom ali stolpnicam. Ena takih je tudi stolpnica na Beblerjevem trgu 11.

Kot smo lahko videli in slišali na naroku ljubljanskega okrajnega sodišča na kraju samem, se podobno kot v soseski BS 3 za Bežigradom pojavlja vrsta vprašanj, kako nepravdni postopek izpeljati tako, da se nanj ne bi pritožil kdo od sosedov oziroma občina. Sodna izvedenka urbanistične in geodetske stroke je najprej ugotovila, da bi bilo zelo težko določiti pripadajoče zemljišče le k objektu na Beblerjevem trgu 11, saj je ta v enem delu tako blizu sosednje stolpnice, da od zelenice med njima ne bi ostalo skoraj nič. A je našla elegantno rešitev, s katero se vsaj za zdaj očitno strinjajo tudi etažni lastniki. V postopek so pritegnili še enake stolpnice na številkah 12, 13 in 14, tako da zdaj pripadajoče zemljišče okoli njih obsega zelenice v obliki nekakšne podkve.

Drugi časi

Med razpravo, ki so se je udeležili etažni lastniki, njihova odvetnica, predstavnica SPL kot upravnica Beblerjevega trga in odvetnik občine, smo slišali še, da bi bilo treba na zadevo gledati širše, torej na celotno sosesko. Skratka, da ni dovolj, da določijo le pripadajoče zemljišče k posamezni stavbi, ki bi ga uporabljali le vsakokratni lastniki, temveč tudi skupna pripadajoča zemljišča za dele soseske. Še zlasti bo ta delitev pomembna, ko naj bi določili, katere dele zunanjih parkirišč bi lahko uporabljali le stanovalci točno določenih blokov ali stolpnic, kateri pa bi lahko bili javni oziroma dostopni tudi za obiskovalce bližnjih lokalov in stanovalce, javne ustanove ...

Četudi so ugotovili, da obstajajo podrobni zazidalni načrti za sosesko, je vsem jasno, da je bila zgrajena v drugačnih razmerah in po nižjih standardih. Takrat je bil načrtovan le po en parkirni prostor na stanovanje, danes pa imajo vsi težave s parkiranjem. Ker je v vsaki od štirih stolpnic 72 stanovanj, si ni težko predstavljati, da parkirnih prostorov naokoli ni dovolj niti zanje, kaj šele za koga drugega.

Ker parkirni prostori ob stolpnicah in blokih niso zamejeni z zapornico ali dvižnimi količki, torej lahko kdorkoli parkira kjerkoli. V sosesko lahko vdirajo celo vozači, ki v Ljubljano prihajajo na delo. Občinski odvetnik je sodnico opozoril, da na območju Novih Jarš teče več ločenih nepravdnih postopkov za določitev zemljišč k posameznim blokom.

Kako se bo postopek nadaljeval, bo odvisno predvsem od sodnice, ki bo morala odločiti, ali bo dopustila razširitev predloga še na katero od sosednjih stavb. Ni namreč izključeno, da bi se v ta postopek vključil tudi blok na Beblerjevem trgu 9 in 10. Ta si namreč s stolpnico na številki 11 deli asfaltirano parkirišče med objektoma.

Že prvi dvižni količki

Čeprav naselje Nove Jarše nekako deli Ulica Hermana Potočnika (severno od nje so vrtca, šola, zdravstveni dom ter bloki in stolpnice, južno večinoma nizke stanovanjske hiše), reševanje pripadajočih zemljišč po koščkih ni rešitev. Zaplesti se utegne predvsem pri zagotavljanju javnih parkirišč, saj bi stanovalci ta radi le zase, občina pa jih mora zaradi lokalov in javnih ustanov zagotavljati tudi za njihove uporabnike. Ob Ulici Gradnikove brigade smo na zunanjih parkiriščih namreč že opazili dvižne količke.