V domu starejših na Fužinah bi radi zagotovili več postelj

Pogodba o prodaji občinskega deleža je bila sklenjena v vrednosti 2,2 milijona evrov, občina je pričakovala več; za dom to poslej pomeni lažje investicije.
Objavljeno
11. januar 2016 19.03
Andreja Žibret
Andreja Žibret

Ljubljana – Pogodba z MOL za prodajo občinskega deleža oziroma dveh petin parcele v izmeri 3981 kvadratnih metrov, na kateri stoji fužinski dom starejših občanov, je bila konec leta sklenjena v vrednosti 2.172.928 evrov, so povedali na ministrstvu za delo.

Na Mestni občini Ljubljana so sicer pričakovali, da bodo pogodbo sklenili že konec novembra, za 2,5 milijona evrov, torej za približno 300 tisočakov več. Kupec je bila Republika Slovenija oziroma zanjo fužinski dom, datum plačila pa je bil 30. december; na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sklepajo, da je bilo na ta dan plačilo tudi izvedeno.

Prodaja in neodplačni prenos

To je še del prodanega občinskega premoženja, s katerim si občina ob koncu leta polni proračun, fužinski dom starejših občanov pa je tako dobil v upravljanje celotno nepremičnino in bo med drugim lažje skrbel za investicije. Za drugo parcelo, v izmeri 5204 kvadratnih metrov, katere ocenjena vrednost ne presega 200.000 evrov, pa je bil urejen neodplačni prenos solastniškega deleža do dveh petin, je povedala direktorica Bojanka Genorio.

Za letos že imajo načrte. Dom, ki je po večletni gradnji prvega stanovalca sprejel leta 2005, je v sklepni fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo podstrešja, ki ob zgraditvi doma ni bilo končano, za potrebe dnevnega centra aktivnosti, ter nadzidavo. S tem bodo povečali prostorske zmogljivosti in izboljšali bivalni standard.

Več enoposteljnih sob

Radi bi tudi povečali število enoposteljnih sob, po katerih je največje povpraševanje, zdaj jih imajo samo 26. Zagotoviti želijo prijetnejše bivalne razmere, predvsem manjše pregrevanje poleti, pri čemer bo uveden način hlajenja, ki ga zdaj nimajo. Radi bi izboljšali energetsko učinkovitost objekta, z vgradnjo toplotne črpalke za ogrevanje, ohlajevanje in pripravo sanitarne tople vode, pri čemer bo nova etaža izvedena po pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah. Okoliškim starejšim prebivalcem bi radi omogočili bivanje v sodobnem domu v domačem okolju. Prav tako si želijo skrajšati vrsto za sprejem, njihov dom ima namreč največ čakajočih med vsemi 98 domovi v Sloveniji, pravi direktorica.

Dom starejših občanov na Fužinah, ki ima osem bivalnih enot, sicer omogoča nastanitev 171 stanovalcem, ki bivajo v 26 enoposteljnih in 56 dvoposteljnih sobah, štiriposteljnih je osem sob, imajo pa tudi eno garsonjero. Vsaka bivalna enota je opremljena z dnevnim prostorom in čajno kuhinjo, ki je prilagojena potrebam stanovalcev na invalidskih vozičkih in je namenjena pripravi toplih napitkov, priboljškov, predvsem pa prijetnemu druženju. Ob vzhodnem pročelju doma je urejen domski park brez arhitektonskih ovir, namenjen vsem stanovalkam in stanovalcem za sprostitev in dnevno rekreacijo na svežem zraku.

Po 123. členu pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev se morajo do leta 2021 prilagoditi zahtevam v 32. členu, ki določa, da sme v posamezni bivalni enoti bivati največ dvajset stanovalcev, in sicer v eno- in dvoposteljnih sobah, izjemoma lahko delo na negovalnem oddelku organizirajo v triposteljnih sobah. Koncept dela v domu pa je zasnovan tako, da nimajo negovalnega oddelka in stanovalcem omogočajo, da v sobi, v katero so se vselili, ostanejo do konca, torej jih v primeru poslabšanja zdravstvenega stanja ne preselijo, razlaga Bojanka Genorio.

Glede na prostorsko zasnovo doma nameravajo štiriposteljne sobe z manjšimi posegi preurediti v po dve enoposteljni. Tako pa bi se kapaciteta doma zmanjšala za 16 postelj, kar ni sprejemljivo; glede na trenutne potrebe v Ljubljani, ki ima največji delež starega prebivalstva, in ker so javni zavodi zaradi nižje cene bolj dostopni za uporabnike, je namreč zmanjševanje kapacitete nerazumno, z vidika poslovanja pa tudi neekonomično, pravi direktorica. Poleg tega koncept dela za stanovalce z demenco skupaj s sprejetimi smernicami zahteva ustrezne prostorske pogoje, zato morajo v bivalni enoti, namenjeni tem stanovalcem, nujno preurediti eno dvoposteljno in eno enoposteljno sobo v dnevni prostor. Tako pa bi se zmogljivost doma zmanjšala še za tri mesta.

Rešitev za več postelj

Rešitev je omenjena nadzidava, s katero bi pridobili 44 postelj, in sicer v 40 enoposteljnih in dve dvoposteljnih sobah. Tako bi kljub postopnemu opuščanju štiriposteljnih sob ter ureditvi dnevnega prostora za stanovalce z demenco skupno število mest v domu povečali za 25. Danes je v domu 171 postelj, potem pa bi jih bilo 196.