Vse manj parkiranja v središču prestolnice

Načrti družbe ljubljanska parkirišča in tržnice za leto 2016: Kljub negativnim trendom se pripravljajo na gradnjo garaže pod tržnico.
Objavljeno
13. januar 2016 17.38
Starinarnica Ažbe. V Ljubljani 11.1.2016{starinarnica,umetnost]
Maša Jesenšek
Maša Jesenšek

Ljubljana – Čeprav se je lani število uporabnikov mestnih parkirnih hiš v središču Ljubljane spet zmanjšalo, bodo tudi aktivnosti javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice usmerjene v začetek gradnje nove garaže pod osrednjo tržnico.

V poslovnem načrtu za letošnje leto, ki ga bo mestni svet obravnaval na januarski seji, javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT) načrtuje 15,03 milijona evrov prihodkov, 14,92 milijona evrov odhodkov in 91.312 evrov čistega dobička. Podjetje izvaja javne gospodarske službe s področij urejanja in čiščenja javnih tržnic, urejanja in čiščenja javnih parkirnih površin, vzdrževanja občinskih cest ter po novem tudi upravljanja pristanišča in vstopno-izstopnih mest na Ljubljanici.

Predvidevajo, da bodo največ dobička, okoli 170 tisoč evrov, ustvarili z izvajanjem drugih dejavnosti (avtosejem, najeta parkirišča ob Gospodarskem razstavišču, Linhartovi cesti in kopališču Kolezija, dejavnosti vzdrževanja občinskih cest na prostem trgu ...). Med dejavnostmi javnih gospodarskih služb načrtujejo pozitivni izid pri tržnicah (123 tisoč evrov) in parkiriščih (slabe štiri tisočake), medtem ko naj bi izgubo prineslo vzdrževanje občinskih cest (skoraj 200 tisočakov) in pristanišč (slabih deset tisoč evrov).

Število vozil upada

Med glavnimi cilji in nalogami podjetja v tem letu navajajo tudi garažno hišo pod tržnico: kot pravijo, bodo z občinsko službo za razvojne projekte in investicije sodelovali pri izdelavi projektne dokumentacije za to investicijo in pri pripravi vseh aktivnosti, ki bodo potrebne za organizacijo in delovanje osrednje ljubljanske tržnice v času gradnje. Kakor je znano, na občini napovedujejo, da bodo gradbeno dovoljenje za garažo pridobili še letos.

Pri tem je zanimiv podatek, da število vozil, ki parkirajo v obeh mestnih parkirnih hišah v središču, Kozolec in Kongresni trg, zadnja leta pada. Lani je upadlo še precej bolj, kot so načrtovali, vsaj če držijo zadnji podatki o oceni števila vozil (načrtovali so jih okoli 530 tisoč, po oceni naj bi jih bilo 516 tisoč oziroma desetino manj kot leta 2012).

Nadaljnje zmanjševanje števila uporabnikov napovedujejo tudi za letos: »V parkirni hiši Kongresni trg je načrtovan za odstotek manjši fizični obseg, kot je bil ocenjen za leto 2015, in za 5,5 odstotka manjši v primerjavi z letom 2014. V parkirni hiši Kozolec je načrtovan za dva odstotka manjši fizični obseg v primerjavi z oceno za leto 2015 in za 5,4 odstotka manjši v primerjavi z letom 2014.«

Pri LPT sicer predvidevajo, da se bo trend upadanja v PH Kozolec ustavil, ker se je zaradi spremenjene prometne ureditve v Kersnikovi ulici zmanjšalo število parkirnih prostorov ob cestišču in so zato stanovalcem tega območja ponudili abonentsko parkiranje v tej parkirni hiši. Kar zadeva manjšo zasedenost parkirišč in parkirnih hiš v središču mesta, sicer ugotavljajo, da je »posledica širitve območij časovno omejenega parkiranja, opremljenih s parkomati, saj je tam parkiranje cenovno ugodnejše. Pozna pa se tudi upad kupne moči prebivalstva, posledica česar je manjše število parkiranj oziroma krajši čas parkiranja.«

Na področju parkirišč med cilji in nalogami omenjajo še popularizacijo uporabe sistema P+R (parkiraj in se odpelji) v sodelovanju z občino in regionalno razvojno agencijo ter sodelovanje z občino pri ureditvi parkirišč ob Povšetovi ulici, Masarykovi cesti ter na Žalah. Ureditev parkirišča ob Povšetovi so sicer napovedovali že v lanskem poslovnem načrtu.

Načrtovane investicije

LPT za investicije letos zagotavlja slabih 800 tisoč evrov, pri čemer bodo 150 tisočakov namenili za zunanjo ureditev osrednje tržnice, 50 tisočakov pa za prenovo in dodelavo fasade na moščanski tržnici. Za zamenjavo opreme na parkiriščih so predvideli dobrih sto tisočakov, medtem ko bo 40 tisoč evrov šlo za obnovo poslovnega objekta, vratarnice in sanitarij na parkirišču na Ježici. Za novo parkirišče P+R Barje in za prenovljeni P+R Dolgi most nameravajo kupiti dva kioska v vrednosti 38.000 evrov za potrebe gostinca. Načrtujejo tudi nakup avtocisterne, vredne sto tisoč evrov, za čiščenje in pranje osrednje tržnice.