Zadeva Tritonis pred obnovo postopka?

MOL je našla dokumenta, ki naj bi bila zadosten temelj za obnovo postopka o spornih parkiriščih ob Vojkovi.
Objavljeno
10. februar 2016 17.04
Janez Petkovšek
Janez Petkovšek
Ljubljana – Nezakonita pogodba za prodajo zemljišč ob Vojkovi med občino in podjetjem Tritonis iz leta 2009, ki se je že pred časom končala z dvema pravnomočnima sodbama višjega sodišča, se bo še vlekla. Občina se namreč noče sprijazniti, da je pogodba nična in da mora Tritonisu vrniti milijon evrov kupnine z obrestmi.

Potem ko je odvetniška pisarna Čeferin v imenu občine že pred časom na vrhovno sodišče vložila zahtevka za revizijo obeh sodb višjega sodišča (eno tožbo je v isti zadevi dobilo ministrstvo za obrambo, drugo pa podjetje PNZ), smo bili včeraj na gospodarskem oddelku ljubljanskega okrožnega sodišča priča še enemu naroku v tej zadevi.

Sodnica Andreja Simsič je v gospodarski pravdi, s katero je PNZ izpodbijal ničnost pogodbe med občino in Tritonisom za parkirišče ob Vojkovi že leta 2009, namreč dobila predlog občine za obnovo postopka.

Občina zavlačuje

Odvetnika Tritonisa na obravnavo ni bilo, je pa zato zelo aktivno in ostro nastopila odvetnica tožečega podjetja PNZ. Najprej je opozorila, da je občina za en dan zamudila rok za vložitev zahtevka za obnovo postopka, poleg tega pa da je zamudila priložnost tudi s tem, ko ni bila dovolj skrbna pri predložitvi dokazov v rednem postopku. Kot razlog za obnovo postopka je namreč predložila dva dokumenta, ki ju je imela v svojih arhivih, a je takrat menila, da nista dovolj pomembna za tisti postopek. Tožnica ima zato ta poskus uveljavljanja izrednega pravnega sredstva zgolj za poskus zavlačevanje postopka.

Svojo trditev je utemeljila s tem, da je občina sporna dokumenta prejela od podjetja Luz, ki je že vsaj od leta 2012 njen koncesionar prav za področje urejanja zemljišč in z njimi povezane dokumentacije. Občina bi, trdi odvetnica PNZ, lahko že med rednim postopkom naložila Luzu, naj poišče vse pomembne dokumente, povezane s primerom Tritonis, če tega pač niso bile sposobne same izpeljati mestne službe. Tega pa po njenem sklepanju očitno ni naredila.

Naključno najdeni dokumenti

Občinska odvetnica je najprej pojasnila, da je bila vloga za obnovo postopka poslana pravočasno, kar da dokazuje žig na priporočeni pošiljki. Zanikala je tudi, da bi občina poskušala zavlačevati postopek. Dokumenta, ki sta podlaga za obnovo postopka, sta bila namreč pri drugi pravni osebi. To, da sta bila pri Luzu kot občinskem koncesionarju, pa po njenem še ne pomeni, da občina kot naročnica koncesijskega posla razpolaga s celotnim koncesionarjevim gradivom. Zatrdila je, da je Luz nanju naletel »naključno« pri urejanju stanja zemljišč na območju celotne mestne občine. In prav zato predlagala zaslišanje prič Ferda Jordana in Tadeja Pfajfarja, ki bi lahko »izpovedala, kako so našli doslej neznane dokumente«. Povedano pa po njenem še ne pomeni, da so bili na občini neskrbni.

Tožnica je dejala, da gre v opisanem primeru za dokumenta, ki ju je sprejela občina (zazidalni načrt s situacijo ureditve iz programskega dela in pogodba o prispevku k stroškom urejanja stavbnega zemljišča, ki jo je podpisala tudi pravna prednica MOL). Ker je zazidalni načrt javni dokument, nanj občina ne bi smela pozabiti. Ker pa je, med drugim ni vedela, da v lokacijskem dovoljenju za urejanje okolice, v katero sodi tudi sporno parkirišče, piše, da zanjo zazidalni načrt ne velja. Pogodba o prispevku k stroškom za urejanje stavbnega zemljišča med Luzom in sosesko zato zanjo ni pogodba, ki bi jo lahko uporabili v tem primeru. PNZ je namreč imel svojo pogodbo.

Zatrdila je še, da noben od predloženih dokumentov ni dokaz, ki bi lahko spremenil sodbo. Sploh ker so lastniki petih stavb ob Vojkovi sami financirali ureditev parkirišča in ga uporabljali že pred letom 1997. Tega leta pa so sklenili še dogovor o njegovi uporabi.

Občinska odvetnica je na navedene očitke le odvrnila, da je bila sporna dokumentacija v arhivih ljubljanske upravne enote, ne občine.

Okrožna sodnica je na koncu sklenila, da ponovno zaslišanje prič Jordana in Pfajfarja ni potrebno, saj so njune izjave že v spisu, in da bo o začetku obnove postopka oziroma zavrnitvi zahtevka odločila po proučitvi dokumentacije. In jih o tem seznanila pisno po pošti.