Župan bi šolo spremenil kar v vrtec

Peticija. Civilna iniciativa očita vodstvu občine namero, da kar čez noč ukinejo šolo v Senožetih, ki jo obiskuje 22 učencev.
Objavljeno
07. marec 2016 15.42
Senožeti
Bojan Rajšek
Bojan Rajšek

Dol pri Ljubljani – Vodstvo dolske občine namerava postopoma zapreti podružnično osnovno šolo v Senožetih, čemur pa tamkajšnji krajani ostro nasprotujejo. Zoper občinsko odločitev so zbrali 405 podpisov, ki jih bodo županu Janezu Tekavcu predali pred jutrišnjo sejo občinsko sveta, ko bodo svetniki odločali o usodi šole.

V civilni iniciativi (CI), ki jo vodi Živa Južnič pravijo, da je zaprtje šole nezakonito. V kraju z 875 prebivalci, kar predstavlja 15 odstotkov vseh prebivalcev občine, bi po mnenju CI lahko imeli celo samostojno devetletno osnovno šolo. »Predpisi določajo, da občina lahko sprejme sklep o ukinitvi podružnične šole kadar zaradi zmanjšanega vpisa otrok oziroma zaradi prenehanja vpisa otrok ni več pogojev za delovanje podružnične šole. Poleg tega mora biti za spremembo statuta šole vsaj eno leto prej o tem seznanjena šola, zainteresirani krajani in ministrstvo, pristojno za šolstvo. Kar pa ni bilo izpolnjeno. Krajani za to spremembo uradno sploh nismo bili obveščeni, niti starši šolarjev,« je zapisano v peticiji ogorčenih krajanov, ki županu Tekavcu očitajo tudi predvolilno prevaro, saj se je takrat zavzemal za obnovo šole in nikakor ne za zaprtje.

Tekavc se brani očitkov

Župan Tekavc pravi, da v letošnjem šolskem letu obiskuje šolo 22 učencev od prvega do petega razreda, medtem ko 19 staršev, zaradi nemogočih prostorskih razmer v objektu, že zdaj vozi svoje otroke v podružnično šolo v Dolsko in matično šolo v Dol pri Ljubljani. Ker pa občino pesti pomanjkanje vrtčevskih prostorov (lani je bilo zavrnjenih 53 otrok), namerava občina do jeseni prostor preurediti v vrtčevski oddelek in hkrati omogočiti pouk prvega in drugega razreda. V šolskem letu 2017/18 pa šolo povsem ukiniti in oblikovati še en oddelek vrtca. Zavrnil je očitke o predvolilni prevari, saj je občina lansko poletje energetsko povsem sanirala objekt. Prepričan je, da gre pri vsem skupaj bolj »za čustveno temo, kakor pa razumsko«.

Starši bi morali biti obveščeni

Na šolskem ministrstvu so nampojasnili, da mora ustanovitelj na podlagi števila otrok, ki se vključijo v podružnico šole, najpozneje do konca aprila ugotoviti oziroma odločiti, da podružnica še naprej deluje, začasno preneha z delovanjem ali se ukine. V skladu s 13. členom pravilnika o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol ustanovitelj začne postopek za spremembo statusa šole, če ugotovi, da ima podružnica šole manj kot 14 učencev oziroma na območjih s specifično poselitvijo in na območjih z razvojnimi posebnostmi manj kot pet učencev. Če podružnica šole ne izpolnjuje pogojev za delovanje, vendar bo na podlagi demografskih podatkov najkasneje v dveh letih pogoje ponovno izpolnjevala, ustanovitelj ne spremeni statusa šole. O uvedbi postopka za spremembo statusa šole mora ustanovitelj najmanj eno leto pred spremembo akta o ustanovitvi šole seznaniti šolo, zainteresirane krajane in ministrstvo, pristojno za šolstvo, s programi ukrepov. »Predstavniki dolske občine so bili seznanjeni s predpisi in postopki spreminjanja statusa podružnične šole Senožeti. Še posebej so bili opozorjeni na pravočasno obveščanje staršev in krajanov. Predstavniki občine so omenjali celo referendumsko preverjanje svoje namere,«pravijo na šolskem ministrstvu.

Ravnatelj matične OŠ Janka Modra in predsednik združenja ravnateljev Gregor Pečan o zapletu nima stališča, saj je ukinjanje in ustanavljanje šol izključno v pristojnosti občine. Povedal pa je, da je komisija OECD, ki je lani ocenjevala gospodarnost javnega sektorja v Sloveniji ugotovila preveč obširno mrežo OŠ s poudarkom na podružničnih šolah. »Takrat sem našim politikom svetoval, naj OECD povedo, da imamo mrežo šol za kakršno smo se odločili, in da zelo dobro vemo, da s tem rešujemo podeželje pred izumrtjem,« pravi Pečan.

Vse manj podružnic

V zadnjih desetih letih so občine sprejele odločitve o stalnem prenehanju delovanja 27 podružničnih šol. V tem obdobju pa so ponovno začele delovati 3 podružnične šole. V letošnjem šolskem letu podružnične šole v Sloveniji obiskuje 16.236 učencev.