Nepovratne spodbude Eko sklada za prenovo stavb

Na voljo bo 15,8 milijona evrov, zlasti za stavbe v občinah s slabo kakovostjo zraka.

čet, 03.03.2016, 12:10

Ljubljana − Eko sklad bo jutri v uradnem listu in na spletni strani www.ekosklad.si objavil javni poziv za dodeljevanje nepovratnih sredstev za nove naložbe v rabo obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti vstanovanjskih stavbah.

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 15,8 milijona evrov, pri čemer je 1,8 milijona iz sklada za podnebne spremembe namenjenih spodbujanju naložb v vgradnjo kurilnih naprav na lesno biomaso za centralno ogrevanje starejših stanovanjskih stavb na območjih občin, ki imajo sprejet odlok o načrtu za kakovost zraka ter kjer skladno z občinskim aktom ali lokalnim energetskim konceptom ni določen drug prednostni način ogrevanja.

Milijon evrov iz sklada za podnebne spremembe pa bo namenjenih za višje spodbude nekaterim ukrepom pri obnovi starejših stanovanjskih stavb na območjih občin s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka.

Višje spodbude za zrak

V nasprotju z lanskim pozivom so predmet tega poziva nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb na celotnem območju Slovenije za nove naložbe in v okviru istega javnega poziva tudi višje spodbude za nekatere nove naložbe v starejših stanovanjskih stavbah na območju Mestne občine Celje, občine Hrastnik, Mestne občine Kranj, Mestne občine Ljubljana, Mestne občine Maribor, Mestne občine Murska Sobota, Mestne občine Novo mesto, občine Trbovlje in občine Zagorje ob Savi, ki so uvrščene v razred največje obremenjenosti in imajo sprejet odlok o načrtu za kakovost zraka.

Pogoji in merila za ukrepe, ki so predmet spodbud, so določeni tako, da omogočajo pridobitev spodbude le za nakup in vgradnjo visokoučinkovite opreme in naprav ter kakovostnih materialov z ustrezno toplotno prehodnostjo oziroma prevodnostjo, hkrati pa spodbujajo vgradnjo naravnih materialov. V primerjavi z lanskim letom se tehnična merila niso spreminjala, razen pri toplotnih črpalkah zaradi uveljavitve novih predpisov.

Več ukrepov, več denarja

Skladno z dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb energetske prenove stavb so spodbude Eko sklada bolj usmerjene in višje za obsežnejšo energijsko prenovo stavb. Tako so spodbude za izvedbo le enega ali dveh
posamičnih ukrepov v eno- in dvostanovanjskih stavbah oziroma v posameznih stanovanjih nižje (do 20 odstotkov priznanih stroškov naložbe) v primerjavi s preteklimi leti (do 25 odstotkov priznanih stroškov naložbe), precej višje pa so v primeru obsežnejše obnove starejših stanovanjskih stavb, in sicer za izvedbo najmanj treh ukrepov hkrati. V tem primeru se izračunani znesek nepovratne finančne spodbude poveča za polovico, a ne sme znašati več kot 30 odstotkov priznanih stroškov naložbe oziroma ne več kot 50 odstotkov priznanih stroškov naložbe pri izvedbi določenih naložb na območjih občin s sprejetim odlokom o načrtu za kakovost zraka.

Eko sklad ponuja občanom še možnost najema ugodnega kredita in hkratne pridobitve nepovratnega denarja za naložbe, ki izpolnjujejo vse pogoje javnega poziva za kreditiranje okoljskih naložb in javnega poziva za dodeljevanje nepovratnih sredstev. Obrestna mera posojil je trimesečni EURIBOR + 1,5 odstotka, efektivne obrestne mere pa so objavljene v besedilu trenutno veljavnega javnega poziva 51OB14.

Socialno šibki

Za izvedbo določenih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije pri obnovi tri- ali večstanovanjskih stavb pa še vedno velja javni poziv iz leta 2015 z oznako 30SUB-OB15. Za socialno šibke upravičence spodbuda po tem javnem pozivu znaša sto odstotkov priznanih stroškov naložbe. Nov javni poziv za nove skupne naložbe energijske obnove večstanovanjskih stavb, ki je še v pripravi, predvidoma zaradi omejenih sredstev sklada za podnebne spremembe ne bo omogočal dodeljevanja višjih nepovratnih finančnih spodbud za naložbe na degradiranih območjih.

Povezane novice

Deloindom: Subvencije socialno šibkim za nakup eko kurilnih naprav
22. januar ob 10:00
Eko sklad bo finančne spodbude namenil socialno šibkim občanom na območju mestnih občin Celje, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo ...
Prijavi sovražni govor