Plin je zdaj pred pečmi na drva

Degradirane občine so se večinoma odločile, da imajo daljinski sistemi prednost, ne glede na gorivo.

Wed, 11.01.2017, 08:00

Ljubljana – Večina občin s prekomerno onesnaženim zrakom je predvidela, da mora daljinsko ogrevanje ali omrežje plina postati prednostni način ogrevanja. Vendar Eko sklad še ne daje nobenih subvencij za priključitev na omrežje.

»Eko sklad nastopa predvsem v vlogi izvajalca okoljske politike, ki jo določajo ministrstva. Tudi na degradiranih območjih, Eko sklad spodbuja zamenjavo starih kurilnih naprav na lesno biomaso, ki poleg prometa, industrije in drugih dejavnikov ustvarjajo del problema prekomerne koncentracije prašnih delcev, z novimi, sodobnimi ogrevalnimi sistemi, vendar moramo pri tem upoštevati omejitve, ki so določene v odlokih o načrtu za kakovost zraka na območjih posameznih občin. V teh odlokih je določeno, da na nekaterih območjih ni dovoljena dodelitev subvencije Eko sklada za toplotne črpalke ali nove kurilne naprave na lesno biomaso, če je z občinskimi akti ali lokalnim energetskim konceptom določen drug prednostni način ogrevanja stavb (daljinsko ogrevanje ali uporaba zemeljskega plina),« na Eko skladu odgovarjajo na vprašanje, kakšno pot do čistejšega zraka podpirajo.

»Praktično vsi odloki o načrtih kakovosti zraka predvidevajo rešitev, da daljinsko ogrevanje (ne glede na vir) in ogrevanje s plinom postaneta na območjih preseganj vsebnosti delcev prednostni način ogrevanja,« pa pravijo na MOP.


Želite brati več?
Cenik
NAROČI
NAROČI
NAROČI
NAROČI
NAROČI
NAROČI
NAROČI
* Naročnina po preteku prvega meseca naročnine se obračuna po veljavnem ceniku Delo d.o.o.
Preberite posebne pogoje, povezane z digitalnimi naročninami.
Prijavi sovražni govor