Strategija EU za Alpsko makroregijo prinaša veliko priložnosti

Alpska strategija bo omogočila vsaj boljše sodelovanje držav pri načrtovanju projektov.
Objavljeno
25. januar 2016 15.49
Alpska konferenca Brdo
Borut Tavčar
Borut Tavčar
»Slovenija ima posebno srečo, saj je vključena v Podonavsko, Jadransko-jonsko in Alpsko makroregijo,« je na konferenci ob zagonu Strategije EU za Alpsko makroregijo (EUSALP) dejal zunanji minister Karl Erjavec in dodal, da je Alpska makroregija, ki vključuje sedem držav in več kot 50 regij in dežel, eden najbolj perspektivnih prostorov v EU.

Alpska makroregija je namreč dragocen vir vode, nudi pa priložnosti za gospodarski razvoj, razvoj kmetijstva in turizma, gradnjo infrastrukture in varovanje okolja. »Ta prostor je priložnost, da se vrnemo k naravi v turizmu, kmetijstvu in drugih dejavnostih.« V njenem okviru sodeluje pet članic EU (Nemčija, Francija, Italija, Avstrija in Slovenija) ter Liechtenstein in Švica.

Komisarka Corina Cretu je povedala, da bodo v enem tednu pripravili smernico za pripravo strateških projektov, kar bo koristno tako za države kot za investitorje. Na vprašanje in izziv Erjavca o migracijah pa je odgovorila, da so strukturni skladi pripravljeni podpreti tudi projekte za begunce, od podpore za nova podjetja do gradnje šol, nastanitvenih centrov in drugega.

»Alpska strategija bo omogočila vsaj boljše sodelovanje držav pri načrtovanju projektov,« je še dejala komisarka. Po strategiji bo denar sicer namenjen povezovalnim projektom, malim in srednjim podjetjem, projektom mobilnosti, zeleni energiji in varovanju okolja.

Komisarka Violeta Bulc pa je opozorila, da je Alpski prostor ključen za več evropskih povezovalnih prometnih koridorjev. Omenila je predor Brenner, povezavo Torina in Karlsruheja, pa tudi posodobitev povezav Divača−Koper in Poljčane−Slovenska Bistrica. Spomnila je, da hoče komisija pri tem pritegniti več zasebnega denarja.

Odločitev o pripravi EUSALP je bila sprejeta leta 2011 v okviru sodelovanja regij in držav znotraj alpske konvencije. Politično resolucijo v podporo oblikovanju makroregionalne strategije so ministri za zunanje in evropske zadeve sedmih alpskih držav − Avstrije, Francije, Italije, Liechtensteina, Nemčije, Švice in Slovenije − podpisali oktobra 2013 v Grenoblu. Evropska komisija jo je uradno potrdila julija 2015, novembra 2015 pa jo je potrdil še Svet za splošne zadeve.

Konferenca ob zagonu EUSALP je zato izrednega pomena, saj predstavlja preskok v fazo izvajanja. Sočasno s konferenco pa Slovenija kot prva država v letošnjem letu prevzema tudi predsedovanje EUSALP, zato bo ob robu konference tudi ustanovno zasedanje Generalne skupščine EUSALP, ki ji bo predsedoval minister za zunanje zadeve Karl Erjavec.