Vlada z ukrepi za čistejši zrak

Iz sklada za podnebne spremembe se bodo prednostno financirali ukrepi na območjih s prekomerno obremenitvijo zraka z delci PM10.
Objavljeno
29. januar 2016 16.51
Ba. Pa., STA
Ba. Pa., STA
Ljubljana - Vlada je danes na dopisni seji sprejela odlok o programu porabe sredstev sklada za podnebne spremembe v letu 2016. Prednostno bodo financirali ukrepe na območjih s prekomerno obremenitvijo zraka z delci PM10.

S sredstvi sklada za podnebne spremembe se bodo letos prednostno financirali ukrepi na območjih s prekomerno obremenitvijo zraka z delci PM10, za katere je vlada sprejela odloke o načrtih za izboljšanje kakovosti zraka, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje. Gre za občine v Zasavju ter mestne občine Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj Murska Sobota in Novo mesto.

Iz leta 2015 se sicer v leto 2016 prenaša 20,4 milijona evrov, od tega je 11 milijonov evrov potrebnih za izplačilo subvencij Eko sklada na podlagi pogodbe iz let 2015 in 2014, ostala prenesena sredstva bodo uporabili za ukrepe Eko sklada, predvidene za letos.

Okoljsko ministrstvo sicer pravi, da je trenutno težko dati natančnejšo oceno o višini prilivov iz prodaje emisijskih kuponov v letu 2016, saj njihova cena še vedno zelo niha. Trenutno priliv od prodaje emisijskih kuponov v letošnjem letu ocenjujejo na 20 milijonov evrov. To bi omogočilo financiranje ukrepov v skupni višini do 30 milijonov evrov.

Od sanacije stavb do trajnostne mobilnosti

Sredstva sklada bodo namenjena za sofinanciranje energetske sanacije stavb in priklopa na daljinsko ogrevanje, nakupa novih okolju prijaznih avtobusov za linijske prevoze prevozov v mestnem in medkrajevnem prometu ter spodbujanje trajnostne mobilnosti za obisk območij ohranjanja narave.

Ukrepi zajemajo med drugim tudi investicije v izgradnjo novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije za samooskrbo ter sofinanciranje projektov, za katere je Evropska komisija odobrila iz programa LIFE, projekte nevladnih organizacij, ki delujejo na področju podnebnih sprememb, ozaveščanja, izobraževanja, usposabljanja, priprave strokovnih podlag s področja blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe.

V program sklada so vključili tudi financiranje izgradnje infrastrukturnih ureditev nedeljive infrastrukture v sklopu izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi v letu 2016, so še sporočili iz vladnega urada.

Vlada je za izboljšanje kakovosti zraka konec leta 2013 in v začetku leta 2014 sprejela načrte kakovosti zraka za vsa območja, kjer je dnevna mejna koncentracija delcev PM10 presežena več kot 35 dni v letu - mestne občine Murska Sobota, Maribor, Celje, Kranj, Ljubljana in Novo mesto ter zasavske občine.

Zmanjšati vire onesnaževanja

Cilj ukrepov, ki jih opredeljujejo načrti, je zmanjšati vire, ki povzročajo slabo kakovost zraka. Največji vir so male kurilne naprave, zato je glavnina ukrepov osredotočena na to področje. Ukrepi so usmerjeni tudi k zmanjšanju virov iz prometa, tretja skupina ukrepov pa je namenjena ukrepom iz gospodarstva ter splošnim in podpornim ukrepom, med katerimi je ozaveščanje glede pravilne priprave drv in pravilnega kurjenja.