Ambrožič kljubuje računalniškim analizam

Poslancu, ki mu očitajo plagiatorstvo, se o računalniškem programu zastavljajo številna vprašanja.

sre, 25.07.2012, 18:28; spremenjen: 18:58

V stranki so dobili pojasnila vodstva mariborske pravne fakultete in mariborske fakultete za računalništvo, ki je opravila analizo magisterija: s posebnim programom za iskanje plagiatov so ugotovili, da je v poslančev magisterij skoraj v celoti vdelana diploma študentke ljubljanske ekonomske fakultete iz leta 2002.

Dekan fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Borut Žalik je pojasnil, da je računalniška analiza besedil opozorila na večje ujemanje. Koliko ugotovljeno ujemanje vpliva na izvirnost magistrske naloge, pa njihova fakulteta ne more presojati.

Dekan Pravne fakultete v Mariboru Saša Prelič pa je na podlagi statuta Univerze v Mariboru sklical sejo senata fakultete in mu predlagal, naj imenuje tričlansko komisijo iz vrst habilitiranih univerzitetnih učiteljev.

Naloga komisije bo proučitev utemeljenosti suma, da magisterij ni rezultat ustvarjalnosti avtorja. Če bo sum potrjen, bo senatu predlagala odvzem akademskega naslova Ambrožiču.

Ljubljana - Poslanec Pozitivne Slovenije Borut Ambrožič meni, da so izsledki računalniškega programa, ki kažejo, da je v svojem magistrskem delu prepisal kar petino šest let starejše diplomske naloge, nemogoči.

»To trditev odločno zavračam in sem prepričan, da je pri posebni računalniški analizi prišlo do neljubih napak,« meni Ambrožič. To najverjetneje pomeni, da s svoje funkcije kljub javnemu pritisku ne namerava odstopiti.

Računalniška preverba podobnosti, ki so jo opravili na mariborski fakulteti za računalništvo in informatiko, je pred tednom dni pokazala, da je pravnik Ambrožič v svojem 344 strani dolgem magisteriju prepisal 93 odstotkov šest let starejšo diplomsko nalogo nekdanje študentke ekonomije Klementine Jezeršek.

»Izsledki 'posebnega računalniškega programa' so nemogoči«

»Trditi, da je moja magistrska naloga v 21 odstotkih do 93 odstotkov ista kot diplomska naloga, je kot primerjati mizo in stol oziroma kot bi rekli, da je miza v 21 odstotkih do 93 odstotkov plagiat stola, ker imata oba predmeta štiri noge in še posebej zato, ker je mojster pri izdelavi mize uporabil standarden vijak, ki je ga je uporabil tudi mojster, ki je naredil stol,« je zapisal Ambrožič.

Če bi navedbe o prepisu držale, pa bi to po njegovih izračunih pomenilo, da prepisano besedilo v njegovi magistrski nalogi obsega vse od 55 do 246 strani. To pa po njegovem ni mogoče, saj njegova magistrska naloga obsega 265 strani (brez virov, prilog, naslovnice), diplomska naloga pa 38.

Da bi si poslanec razjasnil obtožbe plagiatorstva, je zaprosil profesorja s Fakultete za računalništvo in informatiko Milana Ojstrška za odgovore na naslednja vprašanja:

1. Na podlagi česa posebni program ugotavlja zadostno stopnjo individualnosti?

2. Kdo vse uporablja omenjen program? Se uporablja na celotnem FERI-ju, celotni Univerzi v Mariboru še drugje v Sloveniji ali v svetu?

3. Katerih je bilo zadnjih 1000 primerov uporabe tega programa in rezultati le teh?

4. Za kaj vse se uporablja ta posebni program? Se preverjajo diplome, seminarske, doktorske...?

5. Kdaj se uporabi in za koga ter kdo to določi?

6. Kdo je razvil program?

7. Kakšno metodologijo uporablja omenjen posebni program?

8. Kakšne so omejitve tega posebnega računalniškega programa?

9. Kakšne so reference posebnega računalniškega programa?

10. Na kakšen način se uporablja posebni računalniški program?

11. Kdo ima licenco za interpretacijo rezultatov programa in kdo mu jo je podelil?

12. Ali računalniški program upošteva citate? V kolikor sem jaz citiral stavek in je ta stavek citiral tudi kdo drug, ali program to izloči iz primerjanja ali ne?

Pozitivna Slovenija bo predvidoma v torek odločila o usodi poslanca. Obstajajo tri možnosti, ki smo jih v Delu že pojasnili, v PS pa za zdaj čakajo na odgovore mariborskih fakultet.

Povezane novice

PS se odloča o usodi Ambrožiča
24. julij ob 12:00
Za katero od treh možnih političnih posledic domnevnega plagiatorstva se bo odločila stranka PS ali njen poslanec? ...
Prijavi sovražni govor